Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 160 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za II. kvartál 2016.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra   
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN a LAN) - čiastkové zmluvy
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Nemocničný informačný systém, objednávací systém vrátane vyvolávacieho so zabezpečením podpory a údržby na obdobie používania NIS   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku komplexného nemocničného informačného systému,objednávacieho systému vrátane vyvolávacieho so zabezpečením podpory a údržby na obdobie používania NIS v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky. Súčasťou dodávky je aj nevyhnutná výpočtová infraštruktúra pre podporu všetkých procesov a činností súvisiacich so zabezpečení predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.
Komplexné riešenie systému PLM a ERP v ZTS VVÚ Košice,a.s.   
Predmetom zadania je nasadenie a implementácia systému na riadenie životného cyklu výrobku (PLM) spolu s celopodnikovým informačným systémom (ERP) pre spoločnosť ZTS VVÚ Košice, a.s..
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
ZASTROVA, a.s.
Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadením výroby   
Predmetom zákazky je Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadením výroby . Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra   
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise infraštruktúru (severy, diskové polia, aktívne prvky SAN a LAN) - čiastkové zmluvy za III. Q. 2016
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Žilinský samosprávny kraj
Správa ciest ŽSK - havarijný stav servera   
Predmetom rokovania je dodanie služby. Aplkácia ORIS je podnikový informačný systém pre Správu ciest ŽSK, ktorý obsahuje špecifickú metodiku používanú pri spracovávaní prvotných dát vznikajúcich počas správy a údržby ciest II. a III triedy. Jednotlivé moduly umožňujú denný zápis údajov o výkonoch, odpracovaných hodinách, spotrebe PHM použitých vozidiel. Evidujú a účtujú sa všetky dodávateľské faktúry, vystavujú sa odberateľské faktúry, vedie saevidencia majetku, generujú sa príkazy na úhradu, vedie sa saldo pohľadávok a záväzkov. Vytvárajú sa kalkulácie acenové podklady pre fakturáciu. Spracovávajú sa podklady pre spracovanie miezd. Na to, aby sa dali dodržať zákonmi stanovené termíny, je potrebné robiť denné záznamy všetkých pohybov počas celého mesiaca. Keďže došlo k preukázateľnému výpadku funkčnosti aplikácie ORIS (zlyhanie diskového subsystému), čo vážne narušilo plynulý chod našej organizácie na základe servisného protokolu je potrebná urýchlená výmena servera.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik BanskáBystrica. Objednávky za IV. kvartál 2016.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj (r2016)   
Maintenance podpora existujúcich informačných systémov na obdobie rokov 2017-2019, ich údržba, kontinuálny rozvoj avývoj nových funkcionalít využívajúcich údajovú a programovú podporu existujúcich funkčných častí prevádzkových IS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra   
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise infraštruktúru (severy, diskové polia, aktívne prvky SANa LAN) - čiastkové zmluvy za IV. Q. 2016
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
PETRONIUS STROPS s.r.o.
INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI PETRONIUS STROPS s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup informačného systému predajného a popredajného servisu pre projekt INOVÁCIE VSPOLOČNOSTI PETRONIUS STROPS s.r.o., spolufinancovaného z Operačného programu Výskum a inovácie,vyhláseného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutie nenávratnéhofinančného príspevku, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
BIT Technology s.r.o.
Generátor mobilných aplikácií – BIT Technology   
Predmetom zákazky je obstaranie softvérového vybavenia Generátor mobilných aplikácií BIT Technology.  Automatizovaný generátor mobilných a webových aplikácií pre koncového užívateľa, ktorý bude disponovať vlastnoumobilnou a webovou aplikáciou pre komunikáciu so zákazníkmi a pomocou nej získavať nových zákazníkov a poskytovaťpredaj digitálneho obsahu. Podrobná špecifikácia softvérového vybavenia, obsahujúca podrobné technické požiadavkyverejného obstarávateľa, je uvedená nižšie.  Podrobný opis predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
ZASTROVA, a.s.
Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadením výroby   
Predmetom zákazky je Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadenímvýroby
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
ZASTROVA, a.s.
Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadením výroby   
Predmetom zákazky je Modernizácia priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s. - podnikový systém s riadením 1/3 výroby . Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Lazarski, s.r.o.
Softvér pre projekt Pamäť obcí a miest   
Informačný systém pre tvorbu, ukladanie a sprístupňovanie dát na webovom sídle. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie