Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametrepredmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Úžitkové automobily   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov aďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravyna miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 lpaliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Návesová súprava   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie rámcovej dohody na dodávku kompletných nových návesových súpravpozostávajúcich zo špeciálneho dvojnápravovového teleskopického návesu na odvoz dreva, ťahača návesu s pohonom6x6, vrátane hydraulickej ruky typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom, vrátane colných a daňových poplatkov,komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady nadopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia oevidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidiel, plného objemuprevádzkových hmôt a mazív vozidiel, min. 10 l paliva, vrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku vozidiel a kompletného príslušenstva pre plnohodnotnúprevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov, výbavy predmetu zákazky, plného objemuprevádzkových hmôt a mazív hydraulických rúk a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 500 Mth vrátane, vrozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Mesto Medzilaborce
Nákup vyhliadkového turistického vláčika   
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný vyhliadkový vláčik, ktorý bude pozastávať z jednej lokomotívy advoch vozňov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Podvozky na odvoz dreva   
Predmetom zákazky je dodávka podvozkov na odvoz dreva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bol nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelnýchservisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol.  Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV.Q. 2019 k zmluve č. 456/2016 na servis nákladnýchmotorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup podvozkov   
Predmetom zákazky je nákup nových podvozkov pre železničné koľajové vozidlá elektrickú poschodovú jednotku 671,Push Pull, dieselmotorovú jednotku 861 a osobné vozne radu Ampeer a Bmpeer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletn
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákladné vozidlos prívesom pre účely autoškoly   
Dodanie tovaru Nákladné vozidlo s prívesom pre účely autoškoly, a to v lehote do 120 dní od dňa potvrdeniaobjednávky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávkové technologické automobily   
Predmetom zákazky je nákup nových dodávkových technologických vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený včasti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne skriňové automobily   
Predmetom zákazky je nákup nových špeciálnych skriňových vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bol nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelnýchservisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol.  Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019 k zmluve č. 456/2016 na servis nákladnýchmotorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie