Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Obec Veľká Ida
Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide   
Jedná sa o výstavbu nového oplotenia areálu parku tunajšieho historicky hodnotného pôvodne renesančno-barokovéhokaštieľa. Zo severnej a južnej strany oplotenia je park sprístupnený spolu štyrmi vchodmi (bránami). Na severnej strane súosadené 2 dvojkrídlové kovové tyčové brány (šírky 3,78 m a výšky 2,0 m) pre komunikáciu s mechanizmami pre plynuléa trvalé zabezpečenie údržby a zásobovania. Na južnej strane sú vsadené 2 brány, jedna šírky 3,78 m a druhá prepeších šírky 1,9 m.   Stavebno-konštrukčné riešenie  Trasa a konštrukčná voľba oplotenia je zvolená predovšetkým tak, aby obchádzala všetky okrajové stromy v chránenomparku a aby nedošlo k žiadnemu výrubu. Táto voľba umožňuje súčasne za priehľadným oceľovým plotom vidieťpôvodné základové kamenné kiklopsové murivo (kladené na sucho) z pôvodného oplotenia s odsadením nového plotamin 0,5 m.   Samotný konštrukčno stavebný návrh oplotenia pozostáva v podstate z 2 rôznych systémov   1 múry z tehál plných pálených klasických na hr. 500 mm s omietkou sú navrhnuté v rohoch oplotenia. Kovové brány sútaktiež okrem jednej dvojkrídlovej, vsadené medzi krátke múry. Murovaná časť je od upraveného terénu navrhnutá do 1/5 výšky 2,0 m. Proti poveternostným vplyvom je múr chránený lakoplastovým pozinkovaným krytom (plytkým, sedlovým). Murované časti naviac zabezpečia dostatočnú statickú tuhosť plota. Celková dĺžka murovanej časti je 42,4 m. Povrchovoje múr omietnutý klasickou hrubozrnnou vápenno cementovou omietkou s malým obsahom cementu.  2 oceľový atypický zváraný priehľadný plot z dielcov konštrukčnej osovej šírky 3000 mm medzi oceľovými stĺpmi JEKL80x80x5mm vsadených do železobetónových pätiek rozmerov 500x500x900mm. Výška oceľového plota vrátane stĺpovje konštrukčnej výšky taktiež 2000 mm. Brány sú identickej konštrukcie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Mesto Nová Baňa
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, Nová Baňa. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Nová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebnych častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriská spolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)   
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)   
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Mesto Nová Baňa
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, Nová Baňa. Pozemok sa nachádza v intraviláne mestaNová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnostiexteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriskáspolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a realizácia oplotení diaľnic a rýchlostných ciest v správe správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených a nevyhovujúcich oplotení (nevyhovujú TKP 32) a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ružomberok, Považské kasárne - preloženie oplotenia   
Ružomberok, Považské kasárne - preloženie oplotenia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Zoologická záhrada
PREKRYTIE VONKAJŠIEHO VÝBEHU ŠIMPANZOV NEREZOVOU SIEŤOU   
Objekt tvorí vonkajší výbeh pre šimpanzov. Vertikálne ohradenie výbehu je tvorené súčasnou železobetónovou konštrukciou so sklenými pozorovacímí stanoviskami s jedným vstupom v podobe oceľových vrát. Uvedené ohradenie bude doplnené o nerezové samonosné zastrešenie pomocou nerezovej siete 50x87mm, priemerr lanka 3mm, a v miesteu schodiska na južnej strane bude sieť s rozmermi ôk 40x69, kotvená na obvodové lano. Konštrukcia zastrešenia vonkajšieho výbehu bude riešená predpnutou nerezovou sieťou podoprenou stĺpmi, a ďalej obvodovou železobetónovou stenou so sklenými výlohami, vstupnými vrátami a plnou oceľovou výplňou. Tvarovo je rozdelená na sústavu 6 pagód spojených do jedného celku. Celková čistá plocha sietí je cca 1.113 m2, bez nutných prestrihov siete.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Zoologická záhrada
PREKRYTIE VONKAJŠIEHO VÝBEHU ŠIMPANZOV NEREZOVOU SIEŤOU   
Objekt tvorí vonkajší výbeh pre šimpanzov. Vertikálne ohradenie výbehu je tvorené súčasnou železobetónovou konštrukciou so sklenými pozorovacímí stanoviskami s jedným vstupom v podobe oceľových vrát. Uvedené ohradenie bude doplnené o nerezové samonosné zastrešenie pomocou nerezovej siete 50x87mm, priemerr lanka 3mm, a v miesteu schodiska na južnej strane bude sieť s rozmermi ôk 40x69, kotvená na obvodové lano. Konštrukcia zastrešenia vonkajšieho výbehu bude riešená predpnutou nerezovou sieťou podoprenou stĺpmi, a ďalej obvodovou železobetónovou stenou so sklenými výlohami, vstupnými vrátami a plnou oceľovou výplňou. Tvarovo je rozdelená na sústavu 6 pagód spojených do jedného celku. Celková čistá plocha sietí je cca 1.113 m2, bez nutných prestrihov siete.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Zvodidlá, Smerové stĺpiky s príslušenstvo, úchyty na smerové koly, odrazky   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na demontáži, montáži zvodidlového systému NH4 a Fracasso, vrátanesmerových stĺpikov a smerových odraziek, tlmičov nárazu Hiasa a Energetických absorpčných koncoviek vrátane ichdodávok a dopravy na miesto použitia, t.j. na cesty II. a III. triedy kde vykonáva správu a údržbu SC Trenčianskehosamosprávneho kraja.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie