Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami   
Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Slovenská agentúra životného prostredia
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana dodanie služby.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie priestorových informácií prepotreby tvorby územných systémov ekologickej stability na regionálnej úrovni.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Externý monitoring a Komplexný informačný monitorovací systém - KIMS   
Predmetom zákazky je realizácia externého monitoringu skupiny biotopov a druhov a vytvorenie informačnéhomonitorovacieho systému - KIMS.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Mesto Banská Bystrica
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta BanskáBystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek,Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Slovenská agentúra životného prostredia
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana dodanie služby.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie priestorových informácií prepotreby tvorby územných systémov ekologickej stability na regionálnej úrovni.   Podrobné uvedenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami   
Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie