Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený (nová)   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručeniaobjednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľatoho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t. j. montáž nových technologických zariadení a úpravaexistujúcich zariadení technologického celku (ďalej len "TC") TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou, podľadokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba "DRS") "Doplnenie transformátora T312 a DaVP tunela Branisko", ktorúvypracovala firma BBF elektro s.r.o. Doplnením transformátora sa zabezpečí napájanie potrebných obvodov v prípadevypnutia hlavného napájania. Predmetom zákazky je aj technický servis.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Káble a súvisiace výrobky
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pletivá, drôty a klince   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potrebyorganizačných zložiek verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach nazáklade skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určeniaverejným obstarávateľom.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejový drôt drážkovaný medený   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručeniaobjednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľatoho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kgdrôtu CuAg s prierezom 150 mm2.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Tyče, prúty, drôty a profily používané v...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
NFŠ, a. s.
Vybavenie stavby NFŠ - audio - video technika, kabeláž a káblové rozvody   
Predmetom zákazky je 1. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov, 2. Dodávka a inštalácia pasívnej časti kabeláže s ukončením, 3. Dodávka a inštalácia štruktúrovanej kabeláže sukončením (vrátane mobilnej aplikácie), 4. Dodávka a inštalácia koncových prvkov dátových rozvádzačov, optických boxov, dátových zásuviek, 5. Audio + video réžia, 6. Veľkoplošné LED obrazovky, 7. LED obrazovka Ribbon na tribúnach, 8. LED spodný perimeter na hracej ploche, 9. Komplexná dodávka a inštalácia systému časomiery, 10. Komplexná dodávka a inštalácia systému IPTV a Digital Signage, 11. Komplexná dodávka a inštalácia systému ozvučenia, 12. Interná televízia, 13. Dodávka a inštalácia systému TV prijímačov, 14. Dodávka a inštalácia káblových nosných systémov pre káblové prepojenie, 15. Dodávka a inštalácia CCTV, 16. Dodávka a inštalácia EZS (elektronický zabezpečovací systém), 17. Dodávka a inštalácia vstupného systému, 18. Dodávka a inštalácia parkovacieho systému, 19. Dodávka a inštalácia bezpečnostného perimetru, 20. Dodávka a inštalácia systému rozpoznávanie tváre, 21. Dodávka a inštalácia EPS, 22. Dodávka a inštalácia MaR, 23. Dodávka a inštalácia požiarnej ochrany, 24. Predĺžená záručná doba - 36 mesiacov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Východoslovenská distribučná, a. s.
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine   
Prvky slúžiace na zviditeľnenie vodičov vonkajších elektrických vedení za účelom predchádzania nárazov vtáctva do vodičov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové II   
Predmetné vodiče sa skladajú z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajšíchelektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče súvyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vodiče AlFe a zliatinové   
Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbuvonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní.Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník / oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie