Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 83 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cestné rýchlomery   
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetuzákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Prvá Obchodná, s.r.o.
Systém pre monitorovanie včelieho úľa (Beehive Monitor)   
Systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom. Predmet zákazky sa skladá z dvoch častí  Časť 1 Dodanie projektovej dokumentácie na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym  monitoringom Zariadenie má sledovať pomocou rôznych senzorov správanie sa úľa s včelami. Podrobný opis časti 1predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.  Časť 2 Softvér pre informačný systém včelstiev softvér zabezpečujúci nepretržité sledovanie a monitorovanievybraných ukazovateľov včelieho úľa. Podrobný opis časti 2 predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS   
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. Elektromery budú komunikovať s nadradeným systémom pomocou 3G/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka obslužného softvérudodávateľa, ktorý bude komunikovať s výsledkom prenosu dát z elektromera, pričom tento bude v cene samotnýchelektromerov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom   
Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie elektrickej energie v súvislosti s platbami zmysle nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. alebo č. 145/2016 Z. z. o meradlách (MID) príloha MI-003 Elektromery a v zmysle vyhlášky 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike § 4. Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie činnej elektrickej energie/s odpojovačom.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II   
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP   
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP časť 1, 3
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom   
Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie elektrickej energie v súvislosti s platbami zmyslenariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. alebo č. 145/2016 Z. z. o meradlách (MID) príloha MI-003 Elektromery a v zmyslevyhlášky 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracíchsystémov v elektroenergetike § 4. Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie činnej elektrickejenergie (aj vo verzii s odpojovačom).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II   
Elektronické priame elektromery triedy A schválené podľa nariadenia vlády č. 145/2016 Z. z. 1. časť Jednotarifné elektronické jednofázové priame elektromery pre meranie činnej práce s trojbodovým uchytením. 2. časť Dvojtarifné elektronické jednofázové priame elektromery pre meranie činnej práce s vnútornými prepínacímihodinami, s interným relé a s trojbodovým uchytením. 3. časť Jednotarifné elektronické trojfázové priame elektromery pre meranie činnej práce s trojbodovým uchytením. 4. časť Dvojtarifné elektronické trojfázové priame elektromery pre meranie činnej práce s vnútornými prepínacímihodinami, s interným relé a s trojbodovým uchytením.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové   
Statické elektromery jednofázové a trojfázové (jednotarifné, dvojtarifné) pre priame meranie činnej energie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS   
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. Elektromery budú komunikovať s nadradeným systémom pomocou 3G/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka obslužného softvérudodávateľa, ktorý bude komunikovať s výsledkom prenosu dát z elektromera, pričom tento bude v cene samotnýchelektromerov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP   
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP časť 1, 3, 4, 5
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Špeciálne elektromery   
Špeciálne elektromery
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Východoslovenská distribučná, a. s.
Základné statické elektromery   
Základné statické jednofázové a trojfázové striedavé elektromery na priame meranie činnej energie a výkonu sintegrovanou časovou základňou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
KONTROLTECH, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti KONTROLTECH, s.r.o.   
Predmetom zákazky ja obstaranie štyroch logických celkov 1. Kalibrátory elektrických veličín s príslušenstvom, 2. Merací kontúrograf ktorý umožňuje meranie kontúr, drsnosti povrchu a závitových meradiel, 3. Digitálne libely na meranie rovinnosti s bezdrôtovým prenosom a softwarom, 4. Software na kompletnú správu laboratória. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
SPP - distribúcia, a.s.
Domové membránové plynomery s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu   
Predmetom zákazky je dodávka membránových domových plynomerov veľkosti G4 so zariadením na teplotnú korekciu sosovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie