Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Letisko zobrazujem 115 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letisko M. R. Štefánika
Oprava dvoch blokov automatiky BA-18   
Oprava dvoch blokov automatiky BA-18
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2017   
Zabezpečenie dodávky elektriny, vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesto odberateľa a dodania prehľadného štvrťhodinového profilovania činného odberu v mesačných prehľadoch, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto. Zabezpečovať odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a prenosom elektriny (ďalej len Distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok zmluvy a prevádzkového poriadku PDS. ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Turecký Vrch, letisko Kuchyňa – servis a údržba elektrokotlov   
Turecký Vrch, letisko Kuchyňa – servis a údržba elektrokotlov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Servis a systémová podpora letiskových meteorologických systémov IMS4.   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi servis a systémovú podporu letiskových meteorologických systémov IMS4 a k nim prislúchajúcich terminálov AWD pre pracoviská Leteckej meteorologickej služby SHMÚ Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany a Žilina, ako aj obnova hardvéru na systémoch IMS4 na pracoviskách Leteckej meteorologickej služby SHMÚ Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany a Žilina.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na pozemnú podporu a skúšky v...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rozšírenie systému IMS4 - AWD (Aviation weather display) na stanovištia Letovej prevádzkovej služby SR a Leteckej meteorologicke   
Predmetom zákazky je rozšírenie systému IMS4 - AWD (Aviation weather display) na stanovištia Letovej prevádzkovej služby SR a Leteckej meteorologickej služby SHMÚ (letisko Košice, Poprad), pozostávajúce z dodania a inštalácie softvérových licencií pre náhradu terminálov WDM za klientske terminály IMS4 typu Airport Weather Display (AWD).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na pozemnú podporu a skúšky v...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 2.štvrťrok 2016, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko   
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko vrátane súvisiacich služieb
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2017   
Zabezpečenie dodávky elektriny, vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesto odberateľa a dodania prehľadného štvrťhodinového profilovania činného odberu v mesačných prehľadoch, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto.Zabezpečovať odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a prenosom elektriny (ďalej len Distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok zmluvy a prevádzkového poriadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Sliač, a.s.
Moderinzácia technologického zariadenia LPH   
Predmetom zákazky je modernizácia technologického zariadenia LPH zameraná hlavne na zvýšenie rýchlosti výdaja resp. plnenia LPH a vylepšenie ekologického zabezpečenia.
Priemyselné mechanizmy
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 3.štvrťrok 2016, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek, autobusových, vlakových, lodných, trajektových lístkov, zabezpečovaniezabezpečovanie transferov z akéhokoľvek miesta v Bratislave na letisko Schwechat vo Viedni a letisko M.R Štefánika vBratislave alebo opačným smerom, zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb, víz pre zamestnancov Slovenskejtechnickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU) a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných pracovných cestách vdohodnutej triede, rozsahu a cene na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa, resp. jeho súčastí.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko   
Dodávka elektrickej energie a plynu pre letisko vrátane súvisiacich služieb
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2017   
Dodávka elektriny pre rok 2017
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
17093 - POS Vestník č. 250/2016 - 27.12.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie