Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základná umelecká škola Hlohovec
Klavírne krídlo   
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...
Obec Krásno
„Detské ihrisko pri archeologickej zóne“   
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie hernej zostavy detského ihriska v obci Krásno, umiestnenej na vrchuChríb ,LV 271,p.č.3 reg.C.,k.u.Krásno, obec Krásno vrátane stavebných prác súvisiacich s osadením, montážou aprípravou dopadových plôch.  Zákazka má nasledovné členenie a rozsah  dodanie nasledovného  č1)hernázostavasošmýkačkou,lezeckoustenoualanovoustenourozmerprvku5,15x2,65m(+/-5%) č2.Visiacadvojhojdačka-sedákKLASIK+BABY č3.Detskýkolotočspriemerom150cm č4.Prevažovaciahojdačka-oceľ-minimálnadĺžka3m č5.PružinováhojdačkaKoník technickú špecifikáciu, popis, nákresy a obrázky viď v Prílohe č. 2 Výzvy;  - osadenie a montáž herných prvkov č.1 až č.5 komplet stavebných prác súvisiacich s výkopom otvorov, betonážoupätiek, dodaním pätiek, osadením a zmontovaním herných prvkov, - úprava okolia herných prvkov s dôrazom na tvorbu bezpečnostných dopadových plôch.  Herné prvky musia byť certifikovanej výroby, za účelomvybudovaniadetskéhoihriskazkvalitnýchmateriálov,takabybolibezpečné,maličonajdlhšiuživotnosťabolibezúdržbové,umiestnené na parc.č. 3, reg.C, LV271, k.u.Krásno,obec Krásno(napr.drevennéprvkymin.3xnapustenéekologickya zdravotne nezávadnýmolejompredlžujúcimživotnosťminimálnena5rokovvovonkajšomvlhkomprostredíalebooceľovéainé materialyošetrenétakabybolizdravotenezávadné,nekorodovalianepodliehalivonkajšímpoveternostnýmvplyvom,laná-pletenélanosamusískladaťzo6vonkajšíchvinutýchlánajednéhocetrálnehooceľovéholanavpolypropylénovompúzdre,šmýkačka-zviacvrstvovéholaminátualebonereze) Musíbyťzabezpečenábezpečnosťdetíaodolnosťprotivandalizmu.  1/2 MinimálnepožadovanéparametremusiaspĺňaťpožiadavkyuvedenévdokumenteCharakteristikaprogramuPodporarozvojašportunarok2019. bližšie na www.sport.vlada.gov.sk
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí   
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí vpredpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok, hračiek,hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačných pomôcok aprostriedkov na rozvoj reči, myslenia, jemnej motoriky a podobne.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Mesto Žiar nad Hronom
Herné a agility prvky   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
KOVOAMB, s.r.o.
Športovo - rehabilitačné centrum   
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom zákazky pre jednotlivé časti je dodávka Časť 1 Rehabilitačné stroje a zariadenia Časť 2 Športové stroje a zariadenia Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.  Nástroje musia byť dodané podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetuzákazky, v povrchovej úprave čierne s vyrovnaným vysokým leskom.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
LARI SK, s.r.o.
Kardio a silové zariadenia pre fitnescentrum LARI SK, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka kardio a silového zariadenia pre fitnescentrum LARI SK s.r.o. Výber zariadení do novéhofitness centra ako celok pre zabezpečenie úplne nového, inovatívneho servisu poskytovania dokonalých služieb v oblastirekonvalescencie, rehabilitácie, športovej prípravy pre profesionálnych športovcov, trénovanie záchranných zložiek. Výber zariadení a ich charakter je zostavený tak, aby celkové riešenie dokázalo zabezpečiť plný rozsah precvičenia každej telesnej partie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
Peter Matuška
Vybudovanie komplexného športového centra s prvkami hi-tech technológií   
Predmetom je obstaranie vybavenia športového centra vrátane IT technológií. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetuzákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ľadu.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Dodávka rolby na úpravu ľadu.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to vrozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
Občianske združenie LILIUM
Výzva na predkladanie ponúk_Športová výbava_Na vode a po skalách po Slovensku   
Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákupšportovej výbavy podľa prílohy č.1 (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka našportovú výbavu.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
G KLUB, s.r.o.
Nákup vybavenia pre INDOOR a OUTDOOR posilovňu G KLUB, s.r.o.   
Posilňovacie zariadenia
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie