Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 387 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analyzátory dychu   
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky je dodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom   
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom a softvéru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi vrátane zaškolenia   
Dodávka 3D CT skenovacej linky guľatiny ako jednej z najvýznamnejších častí vytváranej výskumnej infraštruktúry vrámci budovania Teamingového výskumného centra.  Položky podľa projektu 1. 3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom (0.H1.P153) 2. Operačné a servisné školenie u koncového zákazníka max 5 dní (0.H1.P154) 3. Dopravníky s príslušenstvom k CT skeneru (0.H1.P155)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
Letisko Piešťany, a.s.
RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks RTG pre príručnú batožinu,1 ks detektor výbušnín, 1 ks zariadenie pre kontrolutekutín, gélov, pást a aerosolov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky v počte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrická totálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica, Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohouuchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné naplnenieúdajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnosti známych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Univerzitná nemocnica Bratislava
Operačný mikroskop   
Predmetom zakazky je dodanie operacneho mikroskopu, ktory sa vyuziva na vsetky usne operacie, na vsetkyendoskopicke hrtanove a hltanove operacie, na vsetky operacie na lateralnej a prednej baze lebky, na operacie koznych tumorov na tvari, na niektore nosove operacie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Laboratórne prístroje a zariadenia   
Laboratórne prístroje a zariadenia
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúruna Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové   
Statické elektromery jednofázové a trojfázové (jednotarifné, dvojtarifné) pre priame meranie činnej energie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Laboratórna a sterilizačná technika   
Predmetom zákazky je nákup - plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks] - centrifúga [1 ks] - chladnička laboratórna [2 ks] - chladnička lekárska [10 ks] - kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]  - laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks] - laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks] - plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks] - dezinfektor [1 ks] - oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks] - parný sterilizátor [1 ks] - vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]   Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu avybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciuanalyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
PREFA invest, a.s.
Meracie a overovacie zariadenia a stroje   
Meracie a overovacie zariadenia a stroje budú používané na vyhodnocovanie skúšok kameniva, skúšok cementu, skúšokbetónu a výrobkov z betónu. Skúšky kameniva podľa STN EN 13242+A1, STN EN 932, STN 933, STN EN 1097. Skúškycementu podľa STN EN 197-2 a STN EN 196. Skúšky betónu podľa STN EN 206+A1, STN EN 13877, STN EN 736123,STN 12504, STN EN 12390, STN EN 12350, STN 731316, STN 731326 a STN 731322.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Špeciálne elektromery   
Špeciálne elektromery
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie