Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 122 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
VVN a VN vypínače1. stupeň - VVN vypínače   
VVN vypínače sa používajú vo vonkajších spínacích elektrických staniciach a slúžia na spínanie elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice pod napätím, za účelom vykonania zmien v zapojení, revízie alebo údržby. Vypínače musia byť schopné spínať aj skratové prúdy. Vypínač je elektrickým blokovaním viazaný s ďalšími zariadeniamiv elektrickej stanici, tak aby nebolo možné vykonať nevhodnú manipuláciu. Vypínače sú ovládané jedným alebo viacerými pohonmi umiestnenými na spoločnom oceľovom ráme spoločne s ovládacou skriňou. Tieto pohony musia byť ovládateľné miestne ale aj diaľkovo.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Oceľové priehradové podperné body VVN   
Predmetom zákazky sú VVN mrežové stožiare skrutkované - nosné (N), rohové (R), výstužné (V), rohové výstužné (RV)prípadne koncové (Ko) podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VVN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov   
Priehradové pozinkované stožiare VVN - oceľová konštrukcia skrutkovaná, žiarovo pozinkovaná z valcovaných rovnoramenných uholníkov a plechov, oceľ kvality S355, skrutky podľa DIN 7990, matice podľa DIN 555, podložky podľa DIN 126, DIN 127, DIN 7989 oceľ kvality 8.8. Stožiar pozostáva z drieku hlavice s konzolami, držiakom zemnéholana a základového dielu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV   
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV - predmetné stožiare slúžia ako nosné, rohové kotevné akoncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Východoslovenská distribučná, a. s.
Stožiare z predpätého betónu   
Stožiare z predpätého betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie el. vedenianízkeho a vysokého napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc do 45 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové podperné body II   
Predmetom zákazky sú predpäté stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Slovenské technické múzeum
Dodanie a výmena okien v budove prevádzky Múzea letectve Košice - Barca“   
Požaduje sa demontáž pôvodných výplní, zameranie okien pred zadaním výroby, montáž nových výplní na PUR penu apomocný materiál, murárske vysprávky ostenia z interiéru aj exteriéru, nastavenie okien, dodávka a montáž vnútornýcha vonkajších parapetov, styk parapetu a okna musí byť vyplnený tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú adifúznu uzáveru, likvidácia odpadu, odvoz demontovaných okien, doprava.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti II - ACON   
Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvkyvzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovýmzinkovaním.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Betónové stožiare   
Betónové stožiare špeciálne určené pre energetiku, ktoré plnia funkciu nosných podperných bodov vonkajšieho rozvoduelektrickej energie do 35 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rovinné konzoly a oceľové súčasti   
Rovinné konzoly a oceľové súčasti slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Oceľové priehradové podperné body VVN   
Predmetom zákazky sú VVN mrežové stožiare skrutkované - nosné (N), rohové (R), výstužné (V), rohové výstužné (RV)prípadne koncové (Ko) podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VVN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Oceľové priehradové podperné body1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ   
Oceľové priehradové podperné body sú rozdelené do dvoch častí a to VN stožiare - slúžia ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VN) a VVN stožiare slúžia ako nosné (N), rohové (R), výstužné (V), rohové výstužné (RV) prípadne koncové (Ko) podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia vysokého napätia (VVN).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové podperné body II   
Predmetom zákazky sú predpäté stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Západoslovenská distribučná, a.s.
VVN a VN vypínače1. stupeň - VVN vypínače   
VVN vypínače sa používajú vo vonkajších spínacích elektrických staniciach a slúžia na spínanie elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice pod napätím, za účelom vykonania zmien v zapojení, revízie alebo údržby. Vypínače musia byť schopné spínať aj skratové prúdy. Vypínač je elektrickým blokovaním viazaný s ďalšími zariadeniamiv elektrickej stanici, tak aby nebolo možné vykonať nevhodnú manipuláciu. Vypínače sú ovládané jedným alebo viacerými pohonmi umiestnenými na spoločnom oceľovom ráme spoločne s ovládacou skriňou. Tieto pohony musia byť ovládateľné miestne ale aj diaľkovo.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Betónové stožiare   
Betónové stožiare špeciálne určené pre energetiku, ktoré plnia funkciu nosných podperných bodov vonkajšieho rozvoduelektrickej energie do 35 kV.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie