Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Nákup techniky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií  1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks  1/6  Časť II. Stredná technika na údržbu komunikácií   1.Nosič náradia s príslušenstvom 2ks 2.Traktor 4 ks 3.Ramenová kosačka 3 ks 4.Ramenová mulčovačka 1 ks 5.Automobil úžitkový do 3,5 t 2 ks 6.Prípojná vysokozdvižná plošina 1 ks  Časť III. Stavebná a búracia technika  1.Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty 1 ks 2.Rýpadlo nakladač s príslušenstvom 1 ks 3.Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač 1 ks 4.Fréza na asfalt prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač 1 ks 5.Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním 1 ks
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Nákup techniky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky Časť I. Technika na údržbu komunikácií  1. Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou 3 ks 2. Otočná snehová radlica 2 ks 3. Traktorová kosačka s ramenom 5 ks 4. Traktorová mulčovačka 5. Štiepkovač drevnej hmoty   Časť II. Prepravná a prípojná technika  1. Automobil úžitkový do 3,5 t 2 ks 2. Prípojná vysokozdvižná plošina 3. Prívesný vozík do 1,5 t 6 ks 4. Prívesný vozík do 2,7 t 2 ks 5. Prívesný vozík so šípkou 9 ks 6. Automobil osobný elektromobil 3 ks  Časť III. Technika na údržbu asfaltocementových povrchov  1. Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty 2. Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač 3. Fréza na asfalt prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač 4. Rýpadlo nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvnýmpodkopom 3 ks 5. Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním 3 ks  1/4 6. Hydraulické baranidlo 7. Vibračný valec do 750 kg 2 ks
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatu pozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltových kobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatu pozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltových kobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatu pozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltových kobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatupozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltovýchkobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Nákup techniky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky Časť I. Technika na údržbu komunikácií  1.Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou 3 ks 2.Otočná snehová radlica 2 ks 3.Traktorová kosačka s ramenom 5 ks 4.Traktorová mulčovačka  5.Štiepkovač drevnej hmoty  1/7  Časť II. Prepravná a prípojná technika  1.Automobil úžitkový do 3,5 t 2ks 2.Prípojná vysokozdvižná plošina  3.Prívesný vozík do 1,5 t 6 ks 4.Prívesný vozík do 2,7 t 2 ks 5.Prívesný vozík so šípkou 9 ks 6.Automobil osobný elektromobil 3 ks  Časť III. Technika na údržbu asfaltocementových povrchov  1.Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty  2.Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač 3.Fréza na asfalt prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač 4.Rýpadlo nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným  podkopom 3 ks 5.Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním 3 ks 6.Hydraulické baranidlo 7.Vibračný valec do 750 kg 2 ks
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Nákup techniky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky  Časť I. Technika na údržbu komunikácií  1. Podvozok nákladného automobilu 4x4 2. Čelná snehová radlica 3. Nadstavba sypača k podvozku 4x4 4. Otočná radlica 5. Traktor 6. Traktorová kosačka 7. Traktorová mulčovačka 8. Štiepkovač drevnej hmoty  Časť II. Prepravná a prípojná technika  1. Automobil úžitkový do 3,5 t 2. Prípojná vysokozdvižná plošina 3. Prívesný vozík do 1,5 t 4. Prívesný vozík do 2,7 t 5. Prívesný vozík so šípkou 6. Automobil osobný elektromobil  Časť III. Technika na údržbu asfaltocementových povrchov  1. Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty 2. Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač  1/4 3. Fréza na asfalt 4. Rýpadlo nakladače 5. Svahovacia lopata s hydrualickým ovládaním 6. Hydraulické baranidlo na zatĺkanie zvodidlových stĺpikov 7. Zrezávacia lopata s bočným výsuvom 8. Vibračný valec
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Fréza reprofilizačná   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka frézy určenej na reprofilizáciu a údržbu lesných ciest, ako adaptér na zadný trojbodový záves nosiča - univerzálneho kolesového traktora, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného technického osvedčenia vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre montáž a pre plnohodnotnú prevádzku.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks univerzálnych dokončovacích strojov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Fréza reprofilizačná   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka frézy určenej na reprofilizáciu a údržbu lesných ciest, ako adaptér nazadný trojbodový záves nosiča - univerzálneho kolesového traktora, vrátane colných a daňových poplatkov,komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady nadopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného technickéhoosvedčenia vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre montáž a pre plnohodnotnú prevádzku.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks univerzálnych dokončovacích strojov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeobsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Strojné vybavenie pre zimnú údržbu ciest   
Dodanie strojného vybavenia pre zimnú údržbu ciest v správe verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídel oblasti verejného obstarávateľa.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Nákup hydraulických rýpadiel   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, hydraulických rýpadiel 2 ks kolesové rýpadlá a 5 ks pásové rýpadlá na prekládku železorudných sypkých substrátov, dreva a uhlia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Strojné vybavenie pre zimnú údržbu ciest   
Dodanie strojného vybavenia pre zimnú údržbu ciest v správe verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídel oblasti verejného obstarávateľa.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie