Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Levice
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Levice
Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiachČankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v častiB.1 Opis predmetu zákazky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výroba a dodanie označovacích prvkov   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie marketingových označovacích prvkov určených na podporu predaja a brandingpredajných miest spoločnosti TIPOS (zberní) v exteriéri a interiéri formou svetelných a nesvetelných kaziet, tabúľ, kocieka obdobných označovacích prvkov a výbavy pobočiek vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis,doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy. Vizuálne stvárnenie označovacích prvkov a ich popis je uvedený vtechnickej špecifikácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Outsourcing pri zbere žiadostí o víza 2018   
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní žiadostí o víza v Číne, Indii, Kazachstane, palestínskychmestách Gaza a Ramalláh, Bielorusku, Rusku, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Turecku a Egypte. Podrobnýopis predmetu koncesie je uvedený v časti B.1 Opis predmetu koncesie koncesnej dokumentácie.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby poskytované organizáciami a orgánmi v...
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Mesto Levice
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Fakultná nemocnica Nitra
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb  prenájmu nemocničnej bielizne, osobnej zdravotníckej bielizne a manipulačnej techniky(prepravný vozík), prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne,  chemické čistenie bielizne,  žehlenie bielizne,  obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným opotrebovaním, obvyklýmspôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s neodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrnerozdiely), pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, elektronická evidencia bielizne z dôvodu možnosti monitoringu používania a servisu (EAN,RFID čip alebo kombináciaoboch), fyzická inventarizácia bielizne (minimálne 1x ročne),  doprava bielizne (odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne) podľa definovaného harmonogramu.  Bielizeň musí spĺňať všetky požadované technické a kvalitatívne parametre, úžitkové vlastnosti v zmysle normy STN P 1/6 CEN/TS14237 textílie pre zdravotníctvo a zariadenia sociálnych služieb.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Mesto Levice
Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov,Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátkupodunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie