Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBratislava
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry   
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ústav na výkon väzby aÚstav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Oprava okien   
Oprava okien
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch   
MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažnýchpodkladov a predovšetkým v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG(SK - CZ)   
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa vTrenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sarealizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí vBratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park budepozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva,osvetlením a závlahou.  Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujúpochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Krajský súd v Bratislave
Výmena okien – Justičný palác (opakované VO)   
Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektuKrajského súdu v Bratislave sekcie D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavnépriečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo.  V rámci predmetu zákazky predstavujú okná na výmenu celkovo počet 275, z toho je 137 v travertínovom obklade.  Predmet zákazky sa netýka zadných sekcií A - Lavý koniec, B - Lavé krídlo zdrav., C - Lavé krídlo bok, K - Pravé krídlo -bok (koniec).   Predmetom zákazky je komplexná dodávka plastových okien vrátane zamerania, výroby, dodania, demontážepôvodných drevených okien, systémovej montáže nových plastových okien (včítane tesniacich pások), ich utesneniaPUR-penou, murárskych vysprávok na fasáde i v interiéri v obdobnom materiále, farbe, štruktúre, a vrátane upratania,odvozu a naloženia s demontovanými oknami, parapetnými doskami v súlade s príslušnými predpismi pre oblasťodpadového hospodárstva.  Predmetom zákazky sú špeciálne stavebné práce podľa § 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p. - zabudovanie otvorovýchkonštrukcií do stavby. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Mesto Prievidza
Plastové okná pre Mestskú políciu Prievidza   
Plastové okná pre Mestskú políciu Prievidza
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Krajský súd v Bratislave
Výmena okien – Justičný palác   
Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektu Krajského súdu v Bratislave sekcie D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavné priečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo. V rámci predmetu zákazky predstavujú okná na výmenu celkovo počet 211, z toho je 73 v travertínovom obklade, kde sa nepočíta s kovovým vonkajším parapetom. Predmet zákazky sa netýka zadných sekcií A - Lavý koniec, B - Lavé krídlo zdrav., C - Lavé krídlo bok, K - Pravé krídlo -bok (koniec). Predmetom zákazky je komplexná dodávka plastových okien vrátane zamerania, výroby, dodania, demontáže pôvodných drevených okien, systémovej montáže nových plastových okien (včítane tesniacich pások), ich utesnenia PUR-penou, murárskych vysprávok, upratania a odvozu vymenených drevených okien na skládku. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG(SK - CZ)   
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa vTrenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sarealizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Krajský súd v Bratislave
Výmena okien – Justičný palác   
Predmetom zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce je výmena okien predných sekcií uličných fasád objektuKrajského súdu v Bratislave sekcie D - Lavé krídlo Čelo, E-Lavý Hlavný bok, F1 Hlavné priečelie Vľavo, G - Hlavnépriečelie (vstup), H1 Hlavné priečelie Vpravo, I - Pravý Hlavný bok, J - Pravé krídlo Čelo. V rámci predmetu zákazky predstavujú okná na výmenu celkovo počet 211, z toho je 73 v travertínovom obklade, kdesa nepočíta s kovovým vonkajším parapetom. Predmet zákazky sa netýka zadných sekcií A - Lavý koniec, B - Lavé krídlo zdrav., C - Lavé krídlo bok, K - Pravé krídlo -bok (koniec).  Predmetom zákazky je komplexná dodávka plastových okien vrátane zamerania, výroby, dodania, demontážepôvodných drevených okien, systémovej montáže nových plastových okien (včítane tesniacich pások), ich utesneniaPUR-penou, murárskych vysprávok, upratania a odvozu vymenených drevených okien na skládku. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie