Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 137 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Žilinský samosprávny kraj
Revitalizácia Slanického ostrova umenia I. etapa   
Jedná sa o práce súvisiace s revitalizáciou jestvujúcich spevnených plôch na Slanickom ostrove umenia - Slanica parceleKN 2 KÚ Slanica.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Mesto Banská Bystrica
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava budovy ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa skladá z dvoch častí  -Časť A. Oprava fasády -Časť B. Výmena okien  Predmetom časti A. je oprava degradovanej fasády ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.  Predmetom časti B.je výmena pôvodných drevených dvojitých okenných výplní obvodových konštrukcií za nové, drevenéjednoduché výplne.  Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrnapamiatka a preto verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa diela pri realizácii diela rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej KPÚ) č. KPUBB-2019/5501-3/15712/KAS zo dňa 01.03.2019,ktoré je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.5 Súťažných podkladov ).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava  v zmysle súťažných podkladov ,súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Revitalizácia fasády   
Predmetom zákazky je revitalizácia južnej fasády objektu okrem najvyššieho podlažia nadstavby. Súčasťou prác jeobnova finálnej povrchovej štruktúru fasády tenkovrstvovou silikónovou omietkou, výmena výplní otvorov vrátanezateplenia ostení, doizolovanie balkónov v dvoch vrstvách, nové deliace stienky medzi lodžiami, výmena zábradlí,klampiarskych prvkov a revitalizácia terás. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckehoKostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byťvykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Gymnázium Jozefa Lettricha
Oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy   
Predmetom zákazky je oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy v rozsahu výmeny PVC podlahovinyspracovaného výkazu výmer. Požadované min. technické parametre na podlahovinu min. hrúbka nášľapnej vrstvy musíbyť 0,40 mm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Gymnázium Jozefa Lettricha
Oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy   
Predmetom zákazky je oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy v rozsahu výmeny PVC podlahovinyspracovaného výkazu výmer. Požadované min. technické parametre na podlahovinu min. hrúbka nášľapnej vrstvy musíbyť 0,40 mm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády  historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB naul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBratislava
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry   
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ústav na výkon väzby aÚstav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Oprava okien   
Oprava okien
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenianarušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženiaživotnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie