Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 466 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je  1.časť dodávka 4 ks nových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Podvozky na odvoz dreva   
Predmetom zákazky je dodávka podvozkov na odvoz dreva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami určených na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom.   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov osobných motorových vozidiel pre potrebu verejného obstarávateľa podľazadaných technických parametrov a výbavy a poskytovanie záručného servisu v následnom členení - osobné motorové vozidlo v počte 4 ks, - poskytovanie záručného servisu motorových vozidiel počas záručnej doby v intervaloch stanovených výrobcom vrátanespotrebovaného materiálu. Záručnú dobu na predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne šesť rokov alebo do najazdeniaminimálne 160 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Záruku na karosériu proti prehrdzaveniu verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne desať rokov a na farbu vdĺžke minimálne štyry roky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza IV.Q. 2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR   
Operatívny lízing tovaru 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vjednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj,Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávnykraj, Košický samosprávny kraj) na obdobie do 30.11.2020. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti A1.Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Osobné automobily nižšej kategórie   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzenýv časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov   
Nákup osobných motorových vozidiel pre potreby SVP, s. p. Bližšia špecifikacia predmetu zákazky je obsiahnutá v suťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
EKOL - recyklačné systémy, s.r.o.
Obstaranie cisternového vozidla pre zber a zhodnocovanie odpadových olejov   
Predmetom zákazky je obstaranie cisternového vozidla pre zber a zhodnocovanie odpadových olejov pre projekt,,Podpora prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadových olejov spoločnosti EKOL recyklačné systémy, s.r.o.Prešov verejného obstarávateľa podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Cisternové vozidlo bude predmetom žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy s kódom č. OPKZP-PO1-SC111-2016-15.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
ZEDKO, s.r.o.
Autopark   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to  1. Dodávka 2. Nákladné auto 3. VZV - Čelný vysokozdvižný vozík Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Operatívny lízing služobných motorových vozidiel   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing osobných a úžitkových motorových vozidiel, tzn. prenájomosobných a úžitkových motorových vozidiel so zabezpečením údržby, opráv a ďalších služieb spojených sprevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup terénnych osobných vozidiel do 3,5 t pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup 2 ks terénnych osobných automobilov do 3,5 t podľa podrobnej špecifikácie vedenej vsúťažných podkladoch, pri nasledovnom opise minimálnych údajov k technickým parametrom výkon motora min. 110kW, prevod - 6 MT, pohon všetkých kolies, palivo nafta, súčasťou vozidla bude ťažné zariadenie, a nasl.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup nákladných automobilov s hydraulickou rukou pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov nákladných automobilov s hydraulickou rukou, ktorých presnú špecifikáciu uvádzaverejný obstarávateľ v súťažných podkladoch. Minimálny rozsah požiadaviek na technické parametre palivo nafta, nosnosť do 20 t, 3 nápravové, prevodovka s uzávierkou diferenciálu, ložná plocha korby min. dĺžky 6,3m,šírky 2,4m, hydraulická ruka mimo korby s min dĺžkou dosahu 4m, súčasťou automobilu bude ťažné zariadenie
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Univerzálny dokončovací stroj   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka univerzálneho dokončovacieho stroja UDS 232.4, na samohybnom kolesovompodvozku, s prídavným zariadením HARVESTER WOODY 50 výrobcu CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, Tisovec 98061 (ďalej aj len ako UDS), stroja potrebného k zabezpečeniu a spracovaniu náhodnej ťažby lesných porastov pokalamitnom premnožením podkôrneho hmyzu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie