Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 628 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch (lôžkovéoddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestoroch (balkóny, rampy)Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimipotrebám zdravotníckeho zariadenia, vrátane vynášania ostatného odpadu do kontajnerov určených na zber ostatnéhoodpadu, ako aj zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, priesvitných plastových vriec slúžiacich navynášanie ostatného odpadu a technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie požadovaných služieb.Predmetom zákazky je aj poskytovanie mimoriadnych služieb, ktoré budú poskytované na základe písomnej objednávky.Ide najmä o služby upratovania po maľovaniach, drobných stavebných úpravách, haváriách a iných náhlychznečisteniach alebo neprimeraných znečisteniach. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. súťažnýchpodkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Čierna nad Tisou
"Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou"   
a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemovéhoodpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Prešov
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je čistenie dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení, monitoring dažďovej kanalizácie, opravanádväzných zariadení a vykonávanie havarijných úkonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Mesto Prešov
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je čistenie dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava nádväzných zariadení a vykonávanie havarijných úkonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Mesto Žilina
Celomestská deratizácia na území mesta Žilina   
Celomestská deratizácia na území mesta Žilina
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom   
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni proti škodcom, to znamená zabezpečenie chemického ochranného postrekudrevín proti škodcom Ploskáčikovi pagaštanovému (Cameria ohridlla) na pagaštanoch konských (Aesculus hippocastanum), spriadačoviamerickému (Hyparia cunae) a podľa potreby ostatným škodcom. Dezinsekcia sa bude vykonávať na drevináchrastúcich na pozemkoch zverených hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správy MČ Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni v MČ Bratislava-Petržalka proti škodcom   
Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni proti škodcom, to znamená zabezpečenie chemického ochranného postrekudrevín proti škodcom Ploskáčikovi pagaštanovému (Cameria ohridlla) na pagaštanoch konských (Aesculushippocastanum), spriadačovi americkému (Hyparia cunae) a podľa potreby ostatným škodcom. Dezinsekcia sa budevykonávať na drevinách rastúcich na pozemkoch zverených hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správyMČ Bratislava-Petržalka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Čiastočná ekologická likvidácia munície   
Čiastočná ekologická likvidácia munície URG-86, URG-86-Rd spočíva v ekologickej likvidácií úplného zapaľovača ZK delaborovaného z URG-86 a URG-86-Rd. Vrátenie tela granátu spolu s črepinovou vložkou a trhacou náplňou u URG-86 a tela granátu spolu s črepinovou vložkou a internou hmotou u URG-86-Rd, ktoré budú opatrené záslepkou na zabránenie preniknutiu vlhkosti, späť objednávateľovi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Mesto Prešov
Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov   
Dodanie služby Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov Predmetom zákazky je dodanie služby Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov  Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov v zmyslesúťažných podkladov, Príloh k súťažným podkladom a Rámcovej dohody o čistení a údržbe verejných priestranstiev vmeste Prešov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Prešov
Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov   
Dodanie služby Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov Predmetom zákazky je dodanie službyČistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov   Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov v zmyslesúťažných podkladov, Príloh k súťažným podkladom a Rámcovej dohody o čistení a údržbe verejných priestranstiev vmeste Prešov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen   
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen . Poskytnutie služby, podrobnosti vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 – 2023   
 Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 2023, podrobnosti vsúťažných podkladoch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen.   
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen, podrobnosti v súťažných podkladoch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Revúca
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020   
Predmetom obstarávania sú služby a)jarné čistenie miestnych komunikácií zametanie plôch za použitia mechanizmov, likvidácia odpadu z čistenia, údržby aopráv, čistenie, údržba a oprava uličných vpustí; b)zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len MK) odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby.   Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Revúca
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020   
Predmetom obstarávania sú služby a)jarné čistenie miestnych komunikácií zametanie plôch za použitia mechanizmov, likvidácia odpadu z čistenia, údržby aopráv, čistenie, údržba a oprava uličných vpustí; b)zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len MK) odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom, poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie