Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo zobrazujem 115 z 3558 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri a exteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka softvérových licencií formou prenájmu (ďalej aj dodávka) v licenčnom programeMicrosoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions ponúkaných na trhu na základe programu/ prihláškypre vzdelávacie riešenia spoločnosti Microsoft - Enrollment for Education Solution na základe ktorého sú obstarávanélicencie pre verejné vysoké školy. Počet softvérových licencií v licenčnom programe Campus je odvodený od počtuzamestnancov spadajúcich pod definíciu znalostného pracovníka (knowledge worker), pričom počet takýchto vysokýchškôl je 20 pri počte cca 20 882 znalostných pracovníkov a cca 119 709 študentov verejných vysokých škôl. Uvedenéúdaje predstavujú stav zachytený vo výkazoch štátneho štatistického zisťovania, počty zamestnancov a študentov savšak menia v priebehu času. Verejný obstarávateľ taktiež požaduje služby SAM (Software Asset Management) aleboekvivalentnej, ako aj poradenské, inštalačné a konfiguračné služby súvisiace s prepožičaným softvérom v rámcilicenčného programu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky,pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy   
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a príslušenstvo -Konektory a káble -Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technického špecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky   
Predmetom zákazky je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi pozáručný servis výpočtovej a kancelárskejtechniky.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia,bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Komplexnej správy a prevádzky objektov MPSVR a ÚPSVR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie leteckej meteorologickej služby pre civilnú prevádzku pre potreby riadenia letovej prevádzky na pracoviskách Veža a Approach   
Poskytovanie leteckej meteorologickej služby pre civilnú prevádzku pre potreby riadenia letovej prevádzky napracoviskách Veža a Approach v súlade s medzinárodnými dohodami a národnými leteckými predpismi.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vesty nosné a výstroj moto   
Časť 1 Vesty nosné Časť 2 Výstroj moto
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Tvorba a zavedenie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní / dielana mieru podľa požiadavky verejného obstarávateľa vrátane vytvorenia dátovej/obsahovej platformy do Portáluvzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a spravovania a využitia dátového obsahu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a údržby Informačnéhosystému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len IS BAI),ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory prevádzky IS BAI, ktorá zahŕňa zabezpečeniegarantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS BAI tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchleodstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS BAI a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňamodernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenamipracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môžeintegrovať.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelárske potreby DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkýmkancelárskych potrieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania(ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 301, 228 a 392, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania avyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvovnútra Slovenskej republiky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Projekt IS pre elektronické služby RÚ   
Predmetom projektu je implementácia Integrovaného systému pre reguláciu a dohľad elektronických komunikácií akosúčasť reformného zámeru schváleného Ministerstvom vnútra SR - Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľaduelektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie