Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá,kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačnéskrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok avybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny ašpeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok prekonferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahuskupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vovýzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre ŽU v Žiline   
Predmetom zákazky je dodávka materiálu a poskytnutie služieb t.j. záväzok uchádzača zabezpečiť verejnémuobstarávateľovi dodávku nábytku pre jeho pracoviská., jeho montáž na mieste určenia, vyváženie nábytku , odvoz alikvidácia starého nábytku.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovcičasť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených kpoužívaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemupočtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Prešov
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky  Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT  Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišská Teplica
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišská Teplica
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišská Teplica
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Vrbov
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Chminianska Nová Ves
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytkudo pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom,doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetomzákazky budú typové aj atypické prvky dovybavenia priestorov verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetuverejného obstarávania sa nachádza v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Bardejov
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Ľubica
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka laboratórneho vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie Vysokotlaký reaktor 1 ks Kotlík reakčný valcovitý 1 ks Laboratórny nábytok - komplet Magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks Laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou a vložkou na báze ZrO2- Atritor - 1 ks Ručný XRF spektrometer 1 ks Laserový analyzátor veľkosti častíc 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie