Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 362 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Levoča
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Interiérové vybavenie - nábytok   
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Krupina
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi pracoviskami pre žiakov a učiteľa, bezpečnostnou skriňou a žiackymi stolmi a stoličkami,
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Rajecké Teplice
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Zhotovenie prezentačných truhlíc regionálnych pultov a iného vyhotovenia prezentačného nábytku.   
Predmetom zákazky je dodanie truhlíc jedná sa o modulovú skladaciu kompozičnú zostavu výstavného nábytku. Má byťľahko transportovateľná a jednoducho skladateľná do požadovaných kompozícií. Modulové prvky pozostávajú z truhlice,podnože a sokla. Truhlica je box s otvárateľnými dvierkami a úchopom. Spájanie jednotlivých komponentov budevyhotovené pomocou spojovacích skrutiek (spojoviek) a pomocou pomocných L profilov priskrutkovaných navzájom kprvkom. Box má byť uzamykateľný. V niektorých prípadoch môže byť doplnený o vnútorné uzamykateľné sklenenédvierka. Vnútorné členenie je delené pomocou políc na 1/2 alebo 1/3.  Do 25 dní odo dňa účinnosti zmluvy uchádzač dodá komplet 24 ks truhlíc (z toho 8 ks prevedenie STANDARD a 16 ksprevedenie VIP), 6 ks sokel. Uchádzač počas trvania rámcovej dohody dodá verejnému obstarávateľovi predpokladaný počet ďalšie kusy zostavy150 ks truhlíc (počet truhlíc STANDARD a V.I.P. je taktiež predpokladaný), 10 ks podnoží, 40 ks soklov, a to podľapotrieb verejného obstarávateľa v priebehu 24 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody.  Objednávka na ďalšie kusy zostavy bude doručená na e-mailovú adresu uchádzača. Uchádzač ďalšie kusy zostavy doručíverejnému obstarávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky uchádzačovi, ktorá bude potvrdenáuchádzačom.  Úspešný uchádzač vypracuje návrh pre dodanie a realizáciu prvkov, a to rúčka, kovanie drevených dvierok (pánty),uzamykanie drevených dvierok, kovanie sklenených dvierok (pánty), uzamykanie sklenených dvierok s uvedením cenykaždého komponentu do 5 pracovných dní od oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk a následne autor návrhu vyberies úspešným uchádzačom vhodné prvky, ktoré budú pri realizácii zákazky použité.  1/2 Polep na dno truhlice, resp. zadné steny truhlice v prípade vertikálneho postavenia (polep-pattern), bude víťaznémuuchádzačovi doručené kuriérom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok do predajní
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci časť IKTvybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje vrámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R.Štefánika, Hlohovec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J912, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021J912-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie,časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kódprojektu v ITMS2014+ 302021J964, Zmluva o NFP č. Zmluva č. IROP-Z-302021J964-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Gajary
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary   
Dodávka didaktických pomôcok do biologicko-chemickej učebne; dodávka nábytku pre biologicko-chemickú učebňu, preIKT učebňu a pre jazykovú učebňu; dodávka výpočtovej techniky a softvéru pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKTučebňu a pre jazykovú učebňu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Podolínec
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Liptovská Teplička
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička   
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do učební - prírodné vedy a polytechnických učební. Podrobná špecifikácia tvoríprílohu súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Dobrá Niva
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva   
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Očová
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Očová   
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Dolný Kubín
Vybavenie učební - Pracovné pomôcky   
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie