Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohouuchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné naplnenieúdajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnosti známych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohou uchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné 1/4 naplnenie údajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnostiznámych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK   
Dispečingový mapový portál je hlavným softvérovým nástrojom SÚC TTSK pre dispečerské riadenie výkonu zimnejúdržby ciest v správe Trnavského samosprávneho kraja. Informačný systém sa skladá z rozsiahleho portálového riešeniapokrývajúceho riadenie procesov zimnej údržby, ktorý je priamo integrované s mapovým Geografickým informačnýmsystémom (GIS), informačným systémom pre elektronizáciu procesu vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Predmetom zákazky je rozšírenie systému o nové funkcionality na základe požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch a inštalácia nevyhnutného hardvérového vybavenia na riadne fungovanie systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK   
Dispečingový mapový portál je hlavným softvérovým nástrojom SÚC TTSK pre dispečerské riadenie výkonu zimnejúdržby ciest v správe Trnavského samosprávneho kraja. Informačný systém sa skladá z rozsiahleho portálového riešeniapokrývajúceho riadenie procesov zimnej údržby, ktorý je priamo integrované s mapovým Geografickým informačnýmsystémom (GIS), informačným systémom pre elektronizáciu procesu vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Predmetom zákazky je rozšírenie systému o nové funkcionality na základe požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch a inštalácia nevyhnutného hardvérového vybavenia na riadne fungovanie systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
GEOSTA s.r.o.
Neinvazívne vzorkovanie štruktúry zemského povrchu pomocou mobilnej meracej súpravy   
Predmetom zákazky bude poskytnutie služby neinvazívneho vzorkovania štruktúry zemského povrchu pomocou Mobilnejmeracej súpravy v rozsahu približne 4 000 000 vzoriek
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
GEODETICS s.r.o.
Nákup nových technológií výroby vo firme GEODETICS s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby vo firme GEODETICS s.r.o. 1.Manuálna bezhranolová totálna stanica s integrovaným GNSS kontrolerom a softvérom 2.Automatická fotogrametrická totálna stanica 3.Geodetický RTK GNSS prijímač
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dispečingový mapový portál SC TTSK   
Dispečingový mapový portál SC TTSK (DMP) je riešenie zložené z 3 súčastí, ktoré sú spolu integrované do jedného funkčného celku DMP.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dispečingový mapový portál SC TTSK   
Dispečingový mapový portál SC TTSK (DMP) je riešenie zložené z 3 súčastí, ktoré sú spolu integrované do jedného funkčného celku DMP.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie