Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny S01LA04   
Lieky ATC skupiny S01LA04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny S01LA05   
Lieky ATC skupiny S01LA05
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Lieky skupiny N - Centrálny nervový systém   
Predmetom zákazky je dodanie liekov skupiny N - centrálny nervový systém pre potreby nemocničnej lekárne FNsP J. A.Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 63 samostatných ucelených častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiťponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti,špecifikované včasti B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček   
Predmetom zákazky sú liečivé prípravky na profylaktickú ochranu pred chemickými toxickými látkami akýmisú yperit,soman, sarin a VX látky a na dezaktiváciu chemických látok pôsobiacich na odhalených častiachpokožky (tvár, ruky, krk)a prípravkov na ochranu pred chemickým zásahom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potrebu očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Lieky – oftalmologiká pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - liekov, patriacich do skupiny oftalmologiká, pre potreby Univerzitnej nemocniceL. Pasteura Košice, vrátane ich dodania do miesta plnenia podľa bodu 6.2 časti "A. Pokyny pre uchádzačov" súťažnýchpodkladov, na obdobie 12 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Univerzitná nemocnica Martin
Liečivá pre nervový systém   
Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre nervový systém. Predmet zákazky je rozdelený do 29 samostatných ucelenýchčastí.  Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených časti alebojednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 29). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L03AB08   
lieky ATC skupiny L03AB08
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Nemocnica Poprad a. s.
Oftalmologiká   
1. Oftalmologiká ATC skupina S01LA04, účinná látka /ranibizumab/ 2. Oftalmologiká ATC skupina S01LA05, účinná látka /aflibercept/
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie