Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania lieky zobrazujem 115 z 453 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J05AP57   
Lieky ATC skupiny J05AP57
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Národný ústav detských chorôb
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta, Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza, Galsulfáza, Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza   
Lieky s účinnými látkami Dinutuximab beta,Nusinersen, Alfa-agalzidáza, Alfa-alglukozidáza, Beta-agalzidáza,Galsulfáza,Idebenón, Idursulfáza, Imigluceráza.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 1063/2019   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 1063/2019 v rozsahu Laxatíva - preháňadlá; Antidiabetiká vrátane Inzulínu liečivá používané pri cukrovke; Kardiaká,Antiarytmiká - liečivá pre srdcovú terapiu; Diuretiká; Uterotoniká; Antiepileptiká, Antikonvulzíva; Antiparkinzoniká -Liečivá proti parkinsonovej chorobe; Anxiolytiká; Otorinolaryngologiká - Liečivá pre zmyslové orgány; Expektoranciá,Mukolytiká, Antitusiká; Antihistaminiká, Histamín - Antihistaminiká pre systémové použitie; Hepatiká, Digestíva,Adsorbenciá, Antcidá, Prokinetiká; Venofarmaká, Antivarikóza verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie,vrátane dodania na miesto určenia.  Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 14 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny R03DX05   
Lieky ATC skupiny R03DX05
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dýchací systém
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 213/2018, v rozsahu Antacidá - Lieky pre gastrointestinálne poruchy, Anestetiká lokálne a celkové, Antimykotiká presystémové použitie verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmetzákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 37častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode BOpis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
LIEKY pre nemocničnú lekáreň   
Lieky pre nemocničné lekárne.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru vrátane dopravy na miesto dodania lieky podľa ATC systému V08 KONTRASTNÉLÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica V08 kontrastné látky skupiny V08A Jódové RTG kontrastné látky *V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu * V08CA Paramagnetické kontrastné látky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 417/2018, v rozsahu - Antipsychotiká; Antireumatiká; Chemoterapeutiká; Vazopresoriká; Spasmolytiká; Antidotum;Sympatomimetiká; Vitamíny; Varia; Oftalmologiká; Soli a iony na perorálnu a parenterálnu aplikáciu; Hypotenzíva,verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 83 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby INMM v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanejšpecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 27 častí,ale vzhľadom na časovú aadministratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o výsledku ver. obstarávania nie je tátoskutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole B časti II súťažných podkladov "Podrobný opis predmetu zákazky" ako aj v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí,ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o výsledku ver.obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole B časti II súťažných podkladov "Podrobný opis predmetu zákazky" ako aj v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby INMM v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanejšpecifikácie , vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 27 častí,ale vzhľadom na časovú aadministratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o výsledku ver. obstarávania nie je tátoskutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole B časti II súťažných podkladov "Podrobný opis predmetu zákazky" ako aj v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02   
Lieky ATC skupiny B02BD02
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie