Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 556 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020)   
Predmetom zákazky je Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciestNitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažnýchpodkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít na obdobie rokov 2020-2022   
Predmetom zákazky je zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov, vrátane všetkýchsúvisiacich služieb uvedených v rámcovej dohode pri vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci Národného projektuStandardizaciou systemu poradenstva a prevencie k inkluzii a uspesnosti na trhu prace, Operačný program Ludskezdroje, financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, pričom pre účastníkov školenia musia byť zabezpečenéslužby v nasledovnom rozsahu ubytovania, stravovania a zabezpečenia školiacich priestorov. Zákazka je rozdelená na 12 častí a uchádzači môžu ponuku predložiť na jednu časť, resp. na viac častí. Verejnýobstarávateľ neobmedzuje uchádzačov, teda je na nich na koľko častí predmetu zákazky predložia svoje ponuky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby
Slovenské technické múzeum
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenskéhotechnického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravináchprevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej lenpoukážky).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Pôdohospodárska platobná agentúra
Stravné poukážky   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry formoustravných poukážok v počte 163800 ks, s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača a vlokalitách, uvedených verejným obstarávateľom .
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stravné poukážky pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v nominálnejhodnote 4,50 Eur v zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia nastravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Prievidza
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mestaPrievidza v zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich teplú stravu (polievka + hlavné jedlo) v časti mestaPrievidza - Staré mesto.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa.   
Predmetom zákazky zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestorochverejného obstarávateľa, pozostávajúce z 1)Poskytovanie stravovania pre zamestnancov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja avýdaj hotových jedál a nápojov), 2)Poskytovanie stravovania pre pacientov (Príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja). Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvostravných jednotiek je uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov ZSSK CARGO v zmysle ustanovenia § 152zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok a poukážok napitný režim pri sťažených poveternostných podmienkach v teplom a v chladnom období roka, v stravovacíchzariadeniach nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti pracovísk ZSSK CARGO, ktoré sú oprávnené tieto službyposkytovať.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnýmiustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) naobdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravnýchpoukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vznení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do vyčerpania limitu 16 000 000,- EUR bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.  Pod pojmom zabezpečenie stravovania sa rozumie umožnenie platby za podanie teplého hlavného jedla vrátane polievkya vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty, a tominimálne počas pracovného týždňa v čase minimálne od 1100 do 1400. Podrobnejšie informácie sú uvedené v častiB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnýmiustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) naobdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky formou dovozu pripravenej stravy
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Piešťany
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií   
Obstaranie stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie