Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej   
Predmetom zákazky je uskutočnenie súbežnej zámeny (naskladnenie a vyskladnenie) Hmotných rezerv na účet Správyštátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, a to ryže lúpanej s nasledovnými technickými parametrami 1. Naskladnenie Druh Ryža lúpaná - úroda 2019 Množstvo 200,00 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto naskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, DDP clo platené Termín naskladnenia do 31.12.2019. 2. Vyskladnenie Druh Ryža lúpaná dlhozrnná - úroda 2015 Množstvo 200,147 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto vyskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, EX WORKS Termín naskladnenia do 31.12.2019. 1/2
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej dlhozrnnej   
Predmetom zákazky je uskutočnenie súbežnej zámeny (naskladnenie a vyskladnenie) Hmotných rezerv na účet Správyštátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, a to ryže lúpanej dlhozrnnej s nasledovnými technickými parametrami 1. Naskladnenie Druh Ryža lúpaná dlhozrnná - úroda 2018, resp. 2019 Množstvo 200,00 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto naskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, DDP clo platené Termín naskladnenia do 31.10.2019. 2. Vyskladnenie Druh Ryža lúpaná dlhozrnná - úroda 2015 Množstvo 200,147 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto vyskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, EX WORKS Termín naskladnenia do 31.10.2019. 1/2
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej guľatozrnnej   
Predmetom zákazky je uskutočnenie zámeny (naskladnenie a vyskladnenie) Hmotných rezerv na účet Správy štátnychhmotných rezerv Slovenskej republiky, a to ryže lúpanej guľatozrnnej s nasledovnými technickými parametrami 1. Naskladnenie Druh Ryža lúpaná guľatozrnná úroda 2019 Množstvo 348,109 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto naskladnenia Závod SŠHR SR Ľupčianka, príboj 564, Slovenská Ľupča Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, DDP clo platené Termín naskladnenia do 31.12.2019. 2. Vyskladnenie Druh Ryža lúpaná guľatozrnná úroda 2017 Množstvo 348,109 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto vyskladnenia Závod SŠHR SR Ľupčianka, príboj 564, Slovenská Ľupča Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, EX WORKS Termín naskladnenia do do 31.12.2019. 1/2
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múky a cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Poľnonákup TATRY, a.s.
Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej dlhozrnnej   
Predmetom zákazky je uskutočnenie súbežnej zámeny (naskladnenie a vyskladnenie) Hmotných rezerv na účet Správyštátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, a to ryže lúpanej dlhozrnnej s nasledovnými technickými parametrami 1. Naskladnenie Druh Ryža lúpaná dlhozrnná - úroda 2018, resp. 2019 Množstvo 200,00 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto naskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, DDP clo platené Termín naskladnenia do 31.10.2019. 2. Vyskladnenie Druh Ryža lúpaná dlhozrnná - úroda 2015 Množstvo 200,147 ton Balenie Veľkoobjemové vaky (big bag) Tolerancia množstva 0,2 % Akosť V súlade s Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia, minimálne I. trieda kvality Miesto vyskladnenia Závod SŠHR SR Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice Dodacia podmienka INCOTERMS 2010, EX WORKS Termín naskladnenia do 31.10.2019. 1/2
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múky a cestoviny   
Predmetom zákazky je nákup múk a cestovín podrobne popísaný v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múky a cestoviny   
Predmetom zákazky je nákup múk a cestovín podrobne popísaný v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múka s cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opispredmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Mesto Žilina
„Výber dodávateľa cestovín, múky, ryže, cukru, sirupu a ostatných potravín do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova a detských jaslí Veľká Okružná a Puškinova, Žilina   
„Výber dodávateľa cestovín, múky, ryže, cukru, sirupu a ostatných potravín do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova a detských jaslí Veľká Okružná a Puškinova, Žilina
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie