Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
OTNS, a.s.
Telekomunikačná technológia LTE   
Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s príslušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnýmipožiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov. Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360°. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxíálnym káblom. Tri rádiové jednotky zo všetkých troch sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu  -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Slovanet a.s.
Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúry pre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá   
Realizácia projektu Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúrypre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá pozostávajúca z dodávky technologických zariadení a ich montáže na konkrétnych lokalitách, vrátane začlenenia do siete Slovanetu, oživenia a uvedenia do prevádzky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu   1/5 -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
OTNS, a.s.
Telekomunikačná technológia LTE   
Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s prislušnými softvérovými kľúčmi. Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360°. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxíálnym káblom. Tri rádiové jednotky zo všetkých troch sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc. 1/4
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti IP služiab   
Výmena aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v DC a zvýšenie bezpečnosti IT architektúry. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprava zariadení dátových sietí   
Oprava zariadení dátových sietí
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Zariadenie CISCI ASA   
Dodávka zariadení CISCO ASA 5516x, ich inštalácia a konfigurácia v zmysle zadefinovanej bezpečnostnej politikyprístupových práv projektu CSM.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Centrum výcviku Lešť
Technické zhodnotenie majetku   
Doplnenie systému Jednotného komunikačného prostredia
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti IP služiab   
Výmena aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v DC a zvýšenie bezpečnosti IT architektúry. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodanie a inštalácie aktívnych zariadení počítačových sietí   
Dodávka a inštalácie aktívnych sieťových zariadení počítačových sietí a ich častí, príslušných softvérových ovládačov,ďalších komponentov a príslušenstva so súvisiacimi službami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodanie a inštalácie aktívnych zariadení počítačových sietí   
Dodávka a inštalácie aktívnych sieťových zariadení počítačových sietí a ich častí, príslušných softvérových ovládačov,ďalších komponentov a príslušenstva so súvisiacimi službami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Slovanet a.s.
Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúry pre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá   
Realizácia projektu Dodávka tovaru a súvisiacej implementácie technologických platforiem a prislúchajúcej infraštruktúry pre poskytovanie služieb IoT a služieb OTT Multimediá pozostávajúca z dodávky technologických zariadení a ich montáže na konkrétnych lokalitách, vrátane začlenenia do siete Slovanetu, oživenia a uvedenia do prevádzky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie