Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1211 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Naťa a Maťo, s.r.o.
„Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o. – nákup tlačiarne a sušiaceho tunela“   
Predmetom zákazky je nákup techniky DTG tlačiarne na priamu potlač textilu a sušiaceho tunela pre vysúšanie tlačovýchfarieb
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
COMORRA SERVIS
„Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno“   
Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusovparkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov vzostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov vlehote 80 celých kalendárnych dní na miesta určené verejným obstarávateľom. NÁJOM PARKOVACÍCH AUTOMATOV V POČTE 34 KUSOV  Nájom parkovacích automatov s možnosťou ich odkúpenia po ukončení zmluvy o poskytnutí služieb a poskytovaniesúvisiacich služieb (vzdialený dohľad, servis a údržba, opravy), vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia naobdobie 120 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
COMORRA SERVIS
„Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno“   
Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusov parkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov v zostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov v lehote 80 celých kalendárnych dní na miesta určené verejným obstarávateľom. NÁJOM PARKOVACÍCH AUTOMATOV V POČTE 34 KUSOV Nájom parkovacích automatov s možnosťou ich odkúpenia po ukončení zmluvy o poskytnutí služieb a poskytovanie súvisiacich služieb (vzdialený dohľad, servis a údržba, opravy), vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia na obdobie 120 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
ALIEN studio s.r.o.
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Systém na zachytávanie pohybov (motion capture)  2. časť predmetu zákazky - Animačná grafická stanica 3. časť predmetu zákazky - Postprodukčná stanica Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
ALIEN studio s.r.o.
„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Systém na zachytávanie pohybov (motion capture) 2. časť predmetu zákazky - Animačná grafická stanica 3. časť predmetu zákazky - Postprodukčná stanica
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“   
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, t.j. dodanie pások,termopapiera, valcov, tonerových a atramentových náplní pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia (ďalej len tovar), podľašpecifikácie a predpokladaného množstva uvedeného v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“   
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, t.j. dodanie pások, termopapiera, valcov, tonerových a atramentových náplní pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia (ďalej len tovar), podľa špecifikácie a predpokladaného množstva uvedeného uvedeného v Prílohe č. 1 rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
EUROtoner, s.r.o.
Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti EUROtoner s.r.o.   
Predmetom zákazky v časti A je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie kancelárskej techniky. Predmetom zákazky v časti B je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie foto techniky a príslušenstva. Predmetom zákazky v časti C je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie počítačov, softvéru a príslušenstva. 1/5
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...
ALIEN studio s.r.o.
Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Systém na zachytávanie pohybov (motion capture)  2. časť predmetu zákazky - Animačná grafická stanica 3. časť predmetu zákazky - Postprodukčná stanica Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
KABEL TELEKOM, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware   
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia, hárdveru, v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnostispoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej 1/3 prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Dexterity s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o.   
zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1. Logický celok pozostáva znasledujúcich technologických zariadení uvedených v prílohe č.1 zariadenia pre automatický terminál/terminály,software, NTB, tlaciareň, mobily a tablety. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
BlueFish s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka hardwarového a softwarového vybavenia v rámci projektu Zvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.  1/4 Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovúponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Nicolson, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti Nicolson, s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z dvoch logických celkov  Logický celok č. 1 Renderovacie výpočtové stredisko č.1 Logický celok č. 2 Renderovacie výpočtové stredisko č.2  Bližší opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - hardware   
Predmetom obstarávania je dodávka hardware ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesu v prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.4 Digitalizácia výrobného procesu - hardware. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť digitalizácia výrobného procesu   
Predmetom obstarávania je dodávka hardware a software ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesuv prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.1 Digitalizáciavýrobného procesu. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie