Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 108 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy   
Predmetom zákazky je pripojenie a integrácia klientských SCADA pracovísk nachádzajúcich sa v elektrických staniciach(ESt), kde sa vykonáva dohľad nad technológiou každej ESt. Na každej prevádzkovej správe (PS) Križovany, Sučany aLemešany bude vybudovaný zobrazovací systém (pracovisko), ku ktorému bude pripojených viacero SCADA klientovprislúchajúcich danej PS, vrátane montáže a elektroinštalačných prác. Okrem vizualizácie technológie danej stanice budepotrebné aj diaľkové ovládanie myši a klávesnice SCADA klienta príslušnej ESt. Zobrazovací systém bude pomocou špeciálneho softwaru zobrazovať a prenášať informácie z rôznych zdrojových počítačov SCADA klientov v ethernetovej sieti , pričom musí zvládnuť min 9 SCADA klientov s možnosťou doplnenia o ďalší systém a bude sa skladať zo šiestich veľkoformátových min. 50 palcových zobrazovacích panelov odolných voči vypaľovaniu obrazu, riadiaceho počítača (Controlera) a sieťovej infraštruktúry (Gbit ethernet).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Uhlíkové kefy a šmyky 2018   
Predmetom zákazky sú uhlíkové kefy a šmyky pre električky pre atypické menovité napätie 600 V DC. Električky typuKT8 sú prevádzkované na území SR iba v DPMK,a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Uhlíkové elektródy
Výskumný ústav vodného hospodárstva
REKONŠTRUKCIA ČERPACÍCH STANÍC NA TECHNOLOGICKÚ STUDENÚ VODU - NÁKUP PONORNÝCH ČERPADIEL S MONTÁŽOU   
Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka, ktorá bude zadávaná v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon overejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) ako zákazka na dodanie tovaru.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov)dodať pre verejného obstarávateľa riadne a včas nové technologické zariadenia s montážou a demontovať pôvodné vrámci realizácie projektu DREAM SK-AT, Danube River Research and Management in Slovakia and Austria. Ide oREKONŠTRUKCIU ČERPACÍCH STANÍC NA TECHNOLOGICKÚ STUDENÚ VODU - NÁKUP PONORNÝCH ČERPADIEL SMONTÁŽOU a záväzok verejného obstarávateľa technologické zariadenia dodané v súlade so stanovenými podmienkamiv súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za technologické zariadenia dohodnutú zmluvnú cenu.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. 1/3
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Kompozitné izolátory VN a VVN   
VN kompozitné izolátory slúžia ako podpera vedení na konzolách podperných bodov (podperné) alebo na ukotvenie vedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia vysokého napätia (VN). VVN kompozitné izolátory slúžia na ukotvenie vedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia veľmi vysokého napätia (VVN).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Východoslovenská distribučná, a. s.
Kompozitné izolátory VN   
Kompozitné izolátory sú určené na výstavbu nových elektrických vedení ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení smenovitým napätím 22 kV.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU   
Predmetom zákazky je nákup elektromateriálu pre pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Armatúry pre vonkajšie vzdušné vedenia   
Predmetné armatúry slúžia napríklad na pevné alebo rozoberateľné spojenie vodičov vonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN), veľmi vysokého napätia (VVN), alebo na uchytenie a ukotvenie fázových vodičov a kombinovaných zemných lán (KZL), v nosných a kotevných izolátorových závesoch, na ochranu vodičov pred poškodením, spojenie jednotlivých dielcov v izolátorovom závese a ich upevnenie ku konzolám stožiarov, ale slúžia aj natlmenie vibrácií vodičov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Kompozitné izolátory VN a VVN   
VN kompozitné izolátory slúžia ako podpera vedení na konzolách podperných bodov (podperné) alebo na ukotvenie vedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia vysokého napätia (VN). VVN kompozitné izolátory slúžia na ukotvenie vedení (kotevné) vonkajšieho elektrického vedenia veľmi vysokého napätia (VVN).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Armatúry pre vonkajšie vzdušné vedenia   
Predmetné armatúry slúžia napríklad na pevné alebo rozoberateľné spojenie vodičov vonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN), veľmi vysokého napätia (VVN), alebo na uchytenie a ukotvenie fázových vodičov a kombinovaných zemných lán (KZL), v nosných a kotevných izolátorových závesoch, na ochranu vodičov pred poškodením, spojenie jednotlivých dielcov v izolátorovom závese a ich upevnenie ku konzolám stožiarov, ale slúžia aj natlmenie vibrácií vodičov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Východoslovenská distribučná, a. s.
Kompozitné izolátory VN   
Kompozitné izolátory sú určené na výstavbu nových elektrických vedení ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení smenovitým napätím 22 kV.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Izolačné príslušenstvo
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ELEKTROMATERIÁLU   
Predmetom zákazky je nákup elektromateriálu pre pracoviská Žilinskej univerzity v Žiline.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Technické vybavenie pre meracie plavidlo   
Predmetom zákazky je dodanie multi-beam prieskumného systému v zložení multi-beam echosounder, Motion-Sensor(MRU), Zvuk snímača rýchlosti (SVS), Rýchlosť zvuku Profiler (SVP), GNSS RTKi snímač polohy (GPS),Softvér na zberdát a ich spracovanie vrátane aktualizácie a údržby softvéru a potrebného hardvéru, inštalácia a kalibrácia zariadení azaškolenie pracovníkov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Ponti-M, s.r.o.
Zavedenie výroby inovatívneho produktu - technologická linka   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a odborné zaškolenie personálu technologickej linky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Ponti-M, s.r.o.
Zavedenie výroby inovatívneho produktu - technologická linka   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a odborné zaškolenie personálu technologickej linky, ktorej súčasťou je oceľovýkontajner, reaktor, spaľovacia komora, výsypka na finálny produkt, vysokoteplotný výmenník tepla, elektrický rozvádzač,ventilátory pre výfukové plyny, kontajner a plniaca linka na výsledný produkt.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Náhradné diely električiek typu T3,T6 A K2   
Náhradné diely električiek typu T3,T6 A K2.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektrické časti strojov alebo prístrojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie