Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov   
Aanalýzy dioxínov v telách vybraných druhov rýb -potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórovanédibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB))podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb. Vzorky rýb, ktoré zabezpečí objednávateľ v minimálnompočte 140 a maximálnom počte 500 , budú dodané do laboratória poskytovateľa objednávateľom po častiach v priebehuobdobia rokov 2018-2020. Analýzy budú vykonané v akreditovanom laboratóriu na stanovenie organických zlúčenínvalidovanou metódou. Požadovaný limit kvantifikácie analytickej metódy (LOQ) pre tieto látky v biote musí spĺňaťpožiadavky smernice 2009/90/ES (0,00195 g/kg pre súčet PCDD+PCDF+DL-PCB). Výsledky budú sústredené docentrálnej databázy Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo VÚVH v digitálnejforme.Stanovenie týchto látok je potrebné uskutočniť potvrdzujúcou metódou s použitím HRGC/HRMS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov   
Predmetom zákazky bude vykonanie analýz dioxínov v telách vybraných druhov rýb.  zákazky Predmetom zákazky je potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny(PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb (pstruhy a jalce) z vybraných vodných útvarov povrchových vôd Slovenskapodľa Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021.  Vzorky rýb, ktoré zabezpečí objednávateľ v minimálnom počte 140 a maximálnom počte 500 , budú dodané do 1/6 laboratória poskytovateľa objednávateľom po častiach v priebehu obdobia rokov 2018-2020. Vzorky rýb budú upravenéobjednávateľom do formy pasty. Analýzy budú vykonané v akreditovanom laboratóriu na stanovenie organickýchzlúčenín validovanou metódou. Požadovaný limit kvantifikácie analytickej metódy (LOQ) pre tieto látky v biote musíspĺňať požiadavky smernice 2009/90/ES (0,00195 g/kg pre súčet PCDD+PCDF+DL-PCB). Výsledky budú sústredené docentrálnej databázy Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo VÚVH v digitálnej forme. Stanovenie týchto látok je potrebné uskutočniť potvrdzujúcou metódou s použitím HRGC/HRMS.  Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky a požadovaných vlastností položiek predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
DB Biotech, a.s.
Externé testovanie výstupov projektu   
Predmetom zákazky je poskytnutie externých služieb (laboratórnych služieb) testovania protilátok určených pre vyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMT Automatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselného výskumu, financovaných z Operačného programu Výsku a Inovácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
DB Biotech, a.s.
Externé testovanie výstupov projektu   
Predmetom zákazky je poskytnutie externých služieb (laboratórnych služieb) testovania protilátok určených prevyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývojrekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálurakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMT Automatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselnéhovýskumu, financovaných z Operačného programu Výsku a Inovácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby   
Výber zhotoviteľa služby odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalnenéhoropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového oleja.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie