Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 314 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ELSPOL - SK, s. r. o.
5-D kino - technológie pre rozvoj kreatívneho priemyslu v spoločnosti ELSPOL – SK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia technológie 5-D kina vrátane zaškolenia obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Biochemický analyzátor   
Predmetom zákazky je kúpa Biochemického analyzátora pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu vzriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetom zákazky je tiež inštalácia biochemickéhoanalyzátora v sídle verejného obstarávateľa, zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručný a pozáručný výrobcomdoporučený servis počas 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a dodávka diagnostických reagencií in vitrona vyšetrovanie parametrov pacientskych vzoriek, ako aj príslušné kontrolné roztoky, kontroly, kalibrátory, roztoky akompletný spotrebný materiál v zmysle špecifikácie počas obdobia 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Východoslovenská distribučná, a. s.
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom   
Statické trojfázové striedavé elektromery na meranie činnej energie a výkonu, viactarifné so záznamom záťažovýchprofilov +P, -P s GSM 2G/3G modemom. Elektromery musia byť schopné obojsmerne komunikovať s nadradenýmdátovým a komunikačným centrom pomocou GSM 2G/3G modemu. Komunikácia musí prebiehať v zmysle štandardovDLMS/COSEM na báze IP.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cestné rýchlomery   
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetuzákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Meradlá a meracie prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka meradiel a meracích prístrojov pre výučbu študentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
TOMARK, s.r.o.
Fiber laserový deliaci stroj pre plech   
Predmetom zákazky je dodanie, doprava, montáž a uvedenie do prevádzky technológie fiber laserového deliaceho strojana plech vrátane zaškolenia obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Apriority
Štúdio audiovizuálnej tvorby   
Predmetom zákazky v rámci projektu Štúdio audiovizuálnej tvorby je dodávka, montáž a sfunkčnenie Časť č. 1 Kamier s príslušenstvom Časť č. 2 Stabilizátorov Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Prenosný digitálny RTG prístroj   
Prenosný digitálny RTG prístroj
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Nelekárske zariadenia založené na využití...
Prvá Obchodná, s.r.o.
Systém pre monitorovanie včelieho úľa (Beehive Monitor)   
Systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom. Predmet zákazky sa skladá z dvoch častí  Časť 1 Dodanie projektovej dokumentácie na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym  monitoringom Zariadenie má sledovať pomocou rôznych senzorov správanie sa úľa s včelami. Podrobný opis časti 1predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.  Časť 2 Softvér pre informačný systém včelstiev softvér zabezpečujúci nepretržité sledovanie a monitorovanievybraných ukazovateľov včelieho úľa. Podrobný opis časti 2 predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
AGAPA s.r.o.
Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov   
Predmetom zákazky je dodávka modulovaného depozičného zariadenia na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
PROUNION a.s.
Hardvérové a softvérové vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka hardvérového a softvérového vybavenia a zariadení pre 3D skenovanie a spracovaniedát. Jedná sa o špecializovanú techniku a softvér podľa špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
Výskumný ústav mliekárenský, a.s.
Spotrebný materiál pre výskumno-vývojové aktivity   
Predmet zákazky sa delí na dve samostatné časti, logické celky viď nižšie. Predmetom zákazky je dodávka laboratórnehospotrebného materiálu (plasty, chemikálie, roztoky, živné médiá, testy, atď.) a dodávka chemických reagencií aspotrebného materiálu pre činnosť analyzátora BactoScan FC.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
FÁBIAN s.r.o.
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom   
Predmetom zákazky sú meracie prístroje, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
FÁBIAN s.r.o.
Mobilné mapovacie zariadenie   
Predmetom zákazky je merací prístroj, ktorý je opísaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
REVOL TT Consulting s. r. o.
Mikroskopy pre morfológiu pôdnej mikrofauny   
Predmetom zákazky je dodanie troch laboratórnych mikroskopov vrátane kamery a softwaru na vyhodnocovaniemorfologických vlastností sledovaných objektov  priamy laboratórny mikroskop - centrálne laboratórium - 1ks priamy laboratórny mikroskop - 2ks.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie