Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 324 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Oravská Polhora
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školydidaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom,knižničným fondom a inými učebnými pomôckami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne   
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou apripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Zuberec
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ZUBEREC   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Očová
Technické vybavenie ZŠ Očová   
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“   
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok, interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričné snímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov nažiackych laboratórnych pracoviskách formou ostrovčekov. V pracovných ostrovčekoch bude zabudované pripojenie na230 V, ale aj bezpečné napätia (3, 6, 9,12, 24 V). Biologicko-chemická učebňa V učebni sa namontuje interaktívna tabula, dataprojektor, notebook a aplikačný softvér pre učiteľa. Pre plnú funkčnosťvýchovno-vzdelávacieho procesu sa doplnia didaktické pomôcky na chémiu (laboratórne sady, 3D modely, preparátyhmyzu, živočíchov, rastlín, častí ľudského tela, minerály, váhy a podobne). Polytechnická učebňa V učebni bude osadené pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, pracovisko žiaka obrábanie dreva, pracovisko žiaka obrábanie kovu, pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, taburety, dielenskéskrinekovové. V rámci didaktických pomôcok sa zakúpia sady na obrábanie dreva, kovu, ručné a elektrické náradie a učebné  1/5 sady na meranie spotreby el. energie, na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti, skleníkového efektu, znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie s iné. Po stavebnej stránke sa v učebni zrealizujú elektroinštalačné, sadrokartónové a maliarske práce, odstráni sa časť nenosnej priečky (zväčší sa učebňa), miestnosť sa zvukovo utesní, pôvodná PVC podlaha sa vymení za záťažové PVC.  IKT učebňa IKT učebňa pre 16 žiakov je zariadená vhodným nábytkom a má funkčné sieťové aj elektrické rozvody. Aktivitou sa realizuje a dodá interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, učiteľské PC, 16 klientskych stanícpre žiakov, zázemie pre učiteľov, softvér na ovládanie žiackych počítačov, operačný systém, kancelársky balík, ďalšíelearning softvér. Jazyková učebňa Existujúca jazyková učebňa pre 16 žiakov bude zariadená najnovšou technikou. V rámci aktivity sa dodá nový nábytok(pracovisko učiteľa, žiacky stôl - 8 ks, stolička - 16 ks), učiteľská PC zostava, softvér a elektronická jednotka na prenos akonverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie). Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola
Vybavenie dielne – autoservis   
Vybavenie autodielne náradím a zariadením, ktoré bude slúžiť na výučbu profesionálnych autoopravárov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Breza
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“   
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok, interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričné snímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov nažiackych laboratórnych pracoviskách formou ostrovčekov. V pracovných ostrovčekoch bude zabudované pripojenie na230 V, ale aj bezpečné napätia (3, 6, 9,12, 24 V). V rámci stavebných prác budú v učebni realizované elektroinštalačné, vodoinštalačné a maliarske práce, vybuduje sasadrokartónová odhlučnená priečka, pôvodná PVC podlaha sa vymení za kaučukovú vhodnú do laboratórneho prostredia. Biologicko-chemická učebňa V učebni sa namontuje interaktívna tabula, dataprojektor, notebook a aplikačný softvér pre učiteľa. Pre plnú funkčnosťvýchovno-vzdelávacieho procesu sa doplnia didaktické pomôcky na chémiu (laboratórne sady, 3D modely, preparátyhmyzu, živočíchov, rastlín, častí ľudského tela, minerály, váhy a podobne). Polytechnická učebňa V učebni bude osadené pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, pracovisko žiaka obrábanie dreva, pracovisko žiaka obrábanie kovu, pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, taburety, dielenskéskrinekovové. V rámci didaktických pomôcok sa zakúpia sady na obrábanie dreva, kovu, ručné a elektrické náradie aučebné sady na meranie spotreby el. energie, na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti,skleníkového efektu, znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie s iné. Po stavebnej stránke sa v učebni zrealizujú elektroinštalačné, sadrokartónové a maliarske práce, odstráni sa časť nenosnej priečky (zväčší sa učebňa), miestnosť sa zvukovo utesní, pôvodná PVC podlaha sa vymení za záťažové PVC. IKT učebňa IKT učebňa pre 16 žiakov je zariadená vhodným nábytkom a má funkčné sieťové aj elektrické rozvody. Aktivitou sa realizuje a dodá interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, učiteľské PC, 16 klientskych staníc 1/4 pre žiakov, zázemie pre učiteľov, softvér na ovládanie žiackych počítačov, operačný systém, kancelársky balík, ďalšíelearning softvér. Jazyková učebňa Existujúca jazyková učebňa pre 16 žiakov bude zariadená najnovšou technikou. V rámci aktivity sa dodá nový nábytok(pracovisko učiteľa, žiacky stôl - 8 ks, stolička - 16 ks), učiteľská PC zostava, softvér a elektronická jednotka na prenos akonverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie). Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Považská Bystrica
MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NEMOCNIČNÁ POVAŽSKÁ BYSTRICA   
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Nitriansky samosprávny kraj
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení a IKT do dielní a odborných učební pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kapušany
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok avybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Považská Bystrica
PB-4_VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ STRED POVAŽSKÁ BYSTRICA   
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme EVO verzia 18.0
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie