Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 75 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IMPLANTABILNÁ MECHANICKÁ PODPORA   
Implantabilná mechanická podpora pozostávajúca z  - Implantačného setu, - Pacientského setu, - prenosného monitora s dotykovým displejom, - pacientskej brašne na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií (na opasok, resp. na rameno) - špeciálneho sprchovacieho vaku s ochranou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti - setu 4 ks bateriek Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 -Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu, elektródy defibrilačné, domáce monitory, implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu, modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva a implantovateľný pulzný generátor vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov   
Predmetom zákazky je nákup 81ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu, elektródy defibrilačné, domáce monitory, implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu, modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva a implantovateľný pulzný generátor vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky je dodávka implantovateľných prístrojov (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvomvrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania pre verejného obstarávateľauvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 (slovom deviatich) častí. Členeniepredmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky jeuvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúcepoložky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavompre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby doprava predmetu zákazky na miestaplnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród   
Implantabilné elektroimpulzné prístroje (kardiostimulátory, implantabilné defibrilátory (ďalej ICD), systémy pre srdcovúresynchronizáciu (ďalej CRT) a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród naelektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania rozdelenie do jednotlivých častí vsúlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálne alebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcou aortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanej protetickej srdcovej chlopne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcovéhozlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICDjednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu,elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovústimuláciu, elektródy defibrilačné, domáce monitory, implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti aporúch srdcového rytmu, modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva a implantovateľný pulzný generátorvrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zdravotnícke prístroje   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie zdravotníckych prístrojov pre potreby MO SR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu, elektródy defibrilačné s príslušenstvom, elektródy s hemodynamickým senzorom, prepojovacie káble, domácemonitory, pomocné vodiče k zavádzaniu elektród, pomocné balónkové katétre, epikardiálne elektródy, zavádzaciesystémy na zavedenie ľavokomorovej elektródy, implantabilné slučkové rekordéry, subkutánny implantovateľnýkardioverter - defibrilátor s príslušenstvom, elektródy k subkutánnemu implantovateľnému kardioverter defibrilátoru,sety polypropylénových dilatátorov s rôznymi lúmenmi, vystužovacie vodiče a predlžovače elektród.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Biologické chlopňové protézy   
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pacientov s ochorením srdcových chlopní.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálnealebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcouaortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanejprotetickej srdcovej chlopne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie