Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
AUSYS s.r.o.
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov   
Dodanie HW a SW balíka pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, ako aj samotných perifériírozvádzačov a hardvérového a softwarového balík pre diagnostiku porúch riadiacich systémov. Predmetné tovary súbežne dostupné na trhu a často využívané v elektrických dielňach, školách, laboratóriách ako aj vo firmách venujúcim savýrobe priemyselných rozvádzačov. Tieto meracie majú byť dodané v profesionálnom vyhotovení. Meranie veličín buderealizované pri výrobe alebo po uvedení do prevádzky a bude slúžiť na skontrolovanie elektrických a fyzikálnych veličinyvyrobených rozvádzačov. Predmetné tovary nebudú nasadzované v sťažených podmienkach, taktiež nie sú určené navýskumné práce. Obstarávané zariadenia však dosahujú vyššie parametre ako amatérsky používané komponenty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
AUSYS s.r.o.
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov   
Dodanie HW a SW balíka pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, ako aj samotných perifériírozvádzačov a hardvérového a softwarového balík pre diagnostiku porúch riadiacich systémov. Predmetné tovary súbežne dostupné na trhu a často využívané v elektrických dielňach, školách, laboratóriách ako aj vo firmách venujúcim savýrobe priemyselných rozvádzačov. Tieto meracie majú byť dodané v profesionálnom vyhotovení. Meranie veličín buderealizované pri výrobe alebo po uvedení do prevádzky a bude slúžiť na skontrolovanie elektrických a fyzikálnych veličinyvyrobených rozvádzačov. Predmetné tovary nebudú nasadzované v sťažených podmienkach, taktiež nie sú určené navýskumné práce. Obstarávané zariadenia však dosahujú vyššie parametre ako amatérsky používané komponenty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO10295 MONITOROVANIE PLYNNÝCH VÝPUSTÍ   
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž zariadení inovovaného systému monitorovania plynnýchvypustí. Systém je určený na kontinuálne sledovanie rádioaktívnych emisií vo ventilačnom komíne jadrovej elektrárneBohunice V2 počas bežnej prevádzky blokov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO10295 MONITOROVANIE PLYNNÝCH VÝPUSTÍ   
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž zariadení inovovaného systému monitorovania plynnýchvypustí. Systém je určený na kontinuálne sledovanie rádioaktívnych emisií vo ventilačnom komíne jadrovej elektrárneBohunice V2 počas bežnej prevádzky blokov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Inovácia elektronických dozimetrov   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie realizačného projektu v zmysle smernice RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie 2. Dodanie zariadení  - Elektronické dozimetre v počte 400 ks, - Softvérová úprava Systému elektronickej osobnej dozimetrie (SEOD) pre zabezpečenie plnohodnotného použitiadodaných elektronických dozimetrov v existujúcom systéme so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory uvlastníka licencie, - Hardvérová úprava 2 ks Terminálov osobnej dozimetrie (TED) pre zabezpečenie plnohodnotného použitia dodanýchelektronických dozimetrov, - Hardvérové doplnenie priestorov existujúceho overovacieho pracoviska na V1, ktoré zabezpečuje kalibrovanieexistujúcich elektronických dozimetrov. - Softvérová zmena systému DARS pre zabezpečenie možnosti kalibrácie dodaných elektronických dozimetrov vovlastnej réžii zadávateľa so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory u vlastníka licencie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Inovácia elektronických dozimetrov   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie realizačného projektu v zmysle smernice RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie 2. Dodanie zariadení  - Elektronické dozimetre v počte 400 ks, - Softvérová úprava Systému elektronickej osobnej dozimetrie (SEOD) pre zabezpečenie plnohodnotného použitiadodaných elektronických dozimetrov v existujúcom systéme so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory uvlastníka licencie, - Hardvérová úprava 2 ks Terminálov osobnej dozimetrie (TED) pre zabezpečenie plnohodnotného použitia dodanýchelektronických dozimetrov, - Hardvérové doplnenie priestorov existujúceho overovacieho pracoviska na V1, ktoré zabezpečuje kalibrovanie 1/4 existujúcich elektronických dozimetrov. - Softvérová zmena systému DARS pre zabezpečenie možnosti kalibrácie dodaných elektronických dozimetrov vovlastnej réžii zadávateľa so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory u vlastníka licencie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Inovácia elektronických dozimetrov   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie realizačného projektu v zmysle smernice RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie 2. Dodanie zariadení  - Elektronické dozimetre v počte 400 ks, - Softvérová úprava Systému elektronickej osobnej dozimetrie (SEOD) pre zabezpečenie plnohodnotného použitiadodaných elektronických dozimetrov v existujúcom systéme so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory uvlastníka licencie, - Hardvérová úprava 2 ks Terminálov osobnej dozimetrie (TED) pre zabezpečenie plnohodnotného použitia dodanýchelektronických dozimetrov, - Hardvérové doplnenie priestorov existujúceho overovacieho pracoviska na V1, ktoré zabezpečuje kalibrovanieexistujúcich elektronických dozimetrov. - Softvérová zmena systému DARS pre zabezpečenie možnosti kalibrácie dodaných elektronických dozimetrov vovlastnej réžii zadávateľa so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory u vlastníka licencie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Inovácia elektronických dozimetrov   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie realizačného projektu v zmysle smernice RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie 2. Dodanie zariadení  - Elektronické dozimetre v počte 400 ks, - Softvérová úprava Systému elektronickej osobnej dozimetrie (SEOD) pre zabezpečenie plnohodnotného použitiadodaných elektronických dozimetrov v existujúcom systéme so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory uvlastníka licencie, - Hardvérová úprava 2 ks Terminálov osobnej dozimetrie (TED) pre zabezpečenie plnohodnotného použitia dodanýchelektronických dozimetrov, - Hardvérové doplnenie priestorov existujúceho overovacieho pracoviska na V1, ktoré zabezpečuje kalibrovanie 1/5 existujúcich elektronických dozimetrov. - Softvérová zmena systému DARS pre zabezpečenie možnosti kalibrácie dodaných elektronických dozimetrov vovlastnej réžii zadávateľa so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory u vlastníka licencie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Inovácia elektronických dozimetrov   
Predmetom zákazky bude  1. Vypracovanie realizačného projektu v zmysle smernice RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie 2. Dodanie zariadení  - Elektronické dozimetre v počte 400 ks, - Softvérová úprava Systému elektronickej osobnej dozimetrie (SEOD) pre zabezpečenie plnohodnotného použitiadodaných elektronických dozimetrov v existujúcom systéme so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory uvlastníka licencie, - Hardvérová úprava 2 ks Terminálov osobnej dozimetrie (TED) pre zabezpečenie plnohodnotného použitia dodanýchelektronických dozimetrov, - Hardvérové doplnenie priestorov existujúceho overovacieho pracoviska na V1, ktoré zabezpečuje kalibrovanieexistujúcich elektronických dozimetrov. - Softvérová zmena systému DARS pre zabezpečenie možnosti kalibrácie dodaných elektronických dozimetrov vovlastnej réžii zadávateľa so zabezpečením súčinnosti a technickej podpory u vlastníka licencie. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie