Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 599 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nákup osobných automobilov   
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravuosôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Nákup motorových vozidiel   
Predmetom zákazky s názvom "Nákup motorových vozidiel" je nákup a dodanie nových osobných motorových vozidieltypu sedan v počte jeden (1) ks, typu combi v počte desať (10) ks, typu hatchback v počte dva (2) ks a typu MPV vpočte dva (2) ks. Rok výroby všetkých požadovaných osobných motorových vozidiel nesmie byť starší ako rok 2019.   Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatné časti.  Podrobná špecifikácia pre každú príslušnú časť predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bol nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelnýchservisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol.  Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019 k zmluve č. 456/2016 na servis nákladnýchmotorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových motorových osobných a nákladnýchvozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacejadministratívy). Jedná sa o plnenie na základe rámcových dohôd č. 521/2018 a 1243/2017 za III. Q. 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing osobných a úžitkových motorových vozidiel, tzn. prenájomosobných a úžitkových motorových vozidiel so zabezpečením údržby, opráv a ďalších služieb spojených sprevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Nákup motorových vozidiel   
Predmetom zákazky s názvom "Nákup motorových vozidiel" je nákup a dodanie nových osobných motorových vozidieltypu sedan v počte jeden (1) ks, typu combi v počte desať (10) ks, typu hatchback v počte dva (2) ks a typu MPV vpočte dva (2) ks. Rok výroby všetkých požadovaných osobných motorových vozidiel nesmie byť starší ako rok 2019.   Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatné časti.  Podrobná špecifikácia pre každú príslušnú časť predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Obnova vozového parku organizácie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestichkusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkovépotreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie aštátneho rozpočtu s názvom " Podpora internacionalizácie MSP". Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažnýchpodkladoch (ďalej aj "SP") vrátane ich príloh, ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje verejný obstarávateľ v tomto postupezadávania zákazky záujemcom v súlade so zákonom č. 343/2015 z. Z. o verejnom obstarávaní a no zmene a doplneníniektorých zákonov v znení účinnom v čase odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzva") napublikovanie vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "ZVO").
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Rámcová dohoda na nákup autobusov s dieselovým pohonom   
Rámcová dohoda na nákup nových, nízkopodlažných autobusov pre MHD s dieselovým pohonom 10ks troj nápravovýchs dĺžkou 18m a 5 ks dvoj nápravových s dĺžkou 12 m . Podrobnejšie informácie v Opise predmetu zákazky .
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Nájom vozidiel ZZS s právom kúpy   
Predmetom zákazky je nájom vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy (35 ks - typRZP).  Bližší technický opis je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je pre obmedzený počet znakov zverejnený v profileverejného obstarávateľa spolu s ďalšími informáciami potrebnými na vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky. Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Trnavský samosprávny kraj
Nákup nových osobných motorových vozidiel   
 Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlotyp 2 - 8 ks).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing osobných motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky podkladov a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Osobné automobily nižšej kategórie   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzenýv časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie