Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 67 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Soľ
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kovový nábytok a vozíky   
Dodávka a montáž kovového nábytku a vozíkov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Mesto Levoča
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na šesť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť A - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A2 Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A4 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ Gašpara Haina 37  Časť B - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10 Časť B1 Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10 Časť B2 Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10 Časť B3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis 1/6 predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Sabinov
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 7 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť A - ZŠ 17. Novembra Časť A1 Didaktické pomôcky - ZŠ 17. Novembra Časť A2 Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ 17. Novembra Časť A3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ 17. Novembra Časť A4 Didaktické pomôcky knižničný fond - ZŠ 17. Novembra  Časť B - ZŠ Komenského 13 Časť B1 Didaktické pomôcky - ZŠ Komenského 13 Časť B2 Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Komenského 13 Časť B3 Interiérové vybavenie nábytok - ZŠ Komenského 13  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis 1/7 predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Spišská Stará Ves
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Svit
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť A Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit Časť A.1.Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť A.2 Interiérové vybavenie- nábytok ZŠ Mierová  Časť B Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite Časť B.1 Didaktické pomôcky ZŠ Komenského Časť B.2.Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského Časť B.3 Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Komenského  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Bystré
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Plaveč
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Plaveč   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Brezovica
IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ Brezovica.   
Dodanie IKT, knižničného fondu, nábytku a didaktických pomôcok pre ZŠ s MŠ v rámci projektu Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Brezovica
IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ Brezovica.   
Dodanie IKT, knižničného fondu, nábytku a didaktických pomôcok pre ZŠ s MŠ v rámci projektu Skvalitnenievzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Ždiar
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 3 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Giraltovce
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Nižný Hrabovec
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie