Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, opráv a likvidácie   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude nákup vrátane dodávky, opravy alikvidácie protektorovaných pneumatík na všetky nápravy vozidiel (aj riadených) pre vozidlá kategórie M3 triedy I.Ponúknuté pneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať univerzálny vodiaci dezén soznačením M+S a záberový dezén s označením M+S vhodný pre hromadnú dopravu, musia byť použiteľné na všetkynápravy vrátane riadených. Vek prvýkrát protektorovanej kostry na riadenú nápravu nesmie byť starší ako 4 roky, vekkostry na ostatné nápravy nesmie byť starší ako 5 rokov, musia mať minimálnu hĺbku dezénu 15 mm. Protektorovanépneumatiky požadujeme dodať na kostrách, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km.Protektory musia byť na oboch stranách bočnice kostry označené individuálnym číslom protektoru, na bokuprotektorovacieho pásu značkou výrobcu behúňa (aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedenýmv ponuke). Protektorované pneumatiky budú dodávané na kostrách maximálne 4 značiek, z toho na 2 značkáchprotektory pre prednú nápravu uchádzač v ponuke uvedie vlastnú ponuku značiek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, opráv a likvidácie   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude nákup vrátane dodávky, opravy a likvidácieprotektorovaných pneumatík na všetky nápravy vozidiel (aj riadených) pre vozidlá kategórie M3 triedy I. Ponúknutépneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať univerzálny vodiaci dezén s označením M+S azáberový dezén s označením M+S vhodný pre hromadnú dopravu, musia byť použiteľné na všetky nápravy vrátaneriadených. Vek prvýkrát protektorovanej kostry na riadenú nápravu nesmie byť starší ako 4 roky, vek kostry na ostatnénápravy nesmie byť starší ako 5 rokov, musia mať minimálnu hĺbku dezénu 15 mm. Protektorované pneumatikypožadujeme dodať na kostrách, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km. Protektory musiabyť na oboch stranách bočnice kostry označené individuálnym číslom protektoru, na boku protektorovacieho pásuznačkou výrobcu behúňa (aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedeným v ponuke).Protektorované pneumatiky budú dodávané na kostrách maximálne 4 značiek, z toho na 2 značkách protektory preprednú nápravu uchádzač v ponuke uvedie vlastnú ponuku značiek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Protektorované pneumatiky 2018   
Predmetom zákazky je nákup protektorovaných pneumatík pre autobusy mestskej hromadnej dopravy vrátane ich opráva likvidácie počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody. Predmet nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiťponuku na celý požadovaný predmet zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Náhradný diel k CT prístroju Toshiba Aquilion One   
Predmetom zákazky je nákup a inštalácia náhradných dielov k CT prístroju Toshiba Aquilion One TSX-301A - (QV BOARDBSX73-1108*E A - 1 ks a ADC BOARD BSX73-11935 E - 1ks).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO   
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM   
Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie