Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TOMARK, s.r.o.
Robotizované zváracie pracoviská   
Predmetom zákazy je dodanie a inštlalácia troch rôznych robotizovaných zváracích pracovísk. Ide o tri samostatné, vecne, logicky a funkčne oddelené samostatné časti zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
JNT, s.r.o.
Stroje na výrobu reakčných nádob   
Predmetom zákazky sú stroje na výrobu reakčných nádob. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
TECHNOS, a.s.
Nákup robotizovaného pracoviska pre zváranie nádrží vrátane CNC zakružovačky plechov   
Predmetom zákazky je nákup robotizovaného pracoviska pre zváranie nádrží vrátane CNC zakružovačky plechov. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
REA-S s.r.o.
Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S   
Predmetom zákazky je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá spočíva v dodávke - časti 1 Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými polohovadlami, prípravouzvarových plôch a defektoskopickým zariadením a -časti 2 Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
GABION CENTER s.r.o.
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti GABION CENTER s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup, doprava, inštalácia a sprevádzkovanie nových, nepoužitých výrobných technológií prevýrobu zváraných gabionov, vrátane zaškolenia obsluhy. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B.súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
Obstaranie zváracích robotov pre PÖTTINGER STROJE, s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie dvoch zváracích pracovísk podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
PADALA a spol.,s.r.o.
Nákup dlhodobého majetku pre spoločnosť PADALA a spol., s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup dlhodobého majetku pre verejného obstarávateľa v nasledovnej špecifikácii 1) Zvárací prístroj č. 1 (250 mm) 2) Zvárací prístroj č. 2 (315 mm) 3) Zvárací prístroj č. 3 (500 mm) 4) Zvárací prístroj č. 4 (630 mm) Verejný obstarávateľ ku všetkým tovarom požaduje ich doplniť o prídavné zariadenie - tlačiareň protokolových zvarovokamžité tlačenie nálepiek (ústrižkov) slúžiacich na potvrdenie správnosti/platnosti zvar je v norme pre každý -jednotlivý zvar s voliteľnou funkciou tlačenia nálepiek, ktoré sa lepia ku konkrétnemu správne ukončenému zvaru.Celkovo súčasťou zákazky bude 5 ks vyššie uvedených tlačiarní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačnýmjazykom predmetnej technológie bol slovenský alebo český jazyk.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Nákup dlhodobého majetku pre spoločnosť Termomont Dolná Krupá, s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup dlhodobého majetku pre verejného obstarávateľa v nasledovnej špecifikácii 1) Segmentový zvárací stroj 2) Zvárací prístroj č. 2 (500 mm) Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský alebo český jazyk.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
HYKEMONT spol. s r. o.
Robotizované zváracie pracovisko   
Predmetom zákazky je nákup 2 ks nových robotizovaných zváracích pracovísk na zváranie kontajnerových dverí vrátanedopravy, inštalácie a nastavenia zariadenia a zaškolenia obsluhy zariadenia.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
MAGA,s.r.o.
Realizácia inovácie – čiastočnej robotizácie, produkčného procesu spoločnosti MAGA s.r.o za účelom zabezpečenia ďalšieho rozvoja spoločnosti   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks robotizovaného zváracieho pracoviska na zváranie kotlov. Robotizované zváracie pracovisko na zváranie kotlov na tuhé palivá. Max, rozmery zvarenca 1000x600x1300mm(dxvxš) max. hmotnosť zvarenca 400kg umiestnenie robota a polohovadla na samonosnom ráme pracovisko musí spĺňať všetky bezpečnostné prvky podľa platnej legislatívy súčasťou dodávky je vytvorenie programu pre 3 typy kotlov zvarenie 3 kusov kotlov jedného typu v automatickom režime so zabezpečením tesnosti zvarov dodávka zváracích prípravkov pre 5 typov kotlov servis max. 12 hod montáž a doprava zariadenia v cene zaškolenie obsluhy k prevádzke a tvorbe programov v rozsahu min. 3-och pracovných dní záruka min. 12 mesiacov plný záručný servis(transport, práca, materiál) technická podpora pri tvorbe programov na obdobie min.12 mesiacov od realizácie podrobná špecifikácia robota a riadiaceho systému je uvedená v súťažných podkladoch
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
DIAGO SF s.r.o.
Dodávka zváracej technológie (linky)   
Predmetom zákazky je obstaranie zváracieho robotického pracoviska zváracej technológie (linky) vrátane príslušenstva adoplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky. Nákup technológie podporí robotizáciu výrobnéhoprocesu verejného obstarávateľa, povedie k inovácii výrobného procesu a bude prvkom zvýšenia konkurencieschopnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
TOMARK, s.r.o.
Robotizované zváracie pracovisko s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie, doprava, montáž a uvedenie do prevádzky technológie robotizovaného zváraciehopracoviska s príslušenstvom.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
TECHNOS, a.s.
Nákup robotizovaného pracoviska pre zváranie nádrží vrátane CNC zakružovačky plechov   
Predmetom zákazky je nákup robotizovaného pracoviska pre zváranie nádrží vrátane CNC zakružovačky plechov. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
TOMARK, s.r.o.
Robotizované zváracie pracoviská   
Predmetom zákazy je dodanie a inštlalácia troch rôznych robotizovaných zváracích pracovísk. Ide o tri samostatné,vecne, logicky a funkčne oddelené samostatné časti zákazky. Podrobne v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
RM Welding s.r.o.
RM WELDING - INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI   
Hlavným cieľom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného majetku, prostredníctvom ktorého dôjde v spoločnosti RM Welding s.r.o. k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita Začatie a rozvoj podnikania MSP. V rámci hlavnej aktivity sa obstará inovatívna technológia, ktorej súčasťou budú odsávací mobilný systém s jedným ramenom , čistič nerezových zvarov pre metódu TIG, MIG-MAG, TIG AC/DC zváračka mobilné s chladením, TIG zváračka, MIG-MAG zváračka typ 1, MIG-MAG zváračka typ 2, zváracie stoly - 3 typy. Technológiou, ktorú získame budeme schopní inovovať proces zvárania nerezu, ocele, liatiny a hliníka. Vyrábať výrobky na zákazky, ktoré v súčasnosti nevyrábame v našej spoločnosti. Obstarávané zariadenia sú na seba viazané a spolu tvoria jednu technologickú linku celok, ktorým sa dosiahne významná zmena a inovácia. Inovované procesy a inovovaný produkt/výrobok, ktoré nimi dosiahneme sú navzájom prepojené a postupnosťou bezprostredne súvisiacich krokov navzájom závislé. Jednotlivé zariadenia svojimi parametrami na seba nadväzujú a bez ich zaradenia nebudeme schopní dosiahnuť zníženie nákladov na výrobu výrobkov, zníženie spotrebu energie, ochranu ľudského zdravia, priaznivý vplyv na životné prostredie, zvýšenie efektívnosti, presnosti a kvalitatívnych parametrov vyrábaných produktov a poskytovania služieb. Ich vzájomným  1/5 prepojením dosiahneme inováciu stredného stupňa. Produkt a procesy zabezpečené touto technológiou sú pre našu spoločnosť nové a podstatne inovované nakoľko ide o zmenu podstatných funkcií produktu, pričom sa však nezmení jeho konštrukčná koncepcia a o novú konštrukčnú koncepciu pri zachovanom pôvodnom princípe.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie