Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe,Helsinki, Finland. Pozemnézariadenie Vaisala DigiCora podporuje výhradne spoluprácu s meteorologickými rádiosondami od toho istého výrobcuVaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemné zariadenie Vaisala DigiCora neumožňuje komunikáciu smeteorologickými rádiosondami iných výrobcov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemnézariadenie Vaisala DigiCora podporuje výhradne spoluprácu s meteorologickými rádiosondami od toho istého výrobcu Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemné zariadenie Vaisala DigiCora neumožňuje komunikácius meteorologickými rádiosondami iných výrobcov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu a vybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciu analyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Yuno s.r.o.
Profesionálne meteorologické stanice   
Predmetom obstarania sú stanice v počte 35 ks s nasledovným rozsahom meraných veličín Meteorologické stanice určené na meranie meteorologických veličín (teplota a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra meraného sonickým (ultrazvukovým) anemometrom, atmosférický tlak, úhrn zrážok, slnečný svit, elektromagnetické výboje - blesky, kamerový záznam stavu počasia, prenos údajov cez internet prostredníctvom SIM kariet na server osoby podľa § 8ods.2 ZVO, softwarové vybavenie na zber údajov, ich spracovanie a odoslanie).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
Predmetom zákazky je zabezpečiť opravy (servisným prípadne výmenným spôsobom) letiskových meracích meteorologických systémov na jednotlivých pracoviskách na pracoviskách MO Bratislava MBO Košice, MO Poprad MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač. Pravidelná údržba (profylaktická údržba) letiskových meteorologických meracíchsystémov na týchto pracoviskách MO Bratislava, MBO Košice, MO Poprad, MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
17093 - POS Vestník č. 250/2016 - 27.12.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie