Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 41 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV II.   
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV s menovitým výkonom 25MVA, 40MVA a 63MVA sú určené do vonkajšieho aj vnútorného prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia. Musia byť konštruované pre trvalé menovité zaťaženie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Výkonové transformátory.   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie dodávky výkonových transformátorov, bližšie špecifikovaných v súťažnýchpodkladoch vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Trnavský samosprávny kraj
Náhradný zdroj pre svetelné zabezpečovacie zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky náhradného zdroja, ktorý dodáva elektrickú energiupre svetlotechnické zabezpečovacie zariadenia, v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Výkonové transformátory.   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie dodávky výkonových transformátorov, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Výkonové transformátory.   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie dodávky výkonových transformátorov, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Trnavský samosprávny kraj
Náhradný zdroj pre svetelné zabezpečovacie zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky náhradného zdroja, ktorý dodáva elektrickú energiupre svetlotechnické zabezpečovacie zariadenia, v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV II.   
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV s menovitým výkonom 25MVA, 40MVA a 63MVA sú určené do vonkajšieho aj vnútorného prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia. Musia byť konštruované pre trvalé menovité zaťaženie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Záložný zdroj   
Verejný obstarávateľ plánuje výstavbu budovy národnej biobanky, ktorá by mala byť funkčne prepojená na Výskumné centrum BioMed Martin. Vzhľadom k tomu, že prístrojové vybavenie biobanky a BioMedu je vysoko senzitívne, je nevyhnutné zabezpečiť tieto zariadenia proti výkyvom a externým výpadkom elektrickej energie. Zároveň požaduje zabezpečenie výpadkov elektrickej energie pre dátové centrum a úložiská údajov súvisiacich so vzorkami biologickéhomateriálu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné obstarať Záložné zdroje - 2 ks, ktoré budú minimalizovať až eliminovať kolísanie alebo výpadok elektrickej energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)   
Dodávka elektrickej energie do odberných miest UPJŠ vrátane prenosu a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v predpokladanom objeme počas zmluvného obdobia, t.j. od 000 SEČ 01.02.2019 do 2400 hod SEČ 31.03.2021.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
M - D - J, spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J   
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia nakombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie,fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora premonitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetickézariadenia spolu so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory logické celky s presnedefinovanou požadovanou špecifikáciou.  Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením Zariadenie kontajnerovejkogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentnýmoptimalizačným riadením  Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených napomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu doobjektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží dokumulátora elektrickej energie.   Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohtodôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ žiadateľ, požaduje spoločné nacenenie logických celkov. 1/5 Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technickésprávy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciuhnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude vkonečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu a zvýšeniu energetickejúčinnosti podniku.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2020)   
Dodávka elektrickej energie do odberných miest UPJŠ vrátane prenosu a distribúcie, prevzatia zodpovednosti zaodchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platnýchprávnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy vpredpokladanom objeme počas zmluvného obdobia, t.j. od 000 SEČ 01.01.2019 do 2400 hod SEČ 31.12.2020.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV   
Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšenývýkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízianádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Kogeneračné jednotky KGJ 1 - KGJ 3   
Predmetom zákazky je nákup Kogeneračných jednotiek KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3. Súčasťou dodávky je - dodávka na miesto prevádzky - montáž zariadenia so skúškami a uvedením do prevádzky - komplexné zaškolenie obsluhy v slovenskom jazyku - záručný servis - pozáručný servis do uplynutia 63 999 mth bez generálnej opravy Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV   
Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka   
Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie