Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Veľká Ida
Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide   
Jedná sa o výstavbu nového oplotenia areálu parku tunajšieho historicky hodnotného pôvodne renesančno-barokovéhokaštieľa. Zo severnej a južnej strany oplotenia je park sprístupnený spolu štyrmi vchodmi (bránami). Na severnej strane súosadené 2 dvojkrídlové kovové tyčové brány (šírky 3,78 m a výšky 2,0 m) pre komunikáciu s mechanizmami pre plynuléa trvalé zabezpečenie údržby a zásobovania. Na južnej strane sú vsadené 2 brány, jedna šírky 3,78 m a druhá prepeších šírky 1,9 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach pravidelne vykonáva od roku2010 nevyhnutné lokálne opravy zábradlia na oboch stranách upraveného úseku vodného toku Perec v intraviláne mestaLevice, v r. km 41,230 - 43,740. Čiastkové opravy zábradlia priebežne vykonávané z hľadiska jeho celkovéhonevyhovujúceho stavu je však nutné považovať za neefektívne. Je nevyhnutné neodkladné vykonanie výmeny zábradlia,pretože v dôsledku jeho súčasného stavu kedykoľvek hrozí vznik škody na životoch, zdraví, alebo majetku, pričom jenutné zároveň zdôrazniť, že zábradlie sa nachádza v intraviláne mesta, s frekventovaným voľným prístupom osôb.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790   
Záujmové územie opravy zábradlia sa nachádza v katastrálnom území mesta Levice na toku Perec v staničení r. km 41,230 - 43,790. Predmetné zábradlie sa nachádza na ľavom brehu v dĺžke r.km 41,230 - 43,790. Zábradlie na pravom brehu bolo zamerané v dĺžke r.km 41,420 - 43,790. Celková dĺžka zábradlia bola určená meraním na 4 536 m.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Obec Veľká Ida
Oplotenie areálu parku pri kaštieli vo Veľkej Ide   
Jedná sa o výstavbu nového oplotenia areálu parku tunajšieho historicky hodnotného pôvodne renesančno-barokovéhokaštieľa. Zo severnej a južnej strany oplotenia je park sprístupnený spolu štyrmi vchodmi (bránami). Na severnej strane súosadené 2 dvojkrídlové kovové tyčové brány (šírky 3,78 m a výšky 2,0 m) pre komunikáciu s mechanizmami pre plynuléa trvalé zabezpečenie údržby a zásobovania. Na južnej strane sú vsadené 2 brány, jedna šírky 3,78 m a druhá prepeších šírky 1,9 m.   Stavebno-konštrukčné riešenie  Trasa a konštrukčná voľba oplotenia je zvolená predovšetkým tak, aby obchádzala všetky okrajové stromy v chránenomparku a aby nedošlo k žiadnemu výrubu. Táto voľba umožňuje súčasne za priehľadným oceľovým plotom vidieťpôvodné základové kamenné kiklopsové murivo (kladené na sucho) z pôvodného oplotenia s odsadením nového plotamin 0,5 m.   Samotný konštrukčno stavebný návrh oplotenia pozostáva v podstate z 2 rôznych systémov   1 múry z tehál plných pálených klasických na hr. 500 mm s omietkou sú navrhnuté v rohoch oplotenia. Kovové brány sútaktiež okrem jednej dvojkrídlovej, vsadené medzi krátke múry. Murovaná časť je od upraveného terénu navrhnutá do 1/5 výšky 2,0 m. Proti poveternostným vplyvom je múr chránený lakoplastovým pozinkovaným krytom (plytkým, sedlovým). Murované časti naviac zabezpečia dostatočnú statickú tuhosť plota. Celková dĺžka murovanej časti je 42,4 m. Povrchovoje múr omietnutý klasickou hrubozrnnou vápenno cementovou omietkou s malým obsahom cementu.  2 oceľový atypický zváraný priehľadný plot z dielcov konštrukčnej osovej šírky 3000 mm medzi oceľovými stĺpmi JEKL80x80x5mm vsadených do železobetónových pätiek rozmerov 500x500x900mm. Výška oceľového plota vrátane stĺpovje konštrukčnej výšky taktiež 2000 mm. Brány sú identickej konštrukcie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Mesto Nová Baňa
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, Nová Baňa. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Nová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebnych častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriská spolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)   
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)   
Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m)
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Mesto Nová Baňa
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, Nová Baňa. Pozemok sa nachádza v intraviláne mestaNová Baňa. Stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnostiexteriérových priestorov a zároveň nové stavebno-technické riešenie viacúčelového športového ihriska a detské ihriskáspolu s oddychovými zónami k vytvoreniu vhodného priestoru pre žiakov MŠ na herné aktivity.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a realizácia oplotení diaľnic a rýchlostných ciest v správe správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených a nevyhovujúcich oplotení (nevyhovujú TKP 32) a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ružomberok, Považské kasárne - preloženie oplotenia   
Ružomberok, Považské kasárne - preloženie oplotenia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie