Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave – OBSE 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od januára do decembra 2019. Trvaniekonferencií 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií OBSE v hoteloch v Bratislave v roku 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od februára do decembra 2019. Trvaniekonferencií 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave – OBSE 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od januára do decembra 2019. Trvaniekonferenciíí 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Zabezpečenie dopravy a ubytovania   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb dopravy a ubytovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, ktoríabsolvujú 5-dňové študijné pobyty vo vybraných európskych krajinách.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiami organizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiamiorganizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá je riadiacim orgánom preoperačný program Efektívna verejná správa a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Kvalitaživotného prostredia a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Zabezpečenie dopravy a ubytovania   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb dopravy a ubytovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, ktoríabsolvujú 5-dňové študijné pobyty vo vybraných európskych krajinách.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie rekondičných pobytov pre dôchodcov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Zväz diabetikov Slovenska
Poskytovanie rekondičných pobytov   
Poskytnutie rekondičných pobytov pre dospelých klientov - diabetikov a ŤZP klientov v prostredí Nízkych Tatier. Súčasťou rekondičných pobytov je poskytovanie rehabilitačných služieb,stravovanie vhodné pre klientov a súvisiacich služieb s pobytom pre ZŤP klientov. Množstvo, rozsah a špecifikácia služieb je podrobne špecifikovaná v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska
Poskytovanie rekondičných pobytov   
Poskytovanie rekondično integračných a rehabilitačných pobytov pre dospelých a detských klientov (diabetikov) s ťažkým zdravotným postihnutím
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Bratislavsky samospravny kraj
Zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie odbornej konferencie na tému „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie   
Zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie odbornej konferencie na tému „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska
Poskytovanie rekondičných pobytov   
Poskytovanie rekondično integračných a rehabilitačných pobytov pre dospelých a detských klientov (diabetikov) sťažkým zdravotným postihnutím
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Zväz diabetikov Slovenska
Poskytovanie rekondičných pobytov   
Poskytovanie rekondično integračných a rehabilitačných pobytov pre dospelých klientov (diabetikov) s ťažkým zdravotným postihnutím
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
„Zabezpečenie školenia príslušníkov úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v zmysle národného projektu SK 2017 AMIF SC3.1“   
„Zabezpečenie školenia príslušníkov úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v zmysle národného projektu SK 2017 AMIF SC3.1“
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Prenájom hotelových priestorov a služieb   
Prenájom hotelových priestorov a služieb
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie