Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády  historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB naul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenianarušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženiaživotnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice   
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s farebným riešením /priečelných stien severnej, východnej, južnej a západnej/, pôvodného strešného plášťa plochej strechy a loggií ubytovacích pavilónov, obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch. Ďalej je to aj dokončenie výmeny okien, dokončenie výmeny pivničných okien /presklenie v kovových rámoch/, riešenie predsadenýchvonkajších mreží. Dokončenie výmeny, resp. výmenu uvedených výplní stavebných otvorov /z dôvodu komplexnéhoriešenia/ je podmienené realizáciou ešte pred samotným otepľovaním objektu. Súčasťou zákazky je aj zabezpečeniebleskozvodu a odvedenie dažďovej vody v rámci strešných vpustí na plochých strechách.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice   
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien,udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnovapovrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby,fasády s farebným riešením /priečelných stien severnej, východnej, južnej a západnej/, pôvodného strešného plášťaplochej strechy a loggií ubytovacích pavilónov, obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch. Ďalej je to ajdokončenie výmeny okien, dokončenie výmeny pivničných okien /presklenie v kovových rámoch/, riešenie predsadenýchvonkajších mreží. Dokončenie výmeny, resp. výmenu uvedených výplní stavebných otvorov /z dôvodu komplexnéhoriešenia/ je podmienené realizáciou ešte pred samotným otepľovaním objektu. Súčasťou zákazky je aj zabezpečeniebleskozvodu a odvedenie dažďovej vody v rámci strešných vpustí na plochých strechách. Detailnejší opis je uvedený vprojektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Povrchová úprava plechových dielov potravinovej skrinky   
Povrchová úprava plechových dielov potravinovej skrinky
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
TECHNOV, s.r.o.
Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov práškovými farbami s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov práškovými farbami s príslušenstvom, ktorej dodanie je súčasťou inovačných aktivít spoločnosti TECHNOV, s.r.o. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice   
Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín , kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43   
Trenčín , kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný n áter podláh skladov PHM č.36 a č.43 “   
Trenčín kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný n áter podláh skladov PHM č.36 a č.43 “
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rekonštrukcia fasády budov MF SR a klimatizácia budov MF SR a vykonávanie odborných servisných činností   
Rekonštrukcia fasády budov MF SR a klimatizácia budov MF SR a vykonávanie odborných servisných činností
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov, Bratislava - Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica akad. L. Dérera   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava - Kramáre podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie