Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručeniaobjednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľatoho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video réžia, 6. Veľkoplošné LED obrazovky, 7. LED obrazovka Ribbon na tribúnach, 8. LED spodný perimeter na hracej ploche, 9. Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery, 10. Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage, 11. Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia, 12. Interná televízia, 13. Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov, 14. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie, 15. Dodávka a inštalácia CCTV, 16. Dodávka a inštalácia EZS (elektronický zabezpečovací systém), 17. Dodávka a inštalácia vstupného systému, 18. Dodávka a inštalácia parkovacieho systému, 19. Dodávka a inštalácia bezpečnostného perimetru, 20. Dodávka a inštalácia systému rozpoznávanie tváre, 21. Dodávka a inštalácia EPS, 22. Dodávka a inštalácia MaR, 23. Dodávka a inštalácia požiarnej ochrany, 24. Predĺžená záručná doba - 36 mesiacov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Východoslovenská distribučná, a. s.
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine   
Prvky slúžiace na zviditeľnenie vodičov vonkajších elektrických vedení za účelom predchádzania nárazov vtáctva do vodičov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávka plechových dielov potravinovej skrinky   
Predmetom obstarávania je priebežné plnenie dodávky plechových dielov skrinky v nezmontovanom stave bez povrchovej úpravy podľa technickej dokumentácie v prílohe č. 2 v predpokladanom množstve a kvalite podľa uvedeného rozpisu tech. dokumentácie č.8HF - 01 - 01 2 Špecifikácia tovaru Predpokladané množstvo odberu za 1.rok Cena v € za 1 sadu bez DPH Cena celkom v € bez DPH Plechové diely - sada potravinovej skrinky pozícia: č.1. dno a chrbát č.2 . polička č.3. bočná stena pravá bočná stena ľavá č.4. strop v množstve a kvalite podľa technickej dokumentácie doplnok výkresu: 8HF - 01 - 01 /prílo ha č.2 / 9 81 0 ks sád Cenu tovaru bez DPH za jednotku je potrebné stanoviť ako koncovú cenu pre verejného obstarávateľa /odberateľa/ - ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch. Dodávky tovaru sa budú realizovať na základe objednávky
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video réžia,  1/5 6. Veľkoplošné LED obrazovky, 7. LED obrazovka Ribbon na tribúnach, 8. LED spodný perimeter na hracej ploche, 9. Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery, 10. Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage, 11. Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia, 12. Interná televízia, 13. Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov, 14. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie, 15. Dodávka a inštalácia CCTV, 16. Dodávka a inštalácia EZS (elektronický zabezpečovací systém), 17. Dodávka a inštalácia vstupného systému, 18. Dodávka a inštalácia parkovacieho systému, 19. Dodávka a inštalácia bezpečnostného perimetru, 20. Dodávka a inštalácia systému rozpoznávanie tváre, 21. Dodávka a inštalácia EPS, 22. Dodávka a inštalácia MaR, 23. Dodávka a inštalácia požiarnej ochrany, 24. Predĺžená záručná doba - 36 mesiacov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivo, drôty a klince pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bys   
Pletivo, drôty a klince pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky zaIII. kvartál 2017.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Oceľové laná, lanové úväzky, reťaze a reťazové úväzky pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republ   
Oceľové laná, lanové úväzky, reťaze a reťazové úväzky pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátnypodnik Banská Bystrica. Objednávky za III. kvartál 2017.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie