Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 145 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie leteniek, služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb a ubytovania v miestepobytu pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
Predmetom tejto zákazky sú letecké práce vykonávané dvojmotorovým vrtuľníkom poskytovateľa služby pre potreby obstarávateľa, diagnostické práce pozostávajúce z vizuálnych leteckých prehliadok vedení vvn a zvn a termovíznych meraní vedení a elektrických staníc, mimoriadne letecké práce v prípade poruchy (havárie) vedenia vvn a zvn (prepravaelektromontérov a ich vysadenie na miesto poruchy v ťažko prístupnom teréne z vrtuľníka, preprava materiálu a náradiana miesto poruchy, a to za účasti zamestnancov obstarávateľa alebo osôb oprávnených obstarávateľom na palubevrtuľníka), vyhodnotenie výsledkov diagnostických prác, ich záznam do technicko-informačného systému PMGEO - SAPPM obstarávateľa a vyhotovenie zápisov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Nepravidelné letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách prepotreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách upravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa aostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa aostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovnýchdokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je ajzabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách   
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie leteniek, služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb a ubytovania v miestepobytu pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky "Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby MPSVR SR" je zabezpečenie leteckej prepravy osôb prituzemských a zahraničných služobných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacejpôsobnosti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Dopravný úrad
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách pre potrebyDopravného úradu v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejnýobstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu jeBratislava/Viedeň. V prípade ak nie je možné zabezpečiť vhodný odlet z Bratislavy, musí byť zabezpečený z najbližšiehomožného odletového miesta. Požadované letenky budú v ekonomickej triede. Predpokladané cieľové miesta sú najmäBrusel, Paríž, Londýn, Rím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Kolín nad Rýnom, Lille a pod.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s týmsúvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb spojených s prepravou osôb pri zahraničných pracovných cestáchzamestnancov verejného obstarávateľa zabezpečovanie leteniek a cestovných dokladov na iné druhy dopravy,hotelového ubytovania a ďalších asistenčných služieb na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
Predmetom tejto zákazky sú letecké práce vykonávané dvojmotorovým vrtuľníkom poskytovateľa služby pre potreby obstarávateľa, diagnostické práce pozostávajúce z vizuálnych leteckých prehliadok vedení vvn a zvn a termovíznych meraní vedení a elektrických staníc, mimoriadne letecké práce v prípade poruchy (havárie) vedenia vvn a zvn (prepravaelektromontérov a ich vysadenie na miesto poruchy v ťažko prístupnom teréne z vrtuľníka, preprava materiálu a náradiana miesto poruchy, a to za účasti zamestnancov obstarávateľa alebo osôb oprávnených obstarávateľom na palubevrtuľníka), vyhodnotenie výsledkov diagnostických prác, ich záznam do technicko-informačného systému PMGEO - SAPPM obstarávateľa a vyhotovenie zápisov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Nepravidelné letecké dopravné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie