Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb z objektov verejného obstarávateľa Župnénámestie 13, 813 11 Bratislava a Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava (ďalej len pôvodné objekty) do objektuverejného obstarávateľa Račianska ul. 71, 831 02 Bratislava (ďalej ako nový objekt).  Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie sťahovacích služieb, ktoré zahŕňajú najmä sťahovanie kancelárskehonábytku, výpočtovej techniky, bremien, dokumentácie a drobného vybavenia kancelárie z pôvodných objektov donového objektu, a súvisiace služby, najmä plánovanie a organizáciu sťahovania, dodanie baliaceho materiálu a odvoz alikvidácia odpadu.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A2 súťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Slovenské elektrárne, a.s.
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“)   
Obsluha zariadení prevádzky výrobne stabilizátu Nakládka, preprava a uloženie stabilizátu na skládke Zložisko stabilizátu
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov   
1.Výkon dopravných a prepravných služieb  2.Prípojová prevádzka vozňov prepravených po dráhach v správe Železníc Slovenskej republiky, a.s. resp. iných 3.Stavanie posunových ciest 4.Obsluha železničnej dráhy železničnej vlečky a zariadení patriacich k vlečke  5.Vykládka vozňov a všetky činnosti súvisiace s prípravou na vykládku a prislúchajúce činnosti
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany   
1.Správa skládky uhlia a doprava uhlia do zásobníkov surového paliva 2.Správa skládky biomasy, peletiek a druhotného paliva a doprava týchto komodít, alebo ich zmesí do zásobníkovsurového paliva
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky   
Vykládka energetického a alternatívneho paliva (ďalej len vykládka) Obsluha technologického zariadenia zauhľovania (ďalej len TZZ) Obsluha technologického zariadenia škváropopolového hospodárstva (ďalej len TZ ŠPH) pre Slovenské elektrárne, a.s.,Elektráreň Nováky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina   
Poskytovanie služieb v oblasti kombinovanej dopravy t. j. manipulácia s intermodálnymi prepravnými jednotkami (ďalej len IPJ) medzi rôznymi druhmi dopravy. V rámci poskytovanej služby dochádza k manipulácii, skladovaniu,opravovaniu, prebaľovaniu, prenájmu IPJ. Služba sa poskytuje na skladovacích, komunikačných a prístupových plocháchTIP Žilina. Manipuláciu s IPJ zabezpečujú dva mostové koľajové žeriavy (hlavný a záložný) s nosnosťou na závese 46 t.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladovB.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky   
Vykládka energetického a alternatívneho paliva (ďalej len vykládka) Obsluha technologického zariadenia zauhľovania (ďalej len TZZ) Obsluha technologického zariadenia škváropopolového hospodárstva (ďalej len TZ ŠPH) pre Slovenské elektrárne, a.s.,Elektráreň Nováky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných a prepravných služieb na železničnej dráhe a obsluha železničnej dráhy – vlečky v elektrárni Nováky   
1.Poskytovanie dopravných a prepravných služieb  2.Obsluha technologického zariadenia železničnej vlečky
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“)   
Obsluha zariadení prevádzky výrobne stabilizátu Nakládka, preprava a uloženie stabilizátu na skládke Zložisko stabilizátu
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany   
1.Správa skládky uhlia a doprava uhlia do zásobníkov surového paliva 2.Správa skládky biomasy, peletiek a druhotného paliva a doprava týchto komodít, alebo ich zmesí do zásobníkovsurového paliva
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie