Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
REVOL TT Consulting s. r. o.
Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia mikrobiologického laboratória vrátane špecializovaného laboratórneho nábytku. Medzi dodávané položky patrí napr. autokláv, inkubátor, termostat, vortex, chladničku, analytické váhy, sušiareň a podobne. Vybavenie laboratória bude slúžiť na základné mikrobiologické analýzy a výskum.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
REVOL TT Consulting s. r. o.
Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia mikrobiologického laboratória vrátane špecializovaného laboratórneho nábytku. Medzi dodávané položky patrí napr. autokláv, inkubátor, termostat, vortex, chladničku, analytické váhy, sušiareň a podobne. Vybavenie laboratória bude slúžiť na základné mikrobiologické analýzy a výskum.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
REVOL TT Consulting s. r. o.
Laboratórne vybavenie mikrobiogického laboratória   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia mikrobiologického laboratória vrátane špecializovaného laboratórnehonábytku. Medzi dodávané položky patrí napr. autokláv, inkubátor, termostat, vortex, chladničku, analytické váhy,sušiareň a podobne. Vybavenie laboratória bude slúžiť na základné mikrobiologické analýzy a výskum.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rotačný stôl s tepelnou komorou   
Jednoosí rotačný a polohovací stôl s celokruhovou rotáciou, predpripravený na použitie v teplotnej komore, s predĺženým hriadeľom, kabelážou, a konektormi pracovnej plochy stola.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rotačný stôl s tepelnou komorou   
Jednoosí rotačný a polohovací stôl s celokruhovou rotáciou, predpripravený na použitie v teplotnej komore, spredĺženým hriadeľom, kabelážou, a konektormi pracovnej plochy stola.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“   
Dodávka interiérového vybavenia vrátane dopravy, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov, montáže nábytku z prepravnej úpravy do užívateľskej, inštalácie prístrojov na miesto určenia s napojením na rozvody. Predmet zákazky sa člení na 4 samostatné časti - 1. časť Laboratórny nábytok a laboratórne zariadenie - 2. časť Pracovné stoly, stoličky, skrinky - 3. časť Laboratórne prístroje - 4. časť Chladničky a chladiace zariadenia
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“   
Dodávka interiérového vybavenia vrátane dopravy, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochrannýchobalov, montáže nábytku z prepravnej úpravy do užívateľskej, inštalácie prístrojov na miesto určenia s napojením narozvody. Predmet zákazky sa člení na 4 samostatné časti  - 1. časť Laboratórny nábytok a laboratórne zariadenie - 2. časť Pracovné stoly, stoličky, skrinky - 3. časť Laboratórne prístroje - 4. časť Chladničky a chladiace zariadenia
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a montáž laboratórnych stolov, skríň, nástenných skriniek, digestorov, laminárnych boxov, stojanov pre myši a potkany a ďalšieho labratórneho nábytku a vybavenia.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Nákup laboratórneho nábytku   
edmetom zákazky je obstaranie laboratórneho nábytku pre zariadenie priestorov laboratórií nového sídla Ústavubiochémie a genetiky živočíchov SAV v zrekonštruovanej budove v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave(budova bývalej SÚZ SAV). Priestory budú slúžiť pre plnenie úloh ústavu v oblasti biologického výskumu v zmysle jehozriaďovacej listiny. Bližšia špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nábytok pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a montáž laboratórnych stolov, skríň, nástenných skriniek, digestorov, laminárnych boxov, stojanov pre myši a potkany a ďalšieho labratórneho nábytku a vybavenia.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Nákup laboratórneho nábytku   
Predmetom zákazky je obstaranie laboratórneho nábytku v rámci riešenia jednotlivých aktivít pri implementácii chemického a potravinárskeho výskumu presne podľa technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie