Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 179 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Kračúnovce
Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kapušany
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Župkov
Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť kompetencie žiakov.   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Švábovce
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Svit
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť A Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit Časť A.1.Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť A.2 Interiérové vybavenie- nábytok ZŠ Mierová Časť B Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite Časť B.1 Didaktické pomôcky ZŠ Komenského Časť B.2.Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského Časť B.3 Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Komenského Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
Nábytok pre študentský domov Mladosť   
Predmetom zákazky je "Nábytok pre študentský domov Mladosť", Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava v zmysle súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Univerzita Komenského v Bratislave
Nábytok - 2020   
Predmetom zákazky je dodávanie nábytku pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Presná špecifikácia jednotlivých predmetov zákaziek bude uvádzaná v konkrétnych výzvach na predkladanie ponúk.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vybavenie odborných učební a knižníc   
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Kežmarok
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradnénámestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 11 častí vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok  Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok Časť 4 Didaktické pomôcky - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Časť 5 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Časť 6 Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Časť 7 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Časť 8 Didaktické pomôcky - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok Časť 9 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok Časť 10 Interiérové vybavenie nábytok- ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok Časť 11 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny. 1/10
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany – Interiérové vybavenie - nábytok   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební-Interiérové vybavenie-nábytok.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Slovenská Kajňa
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská Kajňa 54   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Bardejov
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Fakultná nemocnica Trenčín
Zdravotnícky nábytok   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka  Aseptické umývadlo Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium Kovový regál 90 cm Kôš na stojan Nádoba na odpad so šliapadlom Nástenný vešiak Nástrojový stolík bez zásuvky vyrobený z oceľových lakovaných profilov. Nástrojový stolík so zásuvkou-vyrobený z oceľových lakovaných profilov Nerez. dvojdielny drez, vrátane skrinky 140 cm Nerezový pracovný stôl 80 cm Nerezový regál, 90 cm Nočný stolík Obojstranný setovací stôl - nerezový 180 cm Písací stôl s kontajnerom 120 cm Písací stôl s kontajnerom 140 cm Podstavná chladnička v skrinke 60 cm Pojazdný stojan na koše obojstranný Pojazdný stojan na koše jednostranný, dvojradový Pojazdný stojan na sterilizačné koše Pracovná doska 140 cm Pracovná doska 180 cm  1/4 Pracovná doska 200 cm Pracovná doska 240 cm Pracovná doska 260 cm Pracovná doska 290 cm Pracovná doska 320 cm Pracovná doska 380 cm Pracovná doska 400 cm Pracovná doska 480 cm Pracovný stôl 120 cm Pracovný stôl 150 cm Pracovný stôl 90 cm Pracovný stôl nerezový 120 cm Pracovný stôl nerezový 150 cm Pracovný stôl, 160 cm Pracovný stôl, 200 cm Prístrojový stolík Prístrojový stôl 120 cm Regál nastaviteľný kovový 80 cm Regál nastaviteľný kovový 90 cm Regál skladový Regál skladový 90 cm Regál skladový 80 cm Skriňa na zdravotnícky materiál, dvojdielna 60 cm Skriňa policová 80 cm, nízka Skriňa policová na pomôcky 80 cm Skriňa policová, 80 cm Skrinka na masky Skrinka na nástroje a lieky, 80 cm Skrinka na nástroje a pomôcky 80 cm Skrinka spodná - dvojdverová s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm Skrinka spodná 100 cm Skrinka spodná 4 zásuvková 40 cm Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez kruhový 60 cm Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez s odkvapávacou plochou, 80 cm Skrinka spodná drezová, 2-dielny drez 80 cm Skrinka spodná dvierková 60 cm Skrinka spodná dvierková 80 cm Skrinka spodná dvojdverová 60 cm skrinka spodná nerezová 80 cm Skrinka spodná s jednodielnym drezom 80 cm Skrinka spodná s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm skrinka spodná so zabudovanou chladničkou 60 cm Skrinka vrchná dvojdvierková 60 cm Skrinka vrchná dvojdvierková 80 cm Skrinka vrchná jednodverová 40 cm Skrinka vrchná jednodverová 60 cm Stojan jednostranný na sterilizačné koše Stolička Stolička nastaviteľná výška, pojazdná, s operadlom Stolička pevná pre pacienta Stolička pojazdná A Stolička pojazdná B Stolička pre anestezióloga Stolička pre anesteziológa a operatéra Stolička pre operatéra, výškovo nastaviteľná, mobilná Stolík nástrojový s nerez doskou, trojpolicový Transportný vozík, mobilný, Trezor na opiáty Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 100 cm Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 70 cm Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 120 cm Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 140 cm Uzamykateľná skriňa na lieky 90 cm Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 60 cm  2/4 Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 80 cm Uzavretý kontajnerový vozík, na 9 sterilizačných kontajnerov Vešiak na operačné zástery Vozík na čisté a špinavé prádlo Vozík na použité prádlo s 1 vrecom Vozík na prádlo s 2 vrecami Vozík na rozvoz stravy Vozík na špinavé prádlo Vysoká skriňa policová 60 cm
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Slovak Business Agency
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie   
Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérovéhovybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miestourčenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa,inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu,zaškolenie zamestnancov verejnéhoobstarávateľa a záručný servis. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejnýobstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia podpodmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadeniaurčené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakejalebo vyššej kvalite.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Vranov nad Topľou
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební  rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť A ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1 Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Bernolákova ulica 1061   1/12 Časť B ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B1 Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827 Časť B3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827  Časť C ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C1 Didaktické pomôcky - ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Sídlisko II. 1336 Časť C3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Sídlisko II. 1336  Časť D ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D1 Didaktické pomôcky - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Kukučínova ulica 106 Časť D4 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Kukučínova ulica 106  Časť E ZŠ Juh 1054 Časť E1 Didaktické pomôcky - ZŠ Juh 1054 Časť E2 Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Juh 1054 Časť E3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Juh 1054  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie