Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 865 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Brineura 150 mg infúzny roztok   
Brineura obsahuje liečivo cerliponázu alfa, ktorá patrí do skupiny liekov známych ako substitučné enzýmové terapie.   Používa sa na liečbu pacientov s ochorením neuronálna ceroidná lipofuscinóza typu 2 (CLN2), známym aj ako deficittripeptidylpeptidázy 1 (TPP1). Ľudia s ochorením CLN2 nemajú enzým nazývaný TPP1 alebo ho majú príliš málo, čo spôsobuje hromadenie látoknazývaných lyzozómové akumulačné látky. U ľudí s ochorením CLN2 sa tieto látky hromadia v niektorých častiach tela,najmä v mozgu. Tento liek nahrádza chýbajúci enzým nazývaný TPPA, a tým minimalizuje hromadenie lyzozómových akumulačnýchlátok. Tento liek účinkuje tak, že spomaľuje postup ochorenia.  Odporúčaná dávka je 300 mg cerliponázy alfa, ktorá sa podáva jedenkrát za dva týždne intracerebroventrikulárnouinfúziou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Kontrasné látky   
Predmetom obstarávanej zákazky sú kontrasné látky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Antibiotiká I   
antibiotiká, ciprofloxacín, ceftriaxon, ceftazidím, cefuroxím, meropenem,
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Univerzitná nemocnica Martin
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány   
Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre krv a krvotvorné orgány. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatnýchucelených častí.  Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebojednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 6). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzačapre každú ucelenú časť zvlášť.  Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na zaregistrované lieky a liečivá na slovenskom trhu. Vlastnosti požadovanýchliekov a liečiv sú dané/deklarované kódom prideleným Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) Bratislava. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Látky ničiace baktérie na systémové použitie   
Predmetom zadávania zákazky sú lieky-látky ničiace baktérie na systémové použitie, s obsahom účinnej látky, ATC,cesta podania, množstvo účinnej látky a predpokladaná spotreba za rok
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 530/2020   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto určenia dodania lieky podľa ATC systému V08 kontrastné látky skupiny V08A Jódové RTG kontrastné látky *V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode  V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu * V08CA Paramagnetické kontrastné látky * V08AA *Vysokoosmolárne nefrotropné RTG-kontrastné látky, rozpustné vo vode * V08DA *Kontrastné látky na ultrazvuk * V08AD *RTG kontrastné látky nerozpustné vo vode * V08BA *RTG kontrastné látky obsahujúce síran bárnatý.  Predmet zákazky je rozdelený na 15 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 15 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AC05   
Lieky ATC skupiny L04AC05
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky   
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky pre potreby FNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AC05   
Lieky ATC skupiny L04AC05
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01BA04   
Lieky ATC sakupiny L01BA04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Lekárske roztoky   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Lekárske roztoky pre potreby FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v členení načasti Časť č. 1 Perfúzny Histidín Tryptophan Ketoglutarát roztok pre multiorgánové uchovávanie 1000 ml Perfúzny Histidín Tryptophan Ketoglutarát roztok pre multiorgánové uchovávanie 5000 ml Časť č. 2 Irigačný roztok na rany NaCl 0,9% 1000 ml Irigačný roztok na rany NaCl 0,9% 3000 ml Irigačný roztok na rany NaCl 0,9% 5000 ml Irigačný roztok na rany sterilná voda 1000 ml
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nenocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka liekov " ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látkyničiace baktérie na systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 208/2020 vrátane dodania na miesto určenia".  Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.  Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkýchčasti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nieje táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanýmihodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.   
Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie v rokoch 2019-2022 (jarné a jesenévakcinačné kampane).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA36   
Lieky ATC skupiny L04AA36
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie