Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výmena a montáž určených meradiel   
1. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO. 2. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov IMS.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia meracích zariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému ES CO   
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému ES CO a súvisiacich služieb.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia  >  Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie   
Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výmena a montáž určených meradiel   
1. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO. 2. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov IMS.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia meracích zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výmena a montáž určených meradiel   
1. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO. 2. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov IMS.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia meracích zariadení
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je - Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov - Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením - Dodávka a inštalácia pasívnej časti štruktúrovanej kabeláže s ukončením - Dodávka a inštalácia pasívnych koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek - Audio + video réžia - Ovládací systém pre veľkoplošné obrazovky a TV rozvody - Veľkoplošné LED obrazovky - LED obrazovka Ribbon LED obvodový pás na tribúnach  - LED spodný perimeter na hracej ploche - Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery - Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage - Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia - Interná televízia - Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov v rámci budovy štadióna a časomiery - Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie - Dodávka a inštalácia kabeláže s ukončením. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podklaodch.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
Dopravný úrad
Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW   
Predmetom obstarávania je dodanie pre verejného obstarávateľa diela spočívajúceho vo vypracovaní návrhu a následnev samotnom vykonaní modernizácie navigačného vybavenia kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW v správe verejnéhoobstarávateľa (ďalej len kalibračné lietadlo) z dôvodu splnenia kritérií RNP 1 (požadovaná navigačná výkonnosť)navigačnej výkonnosti priestorovej navigácie vrátane schopnosti priblíženia s vertikálnym vedením s pomocouglobálneho navigačného satelitného systému SBAS (systém spresňovania (polohy) na základe dodatočnej satelitnejinformácie). Modernizácia navigačného vybavenia kalibračného lietadla bude vykonaná v súlade so špecifikáciou EASAAMC 20-28.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia navigačných zariadení
Spojená škola Švabinského 7 851 01 Bratislava
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol výber koncesionára za účelom poskytnutia energetickej služby a dosiahnutiehmotného prospechu a výhod pre Spojenú školu Švabinského 7, 851 01 Bratislava formou vhodnej rekonštrukcietepelných zariadení v objekte školy za podmienok stanovených Spojenou školou Švabinského 7,851 01 Bratislava.Výsledkom verejného obstarávania je podpísanie koncesnej zmluvy na dobu 15 rokov.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Montáž a servis komunikačných zariadení   
1. Montáž komunikačných zariadení 2. Servis komunikačných zariadení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výmena a montáž určených meradiel   
1. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO. 2. Pracovné výkony výmeny - demontáž a montáž elektromerov IMS.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia meracích zariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie