Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 565 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Automobil 9-miestny   
Osobný automobil - 9 miestny Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Špeciálne policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 70 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície   
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavya záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Nájom špeciálnych vozidiel ZZS s právom kúpy   
Predmetom zákazky je nájom špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Nákup odvoznej súpravy na prepravu drevnej hmoty   
Nákup odvoznej súpravy na prepravu drevnej hmoty
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickejšpecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou finančného lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II. Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované s metrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Obec Trhovište
„Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište“ II.   
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2.častí časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénnehoautomobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Obnova vozového parku organizácie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestichkusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkovépotreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie aštátneho rozpočtu s názvom " Podpora internacionalizácie MSP". Verejný obstarávateľ pri obstaraní predmetu zákazky jepovinný postupovať podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. .z. o limitoch výdavkov na obstaranieosobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami (ďalej len"nariadenie") a dodržať finančné limity určené v bode 4. (1 kus vozidla), resp. bode 5. (5 kusov vozidla) Prílohy knariadeniu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
eurobus, a.s.
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m   
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejnýobstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnejprílohe súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
eurobus, a.s.
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m   
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejnýobstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnejprílohe súťažných podkladov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie