Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 795 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DataCentrum
Technické vybavenie a softvér   
Rozšírenie diskového poľa typ 2, 2 ks Blade server typ 2, 3 ks
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka 90 ks automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej len SW) potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory a servisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu vlády SR o. i. aj formou poskytnutia stravných poukážok. Bližšie určeniev súťažných podkladoch na predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovak Business Agency
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacichslužieb dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvya podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera akancelárskych potrieb do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom v objednávke, podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.skvedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO") verejný obstarávateľ k nimposkytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka informačnej a komunikačnej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - informačnej a komunikačnej techniky pre potreby HORNOORAVSKEJNEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Okresný súd Pezinok
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby spočívajúcej v zabezpečení služieb stravovania prostredníctvom stravnýchpoukážok v papierovej forme (nie elektronické karty a iné prostriedky). Služba pozostáva z poskytnutia papierovýchstravných poukážok, ktoré Objednávateľovi a jeho zamestnancom zabezpečujú možnosť stravovať sa v súlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnoprávneho charakteru. Súčasťou služby je aj tlač, balenie stravnýchpoukážok a ich doprava na miesto dodania, a to na základe objednávok Objednávateľa, za podmienok uvedených vrámcovej dohode a v príslušnej objednávke. Bližšie podmienky poskytovania služby sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka Extrémne odolného notebooku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky (prenosný počítač - notebook, dokovacia stanica pre notebook,kancelársky počítač, príslušenstvo myš a klávesnice, LCD monitor) v rámci obnovy zastaraných prostriedkov výpočtovejtechniky používanej v JAVYS, a.s.. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Výpočtová technika a periférie   
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie výpočtovej techniky a tlačiarní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Obstaranie stravných poukážok   
Predmetom zákazky bolo obstaranie akceptovaných stravných poukážok v listinnej podobe pre zabezpečenie stravovaniazamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce v zneníneskorších predpisov v požadovanej nominálnej hodnote s využitím v zariadeniach nachádzajúcich sa v blízkom okolímiest plnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov   
Predmetom obstarávanej zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formoustravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení azákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to formou stravných poukážok s ochrannými prvkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
iLO, s. r. o.
Dodávka serverov a IKT komponentov   
Predmetom zákazky je dodávka serverov a IKT komponentov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka 2ks diskových políc, 4ks radičov diskovej police, 8ks interných radičovservera, 48ks diskov do diskových políc, 5ks výpočtových serverov, 115ks operačných pamätí servera, 40ks diskov doservera, 5ks procesorov servera, 2ks diskových políc NAS a 16ks pevných diskov do diskovej police. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka 6ks notebookov, 6ks počítačových monitorov a 6ks mobilnýchdátových terminálov. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov - atramentovej tlačiarne.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie