Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo vnútra zobrazujem 115 z 496 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží   
Predmetom zákazky je  - nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STNEN 590 (ďalej len PHM), a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejnéhoobstarávateľa/kupujúceho/ich) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúcehoa jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok,poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou, - nákup, t.j. dodávka a doprava PHM do skladovacích nádrží verejného obstarávateľa/kupujúceho na základe kúpnejzmluvy a následne vystavenej/ých objednávky/objednávok, - nákup doplnkových služieb súvisiacich s veľkoobchodným závozom PHM do skladovacích nádrží na pohonné hmotyverejného obstarávateľa/kupujúceho/ich
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory a prevádzkových činností datacentra Banská Bystrica Tajov pre hardvérové a softvérové produkty pre vybrané prevádzkované systémy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cestné rýchlomery   
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetuzákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Generálna oprava hydraulických posilňovačov typu KAU-115AM na vrtuľník Mi-8AMT (Mi-171)   
Predmetom zákazky je generálna oprava hydraulických posilňovačov typu KAU-115AM na vrtuľník Miľ Mi-8AMT (Mi-171).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovský Hrádok OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Liptovský Hrádok v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia fasády a strešného plášťa jestvujúceho objektu vrátane výmeny strešných vpustí, výmena pôvodných okenných výplní a garážových dverí, výmena jestvujúcich 1/5 klampiarskych prvkov, výmena svetelných zdrojov a svietidiel. V rámci rekonštrukcie sa vybuduje prístup pre imobilných ( rampa ) a sociálne zariadenie pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 301 Zníženie energetickej náročnosti objektu SO 302 Stavebné úpravy objektu Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovská Osada OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Liptovská Osada v rozsahu spracovaného projektu stavby
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory a prevádzkových činností datacentra Bratislava Kopčianska pre hardvérové a softvérové produkty pre vybrané prevádzkované systémy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kovový nábytok a vozíky   
Dodávka a montáž kovového nábytku a vozíkov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát ahlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a realizáciách, koordinačné práce 5.Dodávka a montáž  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Polygrafický materiál   
Predmetom zákazky je dodávka polygrafického materiálu ( papier, kartón a lepenka), vrátane obalov a dopravy predmetu zákazky do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OSNMaIV SHNM MV SR
Zabezpečenie servisu a opráv zariadení práčovne MV SR   
Zabezpečenie servisu a opráv zariadení práčovne MV SR
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Doplnenie služieb systému Zeus pre varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany   
Doplnenie služieb systému Zeus pre varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Trnava KR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti   
Trnava KR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Senica OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“   
Senica OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie