Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 124 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne   
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne   
Pranie a chemické čistenie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne, osobnej bielizne zamestnancov a ostatnej bielizne vrozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách dohodnutých v tejto zmluve v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. vplatnom znení, vyhláškou MZ SR č. 192/2015 Z.z. a podľa schváleného procesu prania zdravotníckej bielizne príslušnýmRÚVZ.  Podmienkou dodávky je komplexné zabezpečenie všetkých služieb uvedených v opise predmetu zákazky (pranie,dezinfekcia, žehlenie, skladanie, triedenie a balenie nemocničnej bielizne, drobné opravy bielizne), uvedenom v tejtočasti týchto súťažných podkladov, vrátane odvozu znečistenej bielizne a dovozu čistej bielizne v určených časoch dourčených priestorov objednávateľa a podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Žilinského a Košického samosprávneho kraja.   
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Žilinského a Košického samosprávneho kraja.Organizátor bude zabezpečovaťvykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravyprehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Žilinského a Košickéhosamosprávneho kraja.. Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade sozákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tielzdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tielpodľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinny vykonávať prehliadkymŕtvych tiel v súlade s metodickym usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a kvykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnymi platnymi právnymi predpismi.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
EVENT 4 YOU s.r.o.
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o. - licencia   
Predmetom je záväzok majiteľky ochranných známok, poskytnúť Nadobúdateľovi právo na použitie ochranných známok pre výrobky alebo skupinu výrobkov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území Žilinského a Košického samosprávneho kraja.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíŽilinského a Košického samosprávneho kraja.. Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadokmŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanieprehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanieprehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinnývykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickym usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniuprehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnymi platnými právnymipredpismi.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Mesto Trnava
Prevádzkovanie pohrebísk na území Mesta Trnava   
Verejný obstarávateľ plánuje v období rokov 2020/2024 spustiť proces verejného obstarávania na službu Správacintorínov a pohrebné služby. Aby bolo možné zadať parametre verejného obstarávania na tento zámer, je potrebnézrealizovať výber prevádzkovateľa pohrebísk na ďalšie obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz boli cintorínskeslužby zabezpečované prostredníctvom koncesie, nedisponujeme dostatočnými informáciami súvisiacimi sprevádzkovaním pohrebísk na to aby sme stanovili PHZ a technické špecifikácie služby do súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Prešov
Všeobecná údržba v meste Prešov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov. Rozsah realizovaných služieb pozostáva zprevádzky a údržby mestských fontán, údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby, údržby a prevádzkovaniamestských hodín, údržby, výroby a prevádzky mestského mobiliáru a Mestského informačného systému, údržby aprevádzky výlepných plôch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Pranie bielizne   
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečkyna vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň prepacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek, osobnýchochranných pracovných prostriedkov zamestnancov a prepravných vakov (ďalej spolu aj ako predmet zákazky alebobielizeň), táto činnosť zahŕňa aj naloženie bielizne a jej odvoz v prepravných vozíkoch zo skladu bielizne verejnéhoobstarávateľa, ktorý sa nachádza v priestoroch verejného obstarávateľa a následne dovoz čistej, zabalenej, roztriedenejbielizne podľa druhu v prepravných vozíkoch, ktoré prešli dezinfekciou, spolu s následným vyložením čistej bielizne doskladu bielizne verejného obstarávateľa. Proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemickýchprostriedkov, ktoré skracujú životnosť doby používania bielizne a zanechajú stálu farebnosť bielizne.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie