Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 642 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup podvozkov   
Predmetom zákazky je nákup nových podvozkov pre železničné koľajové vozidlá elektrickú poschodovú jednotku 671,Push Pull, dieselmotorovú jednotku 861 a osobné vozne radu Ampeer a Bmpeer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR   
Operatívny lízing tovaru 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj) na obdobie do 30.11.2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne technologické čistiace vozidlo   
Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov Špeciálnych technologických čistiacich vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky verejný obstarávateľpožaduje nákladné automobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickoupodperou, samostatné mostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery asamostatné hydraulické podpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnostiMinisterstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskejmobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňapovodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorovýchvozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR)osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Uvoľňovací tank   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jehohlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovousituáciou a mimoriadnou udalosťou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie
Nákup dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ o.z. Chmeľov   
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na samostatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to  1. časť predmetu zákazky Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, 4x4,hasivo min. voda 4200l /penidlo 300l (1 ks); b)Cisternové vozidlo určené na hasenie lesných požiarov, prepravu vody a družstva min 1+1,min CAS30, 8x8,hasivo min. 18000l (1 ks); 2. časť predmetu zákazky Vozidlo na hasenie lesných požiarov SUV, ktorej predmetom je dodanie a) Vozidlo na hasenie lesných požiarov SUV, prevoz družstva min 4 osôb, nádrž na hasivo min. 200l (1 ks); 3. časť predmetu zákazky Štvorkolky, ktorej predmetom je dodanie a)Pracovná štvorkolka, 2 miestna (1 ks); b)Pracovná šesťkolka, 2 miestna s ložným priestorom (1 ks); 4. časť predmetu zákazky Vozidlo na prevoz kontajnerov s príslušenstvom a podvalník, ktorej predmetom je dodanie a)Vozidlo 8x8, na prevoz kontajnerov s hákovým naťahovaním kontajnerov a mechanickou rukou (1 ks) b)Podvalnik vlek, 2-nápravový (1 ks) c)Kontajner - cisterna na pitnú vodu (1 ks); d)Kontajner na prepravu sypkých materiálov a paletovaného tovaru (1 ks); e)Kontajner - skladový (2 ks); 5. časť predmetu zákazky Traktor, ktorej predmetom je dodanie a)Traktor s čelnou frézou na odstraňovanie snehu (1 ks) 6. časť predmetu zákazky Rýpadlo - nakladač, ktorej predmetom je dodanie a) Rýpadlo - nakladač (1 ks). Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Podrobne viď v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na lízing.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletn
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov   
Predmetom zákazky je kúpa a dodávka nových osobných automobilov v počte 23 kusov, kategórie M1 osobný automobilstrednej triedy štandardných rozmerov, určený okrem bežnej prepravy osôb aj na realizáciu predbežných šetrení preúčely aplikácie elektronického monitoringu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A. 2 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenský hydrometeorologický ústav
4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv   
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks terénnych úžitkových motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenská správa ciest
Nákup motorových vozidiel   
Nákup a dodávka motorových vozidiel podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a v Kapitole B.1 opispredmetu zákazky
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Mesto Liptovský Mikuláš
Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši   
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v LiptovskomMikuláši.  Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí  Časť 1 Aeróbny fermentor (1ks) Časť 2 Čelný nakladač (1ks) Časť 3 Miešací voz (1ks) Časť 4 Preosievač (1ks) Časť 5 240 l plastová nádoba na zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu (200 ks) Časť 6 Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 4x2 na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (1 ks)  1/6 Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Mesto Žilina
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - technické vybavenie   
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľnéhoodpadu v meste Žilina. Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí Časť 1Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerov (1ks) Časť 2Teleskopický nakladač(1ks) Časť 3Kompostovací hygienizačný kontajner(2 ks) Časť 4Biomiešací a rezací voz (1ks) Časť 5Prekopávač samochodný(1 ks) Časť 6Zberné nádoby na kuchynský odpad (100 ks)  1/7 Časť 7Kontajner ABROLL zatvorený s posuvnou strechou a tesnou klapkou (4ks) Časť 8 Drvič kuchynského odpadu (1ks) Časť 9 Chladiaci box (1ks) Časť 10 Preosievač (1ks) Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažnych podkladoch
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Policajné vozidlá 4x4 SUV   
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časťso súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravouzvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie