Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 411 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedemčastí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť A Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1 Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ J. M. Petzvala  Časť A3 Interiérové vybavenie ZŠ J. M. Petzvala  Časť A4 Knižničný fond ZŠ J. M. Petzvala  Časť B Zriadenie odborných učební ZŠ M. R. Štefánika Časť B1 Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika Časť B2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika Časť B3 Interiérové vybavenie ZŠ M. R. Štefánika  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny. 1/7
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Košice
Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru interiérového vybavenia do odborných učební základných škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever, Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,  1/6 Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Košice
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,  1/6 Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Plavnica
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Spišská Stará Ves
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytokČasť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Smolenice
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach   
Predmetom zákazky je Interiérové a technické vybavenie učební fyziky, biológie a chémie, učebne IKT, jazykovej učebnea knižnice na základnej škole v obci Smolenice.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Tvrdošín
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažnýchpodkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Chminianska Nová Ves
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôckyČasť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôckyknižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky,
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Škola istoty a nádeje
Kuchynské vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka kuchynského vybavenia.   Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre ŽU v Žiline   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytkudo pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom,doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetomzákazky budú typové aj atypické prvky dovybavenia priestorov verejného obstarávateľa.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Námestovo
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary   
Hlavné aktivity 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Štiavnica
Modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici   
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Pliešovce
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá,kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačnéskrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok avybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny ašpeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok prekonferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahuskupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vovýzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Kračúnovce
Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie