Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozhlas a televízia Slovenska
Digitálny zvukový mixážny pult   
Dodávka digitálneho zvukového mixážneho pultu v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetuobstarávania v súťažných podkladoch
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mestské hudobné divadlo
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v Mestskom hudobnom divadle   
zvuková a svetelná technika, javisko
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
NK Production s.r.o.
Mladé produkčné centrum - Pódiová technika   
Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním pódiovej techniky, ako konštrukcia pódia, osvetlenie, ozvučenie apríslušenstvo pódia. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
AUDIOLIGHT, s.r.o.
Inovácie k podpore scénického umenia v spoločnosti AUDIOLIGHT   
Predmetom obstarávania je nákup inovatívnej techniky scénického umenia na vytvorenie modernej profesionálnej scény,ktorá bude zodpovedať najmodernejším trendom. Nákupné ovládacie celky budú spĺňať vzájomnú kompatibilitu apoužitie v jednej scéne so vzájomným prepojením, ktoré bude súčasťou dodávky, tak aby bolo možné dosiahnutienajlepších efektov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
NK Production s.r.o.
Mladé produkčné centrum - Pódiová technika   
Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním pódiovej techniky, ako konštrukcia pódia, osvetlenie, ozvučenie a príslušenstvo pódia. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Rozhlas a televízia Slovenska
Digitálny zvukový mixážny pult   
Dodávka digitálneho zvukového mixážneho pultu v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetuobstarávania v súťažných podkladoch
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiový zvukový zmiešavací pult   
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho štúdiového zmiešavacieho pultu s integrovanou maticou s dvomi externýmivstupno/výstupnými jednotkami stageboxmi. Ide o špeciálnu zostavu, vyrobenú na základe požiadaviek RTVS na výrobuspravodajských, športových a publicistických relácií. Súčasťou predmetu zákazky je uvedenie zariadenia do prevádzky,certifikované školenie v slovenskom jazyku a súvisiaca technická dokumentácia. Súčasťou predmetu zákazky je ďalej ajtechnická podpora pri prevádzke dodaného zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikovanév súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mestské hudobné divadlo
Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v Mestskom hudobnom divadle   
zvuková a svetelná technika, javisko
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
AUDIOLIGHT, s.r.o.
Inovácie k podpore scénického umenia v spoločnosti AUDIOLIGHT   
Predmetom obstarávania je nákup inovatívnej techniky scénického umenia na vytvorenie modernej profesionálnej scény,ktorá bude zodpovedať najmodernejším trendom. Nákupné ovládacie celky budú spĺňať vzájomnú kompatibilitu apoužitie v jednej scéne so vzájomným prepojením, ktoré bude súčasťou dodávky, tak aby bolo možné dosiahnutie najlepších efektov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiový zvukový zmiešavací pult   
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho štúdiového zmiešavacieho pultu s integrovanou maticou s dvomi externýmivstupno/výstupnými jednotkami stageboxmi. Ide o špeciálnu zostavu, vyrobenú na základe požiadaviek RTVS na výrobuspravodajských, športových a publicistických relácií. Súčasťou predmetu zákazky je uvedenie zariadenia do prevádzky,certifikované školenie v slovenskom jazyku a súvisiaca technická dokumentácia. Súčasťou predmetu zákazky je ďalej ajtechnická podpora pri prevádzke dodaného zariadenia.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Žilina
Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí   
Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Obnova rádiokomunikačného systému   
Obnova rádiokomunikačného systému - dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do prevádzky a poskytovanie pozáručného servisu na dobu 2 rokov od uplynutia záručnej doby.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komplexné zabezpečenie podpory Systému SITNO   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie podpory Systému formou pozáručného servisu, preventívnej údržby,dodávky náhradných dielov, upgrade jednotlivých častí hardvéru a softvéru, služby Linka technickej podpory, analýzyporúch, inžinierskych činností, zabezpečenia zákonných inšpekcií.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Žilina
Rekonštrukcia rádiovej siete mestskej polície z analógovej na digitálnu   
Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na dodávku technológie a jejinštaláciu s predmetom podrobne vymedzeným v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelovýrozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelovýrozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky týchto SP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie