Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania lieky zobrazujem 115 z 237 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice   
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený do 283 častí. Vzhľadom na nastavenie bodu II.1.6) tohto oznámenia, nie je možné uviesť tento počet častí v príslušnombode. Členenie predmetu zákazky na časti a popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v bode A-6.1 súťažných podkladov. Vzhľadom na nastavenie bodu II.1.8) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nebolo možné uviesť tento početčastí v príslušnom bode.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potrebu očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L03AB07   
Lieky ATC skupiny L03AB07
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Lieky a zdravotnícke pomôcky   
Lieky a zdravotnícke pomôcky v definovanom rozsahu bližšie špecifikovanom ďalej v súťažných podkladoch. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené ďalej v súťažných podkladoch. Súčasťou verejného obstarávania budeelektronická aukcia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01XC08   
Lieky ATC skupiny L01XC08
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru vrátane dopravy na miesto dodania lieky podľa ATC systému V08 KONTRASTNÉLÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica V08 kontrastné látky skupiny V08A Jódové RTG kontrastné látky *V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu * V08CA Paramagnetické kontrastné látky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca   
Predmet zákazky je rozdelený do 27 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnychvlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný predmetzákazky musí byť registrovaný/evidovaný v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Národný ústav reumatických chorôb
Lieky pre biologickú liečbu   
Nákup liekov pre biologickú liečbu realizovaný z RD uzavretej so spoločnosťou Unipharma 1.a.s., Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, IČO 31625657
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Psychiatrická liečebňa Sučany
Lieky a liečivá   
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L03AB07   
Lieky ATC skupiny L03AB07
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AB02   
Lieky ATC skupiny L04AB02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA23   
Lieky ATC skupiny L04AA23.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie