Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Služby osobnej dozimetrie   
Úradné meranie a vyhodnocovanie dávok osobných dozimetrických veličín (ďalej len kontrola) autorizovanou osobou vzmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o metrológii), vrátane vykonávania metrologickej kontroly, overovania, kalibrácie a prenájmu meradiela dopravy do miesta prevzatia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
TATRAVAGÓNKA a.s.
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov   
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce  Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnanímhodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónovýchkonštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní   1. Metóda presnej nivelácie  2. Dilatometrické merania 3. Priestorová polárna metóda II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS (dodávateľ systému SENSOR, spol. s r.o.).  Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxu priamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buďdatalogerom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (SENSOR DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárnevyhodnotí raz za rok. III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami.Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacíchbazénov vyhoretého jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov  umiestnených v bazénoch skladovania.  2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP   a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskom 1/3 pre manipuláciu s exponovanými vzorkami.  b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
TATRAVAGÓNKA a.s.
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov   
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
TATRAVAGÓNKA a.s.
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov   
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce  Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnanímhodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónovýchkonštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní   1. Metóda presnej nivelácie  2. Dilatometrické merania 3. Priestorová polárna metóda II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS (dodávateľ systému SENSOR, spol. s r.o.). Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxupriamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buď datalogerom ("one by one") alebo portabilnou  meracou stanicou (SENSOR DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárne vyhodnotí raz za rok. III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami.Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacích 1/5 bazénov vyhoretého jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov  umiestnených v bazénoch skladovania.  2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP   a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskompre manipuláciu s exponovanými vzorkami.  b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky bude monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnanímhodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónovýchkonštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní   1. Metóda presnej nivelácie  2. Dilatometrické merania 3. Priestorová polárna metóda II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS (dodávateľ systému SENSOR, spol. s r.o.).  Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxu priamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buďdatalogerom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (SENSOR DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárnevyhodnotí raz za rok. III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami.Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacíchbazénov vyhoretého jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov  umiestnených v bazénoch skladovania.  2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP   a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskompre manipuláciu s exponovanými vzorkami.  b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie  1/2 Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
VUNAR a.s.
Operatívne testovanie inovovaného raziaceho systému   
Priebežné testovanie výsledkov výskumu v terénnom prostredí banského charakteru
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
TATRAVAGÓNKA a.s.
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov   
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce.  Cieľom monitorovania sadania je meranie zvislých a vodorovných posunov a ich hodnotenie.  II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizované permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS.  III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1.Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami 2.Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce.  Cieľom monitorovania sadania je meranie zvislých a vodorovných posunov a ich hodnotenie. II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS.  III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice. 1.Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami. 2.Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce.  Cieľom monitorovania sadania je meranie zvislých a vodorovných posunov a ich hodnotenie.  II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizované permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS.  III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1.Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami 2.Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológie 1/5 nedeštruktívnymi metódami Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky bude monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce  II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1.Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami 2.Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie