Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 204 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Šaľa
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali   
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti 1.časť Nákup interiérového vybavenia 2.časť Nákup výpočtovej techniky 3.časť Nákup didaktických pomôcok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Očová
Technické vybavenie ZŠ Očová   
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Breza
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Breza
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kráľová pri Senci
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci   
Predmetom zákazky je "Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci". Zákazka sa neobstaráva ako celok, ale z dôvodu, že predmet zákazky je zmiešaný, t.j. skladá sa ako z dodávok mobiliáru, dodávok didaktických pomôcok, dodávok IKT, tak aj knižných súborov., Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4 časti, a to 1.Dodávka výpočtovej technicky a softvéru 2.Dodávka nábytku pre učebne a knižnicu 3.Dodávka knižničných fondov pre knižnicu 4.Dodávka didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej učebne a polytechnickej učebne Verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 4 časti s tým, že umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej častí alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať predmetné dodávky. Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Šaľa
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie   
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti 1.časť Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup interiérového zariadenia 2.časť Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup výpočtovej techniky 3.časť Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup didaktických pomôcok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Kysucké Nové Mesto
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu s názvom "Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná" pre polytechnickú učebňu a biochemickú učebňu. Zákazka sa delí na časti.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá,kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačnéskrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok avybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny ašpeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok prekonferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahuskupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vovýzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Lozorno
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno   
Predmetom zákazky je vybavenie odborných učební Základnej školy Lozorno nábytkom, výpočtovou technikou aučebnými pomôckami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre ŽU v Žiline   
Predmetom zákazky je dodávka materiálu a poskytnutie služieb t.j. záväzok uchádzača zabezpečiť verejnémuobstarávateľovi dodávku nábytku pre jeho pracoviská., jeho montáž na mieste určenia, vyváženie nábytku , odvoz alikvidácia starého nábytku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Mesto Šaľa
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali   
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti 1.časť Nákup interiérového vybavenia 2.časť Nákup výpočtovej techniky 3.časť Nákup didaktických pomôcok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná odborná škola
Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou   
Učebné pomôcky, výučbové panely s komunikačnou a ovládacou technikou so zaškolením pre učebňu autoelektroniky + Softvér, vybavenie učebne elektroniky a elektrotechniky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou SP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovcičasť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených kpoužívaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemupočtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Oravská Polhora
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školydidaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom,knižničným fondom a inými učebnými pomôckami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie