Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t. j. montáž nových technologických zariadení a úpravaexistujúcich zariadení technologického celku (ďalej len "TC") TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou, podľadokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba "DRS") "Doplnenie transformátora T312 a DaVP tunela Branisko", ktorúvypracovala firma BBF elektro s.r.o. Doplnením transformátora sa zabezpečí napájanie potrebných obvodov v prípadevypnutia hlavného napájania. Predmetom zákazky je aj technický servis.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Káble a súvisiace výrobky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivá, drôty a klince   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potrebyorganizačných zložiek verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach nazáklade skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určeniaverejným obstarávateľom.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručeniaobjednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľatoho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video réžia, 6. Veľkoplošné LED obrazovky, 7. LED obrazovka Ribbon na tribúnach, 8. LED spodný perimeter na hracej ploche, 9. Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery, 10. Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage, 11. Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia, 12. Interná televízia, 13. Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov, 14. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie, 15. Dodávka a inštalácia CCTV, 16. Dodávka a inštalácia EZS (elektronický zabezpečovací systém), 17. Dodávka a inštalácia vstupného systému, 18. Dodávka a inštalácia parkovacieho systému, 19. Dodávka a inštalácia bezpečnostného perimetru, 20. Dodávka a inštalácia systému rozpoznávanie tváre, 21. Dodávka a inštalácia EPS, 22. Dodávka a inštalácia MaR, 23. Dodávka a inštalácia požiarnej ochrany, 24. Predĺžená záručná doba - 36 mesiacov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Východoslovenská distribučná, a. s.
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine   
Prvky slúžiace na zviditeľnenie vodičov vonkajších elektrických vedení za účelom predchádzania nárazov vtáctva do vodičov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávka plechových dielov potravinovej skrinky   
Predmetom obstarávania je priebežné plnenie dodávky plechových dielov skrinky v nezmontovanom stave bez povrchovej úpravy podľa technickej dokumentácie v prílohe č. 2 v predpokladanom množstve a kvalite podľa uvedeného rozpisu tech. dokumentácie č.8HF - 01 - 01 2 Špecifikácia tovaru Predpokladané množstvo odberu za 1.rok Cena v € za 1 sadu bez DPH Cena celkom v € bez DPH Plechové diely - sada potravinovej skrinky pozícia: č.1. dno a chrbát č.2 . polička č.3. bočná stena pravá bočná stena ľavá č.4. strop v množstve a kvalite podľa technickej dokumentácie doplnok výkresu: 8HF - 01 - 01 /prílo ha č.2 / 9 81 0 ks sád Cenu tovaru bez DPH za jednotku je potrebné stanoviť ako koncovú cenu pre verejného obstarávateľa /odberateľa/ - ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch. Dodávky tovaru sa budú realizovať na základe objednávky
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video réžia,  1/5 6. Veľkoplošné LED obrazovky, 7. LED obrazovka Ribbon na tribúnach, 8. LED spodný perimeter na hracej ploche, 9. Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery, 10. Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage, 11. Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia, 12. Interná televízia, 13. Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov, 14. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie, 15. Dodávka a inštalácia CCTV, 16. Dodávka a inštalácia EZS (elektronický zabezpečovací systém), 17. Dodávka a inštalácia vstupného systému, 18. Dodávka a inštalácia parkovacieho systému, 19. Dodávka a inštalácia bezpečnostného perimetru, 20. Dodávka a inštalácia systému rozpoznávanie tváre, 21. Dodávka a inštalácia EPS, 22. Dodávka a inštalácia MaR, 23. Dodávka a inštalácia požiarnej ochrany, 24. Predĺžená záručná doba - 36 mesiacov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie