Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 434 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
FÁBIAN s.r.o.
Mobilné mapovacie zariadenie   
Predmetom zákazky je merací prístroj, ktorý je opísaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
FÁBIAN s.r.o.
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom   
Predmetom zákazky sú meracie prístroje, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 2   
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnychpodmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky leteckej techniky MiG-29-Zariadenie meracie Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom   
Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom -MviQ s dvojitým spôsobom ovládania (klávesy, dotykový displej) -6,5 cm LCD farebný dotykový displej, čitateľný na dennom svetle -Lion akumulátor pre 2h práce. 32 GB interná pamäť. WiFi. Bluetooth 4.0 -2x USB 3.0 A port, 1x USB micro B port -Výstup na externú obrazovku Display Port/HDMI -3,5mm konektor pre pripojenie headsetu s mikrofónom -Živý obraz, statický obraz, záznam videa so zvukom -3D Stereo SW, Rekonštrukcia obrazu Point to Cloud pre 3D, MDI SW pre spracovanie údajov na PC, -Desktop PC s monitorom, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 home, 24"monitor 3D Stereo snímkov na PC -Gripper pre sondu 8,4mm a 6,1mm 1/3 -Akumulátor -Slovenský návod -Pracovný kufor s držiakom na zariadenie a bubnom pre sondu -Popruh na rameno -SW pre hodnotenie v PC -SW pre tvorbu štruktúrovaných inšpekčných plánov -Zaškolenie na obsluhu zariadenia -Kalibrácia vlastných objektívov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Prvé mobilné planetárium   
Predmetom zákazky je dodávka mobilného planetária, ktoré bude pozostávať z Mobilnej projekčnej sféry s konštrukcioua z Videoprojektorov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov a vZmluve o dielo.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Východoslovenská distribučná, a. s.
Základné statické elektromery   
Základné statické jednofázové a trojfázové striedavé elektromery na priame meranie činnej energie a výkonu sintegrovanou časovou základňou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mobilné zariadenia na detekciu požitia omamných a psychotropných látok a jednorazové skríningové testy   
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu mobilných zariadení na detekciu požitia omamných apsychotropných látoka jednorazových skríningových testov. Samostatné prenosné vyhodnocovacie zariadenieodčítava výsledky zjednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov (jednorazový skríningovýtest) určených na kvalitatívnudetekciu prítomnosti omamných a psychotropných látok.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ústav molekulárnej biológie SAV
Prístrojové vybavenie pre Centrum štruktúrnej a funkčnej analýzy biomolekúl   
Predmetom zákazky je obstaranie špecializovaných prístrojov resp. súboru prístrojov určených na analýzu proteínov aich kryštalizáciu. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných zariadení a je rozdelený do troch samostatných častí  a) Sálová preparatívna ultracentrifúga spríslušenstvom (ďalej aj PREDMET 1) b) Zariadenie nano Differential Scanning Fluorimeter (nanoDSF) s príslušenstvom (ďalej aj PREDMET 2) c) Prístroje pre kryštalografické laboratórium s príslušenstvom, softwarom a inštaláciou (ďalej aj PREDMET 3) I. Automatizovaný kryštalizačný systém pre detekciu kryštálov II. Kryštalizačný pipetovací robot III. Robot pre prípravu kryštalizačných skrínov IV. Softvérový balík pre prístroje kryštalografického laboratória  Uchádzač môže predložiť svoju/e ponuku/y na jednotlivé samostatné časti zákazky (a to buď len na jednu časť alebo naviac či všetky časti). Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť/PREDMET ponuky samostatne.  Vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je popísané v časti/ kapitole súťažnýchpodkladov "D. Opis predmetu zákazky".
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom   
Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie elektrickej energie v súvislosti s platbami zmysle nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. alebo č. 145/2016 Z. z. o meradlách (MID) príloha MI-003 Elektromery a v zmysle vyhlášky 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike § 4. Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie činnej elektrickej energie/s odpojovačom.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky leteckej techniky MiG-29-Zariadenie meracie Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom   
Predmetom tejto zákazky je nákup zariadenia Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK   
Predmetom tejto zákazky je dodávka, montáž a inštalácia meteostaníc (4ks) pre SC ŽSK na periodické získavanie, prenos a spracovanie údajov o teplote a vlhkosti vzduchu, rýchlosti a smeru vetra, teploty vozovky a obrazového snímku. Súčasťou predmetu zmluvy sú nasledovné činnosti -montáž mechanických a elektronických častí meteostanice, -inštalačné a stavebné práce vrátane osadenia stĺpa, -oživenie meteostanice. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré je súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Západoslovenská distribučná, a.s.
Špeciálne elektromery   
Špeciálne elektromery
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie