Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Slovenské elektrárne, a.s.
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“)   
Obsluha zariadení prevádzky výrobne stabilizátu Nakládka, preprava a uloženie stabilizátu na skládke Zložisko stabilizátu
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov   
1.Výkon dopravných a prepravných služieb  2.Prípojová prevádzka vozňov prepravených po dráhach v správe Železníc Slovenskej republiky, a.s. resp. iných 3.Stavanie posunových ciest 4.Obsluha železničnej dráhy železničnej vlečky a zariadení patriacich k vlečke  5.Vykládka vozňov a všetky činnosti súvisiace s prípravou na vykládku a prislúchajúce činnosti
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany   
1.Správa skládky uhlia a doprava uhlia do zásobníkov surového paliva 2.Správa skládky biomasy, peletiek a druhotného paliva a doprava týchto komodít, alebo ich zmesí do zásobníkovsurového paliva
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky   
Vykládka energetického a alternatívneho paliva (ďalej len vykládka) Obsluha technologického zariadenia zauhľovania (ďalej len TZZ) Obsluha technologického zariadenia škváropopolového hospodárstva (ďalej len TZ ŠPH) pre Slovenské elektrárne, a.s.,Elektráreň Nováky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina   
Poskytovanie služieb v oblasti kombinovanej dopravy t. j. manipulácia s intermodálnymi prepravnými jednotkami (ďalej len IPJ) medzi rôznymi druhmi dopravy. V rámci poskytovanej služby dochádza k manipulácii, skladovaniu,opravovaniu, prebaľovaniu, prenájmu IPJ. Služba sa poskytuje na skladovacích, komunikačných a prístupových plocháchTIP Žilina. Manipuláciu s IPJ zabezpečujú dva mostové koľajové žeriavy (hlavný a záložný) s nosnosťou na závese 46 t.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídliaorganizačné útvary finančnej správy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladovB.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky   
Vykládka energetického a alternatívneho paliva (ďalej len vykládka) Obsluha technologického zariadenia zauhľovania (ďalej len TZZ) Obsluha technologického zariadenia škváropopolového hospodárstva (ďalej len TZ ŠPH) pre Slovenské elektrárne, a.s.,Elektráreň Nováky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných a prepravných služieb na železničnej dráhe a obsluha železničnej dráhy – vlečky v elektrárni Nováky   
1.Poskytovanie dopravných a prepravných služieb  2.Obsluha technologického zariadenia železničnej vlečky
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“)   
Obsluha zariadení prevádzky výrobne stabilizátu Nakládka, preprava a uloženie stabilizátu na skládke Zložisko stabilizátu
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany   
1.Správa skládky uhlia a doprava uhlia do zásobníkov surového paliva 2.Správa skládky biomasy, peletiek a druhotného paliva a doprava týchto komodít, alebo ich zmesí do zásobníkovsurového paliva
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov   
1.Výkon dopravných a prepravných služieb  2.Prípojová prevádzka vozňov prepravených po dráhach v správe Železníc Slovenskej republiky, a.s. resp. iných 3.Stavanie posunových ciest 4.Obsluha železničnej dráhy železničnej vlečky a zariadení patriacich k vlečke  5.Vykládka vozňov a všetky činnosti súvisiace s prípravou na vykládku a prislúchajúce činnosti
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy podľa § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z.z.   
Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviaže v prospech Agentúry za odmenu udržiavaťa skladovať Agentúrou určené množstvo ropy (toto množstvo určí Agentúra podľa pravidiel a v rámci minimálneho amaximálneho rozsahu, ako je upravené nižšie), ktoré je vo vlastníctve uchádzača v zmysle § 8 ods. 2 zákona 218/2013Z. z. Uchádzač sa zároveň zaviaže použiť (za trhových podmienok) Agentúrou určené množstvo zásob ropy (ktoré vprospech Agentúry uchádzač udržiava a skladuje podľa pokynov Agentúry) v súlade s príslušným rozhodnutím vládySlovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 alebo 6 zákona č. 218/2013 Z. z.  Rozsah, v rámci ktorého Agentúra určí konkrétne udržiavané a skladované množstvo ropy vo vlastníctve uchádzača 0(nula) až 35 000 ton, pričom Agentúra si vyhradzuje právo na mesačnej báze prehodnocovať a meniť konkrétne určenieudržiavaného a skladovaného množstva ropy vo vlastníctve uchádzača až k minimálnej, resp. maximálnej hraniciuvedeného rozsahu. Podmienky na skladovacie zariadenie, jeho umiestnenie, technické a iné parametre, ako aj niektoré ďalšie významnépodmienky, sú stanovené zákonom č. 218/2013 Z. z. Trvanie zmluvy o skladovaní by predpokladalo obdobie skladovaniatri (3) roky.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie