Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia a predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.  Nástroje musia byť dodané podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetuzákazky, v povrchovej úprave čierne s vyrovnaným vysokým leskom.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Akadémia Muzika
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.   
Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohusúťažných podkladov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Akadémia Muzika
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.   
Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
GALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený nadve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia apredmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Peter Bažík
Ide to aj inak – alebo KREATÍVNE pre DETI a MLÁDEŽ   
Predmetom časti 1 zákazky je dodanie hudobnej techniky Predmetom časti 2 zákazky je dodanie osvetľovacej techniky Predmetom časti 3 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 4 zákazky je dodanie foto techniky Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
GALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený nadve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia apredmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Akadémia Muzika
Hudobné nástroje a príslušenstvo.   
Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Akadémia Muzika
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z.   
Predmetom zákazky je dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Peter Bažík
Ide to aj inak – alebo KREATÍVNE pre DETI a MLÁDEŽ   
Predmetom časti 1 zákazky je dodanie hudobnej techniky  Predmetom časti 2 zákazky je dodanie osvetľovacej techniky  Predmetom časti 3 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 4 zákazky je dodanie foto techniky Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
GALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený nadve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia apredmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána
Organ pre ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky   
Uchádzač dodá dvojmanuálový organ, okolo 25 registrov (maximálne do 30), so zvukovou charakteristikou nemeckého organa druhej polovice 19.storočia s dôrazom na spevnosť a mäkkosť zvuku, dispozične a zvukovo vhodný dominantne na liturgické účely a minoritne aj pre koncertné účely. Predpokladá sa, že úspešný uchádzač dodá organ v jednej organovej skrini, umiestnenej na stene medzi mozaikou sv. Šebastiána a chórom.Uchádzač dodá nástroj, ktorého výtvarná stránka bude kompatibilná s priestorom Katedrály sv. Šebastiána.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie