Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenské elektrárne, a.s.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola   
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola. Objednávky k rámcovej zmluve 4600012264 - II. kv. 2019
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Jozef Frič
Mobilná drvička stavebnej sutiny   
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej drvičky stavebnej sutiny, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Jozef Frič
Mobilná drvička stavebnej sutiny   
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej drvičky stavebnej sutiny, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Súťažnýchpodkladov - Technická špecifikácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín   
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových, nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Slovenské elektrárne, a.s.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola   
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola. Objednávky k rámcovej zmluve 4600012264 - I. kv. 2019
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
PREFA invest, a.s.
Linka na spracovanie kopaného riečneho kameniva   
Na linke na spracovanie kopaného riečneho kameniva sa bude spracovávať kopaný štrk. Linka bude riadená automatickya bude sa skladať z viacerých technologických zariadení ako drvičov, triedičov a dopravníkov a dehydrátora. Linka budepevne spojená zo základmi. Požadovaný výkon linky je spracovať 150t kameniva za hodinu. Linka bude spracovávať atriediť kameň automaticky. Vstupná surovina je v pomere 50% frakcia do priemeru 28mm a 50% frakcia 28 -600mm.Obsah hliny je v rozsahu 3-6% z objemu kopaného štrku. Výstupnou komoditou linky budú 3 frakcie kameniva a to 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm. Kvalita jednotlivých frakcií musí spĺňať Frakcia 0/4 - F3, Frakcia 4/8 - F1,5, Frakcia 8/16 - F1,5podľa STN EN 933-1. Požadované množstvo jednotlivých vyrobených frakcií je Frakcia 0/4 - min. 55%, Frakcia 4/8 vnastaviteľnom rozsahu 12%-25% a Frakcia 8/16 v nastaviteľnom rozsahu 20% -33%. Spracované kamenivo budepriamo z linky dopravníkmi rozdelené do Frakcií na samostatné skládky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín   
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových, nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
ARDOX, s.r.o.
Obstaranie pomalobežného drviča jednohriadeľového pre spoločnosť ARDOX s.r.o.   
Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pomalobežného drviča jednohriadeľového pre spoločnosť ARDOX s.r.o.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva   
Predmetom zákazky je dodávka linky na drvenie riečneho kameniva. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch .
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Slovenské elektrárne, a.s.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola   
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola. Objednávky k rámcovej zmluve 4600012264 - IV. kv. 2018
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
TRATEC s.r.o.
Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd   
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič, magnetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2 Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu, kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, dopravníkový pás kalu, dopravníkový pás koncentrátu, zahusťovač, prevádzkové potrubia, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, technické hospodárstvo, rozvody stlačeného vzduchu, rozvody NN a riadiaci systém.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Slovenské elektrárne, a.s.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola   
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola. Objednávky k rámcovej zmluve 4600012264 - III. kv. 2018
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín   
Predmetom zákazky Modernizácia a ekologizácia výrobných zariadení, kameňolom Devín je nákup a dodanie nových,nepoužitých zariadení určených pre prácu v kameňolome.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Slovenské elektrárne, a.s.
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola   
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola. Objednávky k rámcovej zmluve 4600012264 - II. kv. 2018
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
PREFA invest, a.s.
Výroba a rozvoz betónových zmesí   
Miešanie rôznych druhov betónových zmesí - inovačné trendy pri miešaní betónu Výmena existujúcich miešacích jadierbetónovej zmesi a nahradenie za produktívnejšie a ekonomickejšie, s vyššou presnosťou primiešanie zložiek betónu smožnosťou výroby klasických, špeciálnych, farebných, vymývaných a sammozhutniteľných betónov vrátane rozvozubetónu do piatich lodí výrobnej haly. Riešenie ekológie výrobného procesu vo výrobných priestoroch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie