Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
WEGA LH, s.r.o.
Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie pro-duktu dochádzkovo-prístupového systému   
Osoba podľa §8 ods. 2) obstaráva logické celky, sofistikované výrobno-produkčné zariadenia, technicko-produkčnékomponenty a vývoj aplikačného softvéru. Jedná sa o logické celky, ktoré budú vytvárať globálnu podporu výrobnéhoprocesu pri realizácii nového významne inovovaného produktu spoločnosti. Ich zapojením do rôznych častí výrobno-produkčného cyklu dosiahneme realizáciu celkovej podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúcej výrobnej rady dochádzkovo-prístupového systému. Obstaranie logických celkov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácieprojektového zámeru inovácie vybraného produktu v spoločnosti WEGA LH, s.r.o. Predmet zákazky nebude rozdelený.  1/6  Celkové množstvo alebo rozsah  Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce logické celky so základný množstvom  Logický celok č.1 - Formátovacie a kalibračné zariadenie procesorových jednotiek typu ARM(súbor) 1a. Matičná doska DPS pre ARM 1x súbor 1b. Aplikačný softvér DPS pre ARM 1x súbor  Logický celok č.2 - Formátovacie a kalibračné zariadenie procesorových jednotiek typu FPGA(súbor) 2a. Matičná doska DPS pre FPGA 1x súbor 2b. Aplikačný softvér DPS pre FPGA 1x súbor  Logický celok č.4 Testovacie a demonštračné komponenty(skladajúci sa súbor) 4a. Základná doska plošných spojov 10 kusov 4b. Procesorová jednotka SoC typu ARM - 10 kusov 4c. Procesorová jednotka SoC typu FPGA - 10 kusov 4d. Dotykový displej - 10 kusov 4e. RFID modul - 10 kusov 4f. Vstupno výstupný I/O modul - 10 kusov 4g. NFC modul - 10 kusov 4h. Bluetooth modul - 10 kusov 4i. Kamerový - video modul - 10 kusov 4j. Zvukový - audio modul - 10 kusov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Tabačka Production, s. r. o.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Tabačka Production, s. r. o.   
Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Videotechnika, Logický celok č. 2 Ozvučovacia a svetelná technika.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Tabačka Production, s. r. o.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Tabačka Production, s. r. o.   
Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Videotechnika, Logický celok č. 2 Ozvučovacia a svetelná technika.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Tabačka Production, s. r. o.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Tabačka Production, s. r. o.   
Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Videotechnika, Logický celok č. 2 Ozvučovacia a svetelná technika.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Obec Nižný Lanec
Využitie obnoviteľných zdrojov energie - Obecný úrad Nižný Lánec   
Využitie obnoviteľných zdrojov energie - Obecný úrad Nižný Lánec
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
VASPO STONE, s. r. o.
Inštalácia Fotovoltaických panelov   
Inštalácia Fotovoltaických panelov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
VASPO STONE, s. r. o.
Inštalácia Fotovoltaických panelov   
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnejelektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
BK, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu BK   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu BK. Projekt rieši výstavbufotovoltaickej elektrárne, batériového systému pre ostrovnú prevádzku na streche objektu výrobnej budovy kvôlizníženiu energetickej náročnosti objektu BK.  Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
VASPO STONE, s. r. o.
Inštalácia Fotovoltaických panelov   
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Rearden Steel s.r.o.
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostrediabudov a spracovanie nameraných dát. Predmet zákazky sa delí na 2 časti, a to časť 1 Výrobná dokumentáciaelektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a časť 2 Softvér pre službudatabázového servera. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
WEGA LH, s.r.o.
Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie pro-duktu dochádzkovo-prístupového systému   
Osoba podľa §8 ods. 2) obstaráva logické celky, sofistikované výrobno-produkčné zariadenia, technicko-produkčné komponenty a vývoj aplikačného softvéru. Jedná sa o logické celky, ktoré budú vytvárať globálnu podporu výrobného procesu pri realizácii nového významne inovovaného produktu spoločnosti. Ich zapojením do rôznych častívýrobnoprodukčného cyklu dosiahneme realizáciu celkovej podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúcej výrobnej radydochádzkovoprístupového systému. Obstaranie logických celkov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienkyrealizácie projektového zámeru inovácie vybraného produktu v spoločnosti WEGA LH, s.r.o. Predmet zákazky nebuderozdelený. Celkové množstvo alebo rozsah Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce logické celky Logický celok č.1 - Formátovacie a kalibračné zariadenie procesorových jednotiek typu ARM Logický celok č.2 - Formátovacie a kalibračné zariadenie procesorových jednotiek typu FPGA Logický celok č.4 Testovacie a demonštračné komponenty
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
VASPO STONE, s. r. o.
Inštalácia Fotovoltaických panelov   
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnejelektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
VASPO STONE, s. r. o.
Zníženie energetickej náročnosti- VASPO STONE, s. r. o.   
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
MAT - obaly, s. r. o.
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkombude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltickézariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
MAT - obaly, s. r. o.
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkombude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltickézariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie