Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 739 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň.   
 Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Národný ústav detských chorôb
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta, Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza   
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta,Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza,Galsulfáza,Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Detská fakultná nemocnica Košice
Spinraza 12 mg - 72 ks   
Spinraza 12 mg injekčný roztok, sol. inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.) v počte 72 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 1063/2019 v rozsahu Laxatíva - preháňadlá; Antidiabetiká vrátane Inzulínu liečivá používané pri cukrovke; Kardiaká,Antiarytmiká - liečivá pre srdcovú terapiu; Diuretiká; Uterotoniká; Antiepileptiká, Antikonvulzíva; Antiparkinzoniká -Liečivá proti parkinsonovej chorobe; Anxiolytiká; Otorinolaryngologiká - Liečivá pre zmyslové orgány; Expektoranciá,Mukolytiká, Antitusiká; Antihistaminiká, Histamín - Antihistaminiká pre systémové použitie; Hepatiká, Digestíva,Adsorbenciá, Antcidá, Prokinetiká; Venofarmaká, Antivarikóza verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie,vrátane dodania na miesto určenia.  Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 14 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny R03DX05   
Lieky ATC skupiny R03DX05
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dýchací systém
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka" INFÚZNYCH ROZTOKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.RooseveltaBanská Bystrica č. 263/2019" verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodaniana miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky- navšetkých 44 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky,špecifikovaných vbode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 213/2018, v rozsahu Antacidá - Lieky pre gastrointestinálne poruchy, Anestetiká lokálne a celkové, Antimykotiká presystémové použitie verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmetzákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 37častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode BOpis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   
Predmetom zákazky je dodávka rádiofarmák a rádionuklidových generátorov v rozsahu verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
LIEKY pre nemocničnú lekáreň   
Lieky pre nemocničné lekárne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre toxikologické analýzy, kity, reagencie a spotrebný materiál na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA validované pre forenzné účely a materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadua to v období maximálne 48 mesiacov. Súvisiacimi službami sa rozumie - že dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa, - zabezpečiť vykládku, ktorou sa rozumie vyloženie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti na určené miesto.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru vrátane dopravy na miesto dodania lieky podľa ATC systému V08 KONTRASTNÉLÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica V08 kontrastné látky skupiny V08A Jódové RTG kontrastné látky *V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu * V08CA Paramagnetické kontrastné látky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zadania zákazky sú ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM Látky ničiace baktériena systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahuverejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie podľa časti B - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka liekov indikačnej skupiny CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnejnemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 58 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 58 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi   
Dodanie očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie