Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 24 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy a odborné prehliadky výškových plošín Bronto Skylift   
Vykonávanie opráv, ročných odborných prehliadok, desať a dvadsať ročných odborných prehliadok výškových plošíntovárenskej značky Bronto Skylift a dodanie náhradných dielov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures – Rekonštrukcia korčekového bagra   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup prievoznej lode   
Predmetom dodávky je nákup prievoznej lode na prepravu osôb a motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Obec Kvakovce
Výletná loď   
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnúplochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup plávajúcich zariadení (pontóny)   
Predávajúci je povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnomúrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebnéhopovolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, vrátane zabezpečenia všetkých dokumentov apodkladov k týmto konaniam, - zabezpečiť všetky potrebné povolenia, stanoviská, súhlasy, osvedčenia príslušných orgánov, vydanie všetkýchpotrebných dokladov k prevádzke plávajúceho zariadenia - pontónu na vodnej ploche, registráciu plávajúceho zariadenia- pontónu, - zaregistrovať plavidlá na Dopravnom úrade Slovenskej republiky, zabezpečiť vydanie lodného osvedčenia a v prípadeveľkého plavidla vydanie klasifikačného preukazu a ciachového preukazu plavidla, - dodať plávajúce zariadenia - pontóny, - dodať príslušné certifikáty použitých materiálov, zápis o technickej prehliadke pontónu, - umiestniť pontón na vodnú plochu určenú v objednávke, - zhotoviť a umiestniť vyväzovacie prvky, - zabezpečiť ukotvenie Pontónu na vodnej ploche a jeho spojenie s brehom, - zabezpečiť zápis verejného obstarávateľa ako vlastníka do všetkých dokladov potrebných k užívaniu a prevádzkepontónu.  Pre nedostatok znakov je kompletný opis uvedený v rámcovej dohode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prepravná plošina FLATRACK   
Prostriedok určený na prepravu bojaschopnej, prevádzkyschopnej, prípadne poškodenej kolesovej a pásovej techniky. Na plošine je možné prepravovať tiež kontajnery typu ISO 1C, 1CC, 1D, palety a voľne položený materiál. Plošina musí byť manipulovateľná hákovými nakladačmi a žeriavovými prostriedkami. Plošina musí svojím konštrukčným prevedenímzodpovedať špeciálnemu kontajneru podľa špecifikácie danej štandardizačnou dohodou NATO STANAG 2413.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Kontajnerový pontón - Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je 1 ks kontajnerového pontónu - plávajúca plošina, na ktorej sa budú nachádzať stroje azariadenia, napr. pásové rýpadlá. Bude slúžiť na ich prepravu a stabilizáciu na vode v lokalite odstraňovania a nakládkya vykládky sedimentov. Minimálna skladba z 8 segmentov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup plávajúcich zariadení (pontóny)   
Úspešný uchádzač bude povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnomúrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebnéhopovolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, vrátane zabezpečenia všetkých dokumentov apodkladov k týmto konaniam, - zabezpečiť všetky potrebné povolenia, stanoviská, súhlasy, osvedčenia príslušných orgánov, vydanie všetkýchpotrebných dokladov k prevádzke plávajúceho zariadenia - pontónu na vodnej ploche, registráciu plávajúceho zariadenia- pontónu,  - zaregistrovať plavidlá na Dopravnom úrade Slovenskej republiky, zabezpečiť vydanie lodného osvedčenia a v prípadeveľkého plavidla vydanie klasifikačného preukazu a ciachového preukazu plavidla, - dodať plávajúce zariadenia - pontóny, - dodať príslušné certifikáty použitých materiálov, zápis o technickej prehliadke pontónu, - umiestniť pontón na vodnú plochu určenú v objednávke, - zhotoviť a umiestniť vyväzovacie prvky, - zabezpečiť ukotvenie Pontónu na vodnej ploche a jeho spojenie s brehom, - zabezpečiť zápis verejného obstarávateľa ako vlastníka do všetkých dokladov potrebných k užívaniu a prevádzkepontónu.  1/4  Pre nedostatok znakov je kompletný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch - najmä v prílohe číslo 1,2, 3, 5 a 6 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Obec Kvakovce
Výletná loď   
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnúplochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Obec Kvakovce
Výletná loď   
1/4 Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnúplochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Obec Kvakovce
Výletná loď   
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnúplochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup prievoznej lode   
Predmetom zákazky je dodávka prievoznej lode (ďalej len ,,plavidlo" alebo ,,kompa") na prepravu osôb a motorovýchvozidiel. Plavidlo musí byť spôsobilé poskytovať služby spočívajäce v preprave osôb a motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Obec Kvakovce
Výletná loď   
1/4 Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnúplochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie