Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania lieky zobrazujem 115 z 302 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J06BB16   
Lieky ATC skupiny J06BB16 na obdobie do 31.12.2018
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.   
Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí. Členenie predm. zák. na časti a opis požadovaných min. vlastností jednotlivých položiek častí predm. zák. je uvedený vPríl. č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek - inf. roztok sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej ŠÚKL. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Príl. č. 2 súť. podkl., a zároveň sa líšia spôsobom úhrady na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predm. zák. musia byť nasledovné služby - doprava predm. zák. na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Podm. súťaže, - doručenie tovaru do 24 hod. od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J06BB16   
Lieky ATC skupiny J06BB16
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA34   
Lieky ATC skupiny L04AA34 na obdobie do 31.12.2018.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD04   
Lieky ATC skupiny B02BD04
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA34   
Lieky ATC skupiny L04AA34
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Národný ústav reumatických chorôb
Lieky pre biologickú liečbu 2018   
Nákup liekov pre biologickú liečbu pacientov na obdobie 12 mesiacov pre Národný ústav reumatických chorôb (bližšiašpecifikácia liekov je uvedená v súťažných podkladoch predmetnej VS pre každú časť samostatne.  Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie liekov v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie podľa potreby verejnéhoobstarávateľa, na základe objednávok vystavených v súlade so zmluvou uvedenou v časti B.2 Súťažných podmienokObchodné podmienky dodania predmetu zákazky predmetných súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou, naložením, dovozom a vyložením tovaru. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie,rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druhliekov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí.Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 93 častí, alebo len na jednu časťpredmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Lieky – oftalmologiká pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - liekov, patriacich do skupiny oftalmologiká, pre potreby Univerzitnej nemocniceL. Pasteura Košice, vrátane ich dodania do miesta plnenia podľa bodu 6.2 časti "A. Pokyny pre uchádzačov" súťažnýchpodkladov, na obdobie 12 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Národný ústav reumatických chorôb
Lieky pre biologickú liečbu 2018   
Nákup liekov pre biologickú liečbu pacientov na obdobie 12 mesiacov pre Národný ústav reumatických chorôb (bližšiašpecifikácia liekov je uvedená v súťažných podkladoch predmetnej VS)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica Trenčín
Zdravotnícky nábytok   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka  Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný vešiak Nástrojový stolík bez zásuvky vyrobený z oceľových lakovaných profilov. Nástrojový stolík so zásuvkou-vyrobený z oceľových lakovaných profilov Nerez. dvojdielny drez, vrátane skrinky 140 cm Nerezový pracovný stôl 80 cm Nerezový regál, 90 cm Nočný stolík Obojstranný setovací stôl - nerezový 180 cm Písací stôl s kontajnerom 120 cm Písací stôl s kontajnerom 140 cm Podstavná chladnička v skrinke 60 cm  1/6 Pojazdný stojan na koše obojstranný Pojazdný stojan na koše jednostranný, dvojradový  Pojazdný stojan na sterilizačné koše Pracovná doska 140 cm  Pracovná doska 180 cm  Pracovná doska 200 cm  Pracovná doska 240 cm Pracovná doska 260 cm  Pracovná doska 290 cm  Pracovná doska 320 cm  Pracovná doska 380 cm  Pracovná doska 400 cm Pracovná doska 480 cm  Pracovný stôl 120 cm  Pracovný stôl 150 cm  Pracovný stôl 90 cm Pracovný stôl nerezový 120 cm Pracovný stôl nerezový 150 cm Pracovný stôl, 160 cm Pracovný stôl, 200 cm Prístrojový stolík  Prístrojový stôl 120 cm Regál nastaviteľný kovový 80 cm Regál nastaviteľný kovový 90 cm Regál skladový  Regál skladový 90 cm Regál skladový 80 cm Skriňa na zdravotnícky materiál, dvojdielna 60 cm Skriňa policová 80 cm, nízka Skriňa policová na pomôcky 80 cm Skriňa policová, 80 cm Skrinka na masky Skrinka na nástroje a lieky, 80 cm Skrinka na nástroje a pomôcky 80 cm Skrinka spodná - dvojdverová s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm Skrinka spodná 100 cm Skrinka spodná 4 zásuvková 40 cm Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez kruhový 60 cm Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez s odkvapávacou plochou, 80 cm Skrinka spodná drezová, 2-dielny drez 80 cm Skrinka spodná dvierková 60 cm Skrinka spodná dvierková 80 cm Skrinka spodná dvojdverová 60 cm skrinka spodná nerezová 80 cm Skrinka spodná s jednodielnym drezom 80 cm Skrinka spodná s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm skrinka spodná so zabudovanou chladničkou 60 cm Skrinka vrchná dvojdvierková 60 cm Skrinka vrchná dvojdvierková 80 cm Skrinka vrchná jednodverová 40 cm Skrinka vrchná jednodverová 60 cm Stojan jednostranný na sterilizačné koše Stolička Stolička nastaviteľná výška, pojazdná, s operadlom Stolička pevná pre pacienta Stolička pojazdná A Stolička pojazdná B Stolička pre anestezióloga Stolička pre anesteziológa a operatéra Stolička pre operatéra, výškovo nastaviteľná, mobilná Stolík nástrojový s nerez doskou, trojpolicový  Transportný vozík, mobilný,  Trezor na opiáty Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 100 cm  2/6 Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 70 cm Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 120 cm Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 140 cm Uzamykateľná skriňa na lieky 90 cm Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 60 cm Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 80 cm Uzavretý kontajnerový vozík, na 9 sterilizačných kontajnerov Vešiak na operačné zástery Vozík na čisté a špinavé prádlo Vozík na použité prádlo s 1 vrecom Vozík na prádlo s 2 vrecami Vozík na rozvoz stravy Vozík na špinavé prádlo Vysoká skriňa policová 60 cm
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Lieky a liečivá   
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny A16AB02   
Lieky ATC skupiny A16AB02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny H01AC01   
Lieky ATC skupiny H01AC01
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie