Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému   
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, abyprípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky jepodrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe,Helsinki, Finland. Pozemnézariadenie Vaisala DigiCora podporuje výhradne spoluprácu s meteorologickými rádiosondami od toho istého výrobcuVaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemné zariadenie Vaisala DigiCora neumožňuje komunikáciu smeteorologickými rádiosondami iných výrobcov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
3D rádiolokátor stredného dosahu   
3D (trojdimenzionálny) rádiolokátor stredného dosahu, musí pozostávať z primárnej a sekundárnej časti,  rádiolokátor musí byť diaľkovo ovládateľný, rádiolokátor musí pracovať v S-pásme, rádiolokátor musí byť schopnýdetekovať malé ciele s odraznou plochou 1m2 vo vzdialenosti najmenej 250km, rádiolokátor musí mať prístrojový dosahminimálne 350km, rádiolokátor musí byť prepraviteľný na báze ISO-1C kontajnera, rádiolokátor musí byť v súčasnostiuž vyrábaný, rádiolokátor musí spĺňať technické odporúčania a normy NATO,
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemnézariadenie Vaisala DigiCora podporuje výhradne spoluprácu s meteorologickými rádiosondami od toho istého výrobcu Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland. Pozemné zariadenie Vaisala DigiCora neumožňuje komunikácius meteorologickými rádiosondami iných výrobcov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup setov rádiosond a balónov   
Rádiosondy s balónom sú potrebné pre aerologické merania v Aerologickom a radiačnom centre Gánovce na roky 2018-2021, ktoré sú prevádzkované na zariadení DigiCORA od firmy Vaisala Weather sales Europe, Helsinki, Finland.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
GEOTECH Bratislava, s.r.o.
Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet   
Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet - Podrobný opis zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu a vybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciu analyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Dopravný úrad
Nákup a inštalácia meracieho zariadenia AD-TPDS pre monitorovanie a ochranu spektra sekundárnych prehľadových radarov SSR   
Predmetom verejného obstarávania je nákup a inštalácia zariadenia AD-TPDS, ktoré slúži pre monitorovanie a ochranuspektra sekundárnych prehľadových systémov v letectve. Zariadenie bude nadstavbou existujúceho palubnéhomeracieho systému AD-AFIS-115. Merací systém AD-AFIS-115 je zabudovaný do kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW(ďalej iba kalibračné lietadlo). Kalibračné lietadlo prevádzkuje Dopravný úrad a slúži pre vykonávanie letových meraníleteckých pozemných zariadení t.j. pre overovanie kvality poskytovania leteckých navigačných služieb.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Yuno s.r.o.
Profesionálne meteorologické stanice   
Predmetom obstarania sú stanice v počte 35 ks s nasledovným rozsahom meraných veličín Meteorologické stanice určené na meranie meteorologických veličín (teplota a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra meraného sonickým (ultrazvukovým) anemometrom, atmosférický tlak, úhrn zrážok, slnečný svit, elektromagnetické výboje - blesky, kamerový záznam stavu počasia, prenos údajov cez internet prostredníctvom SIM kariet na server osoby podľa § 8ods.2 ZVO, softwarové vybavenie na zber údajov, ich spracovanie a odoslanie).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
Predmetom zákazky je zabezpečiť opravy (servisným prípadne výmenným spôsobom) letiskových meracích meteorologických systémov na jednotlivých pracoviskách na pracoviskách MO Bratislava MBO Košice, MO Poprad MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač. Pravidelná údržba (profylaktická údržba) letiskových meteorologických meracíchsystémov na týchto pracoviskách MO Bratislava, MBO Košice, MO Poprad, MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o. 1. Ground Explorer s dvomi anténami 2. Detektor kovov 3. GPS 2 ks 4. GNSS 5. Totálna stanica 6. Nivelačná sada 7. Statív drevený  8. ploter A0 9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  1/5 10. Notebook 11. PC 3 ks 12. Geodetický softvér 13. Softvér na spracovanie priestorových údajov 14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše 15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér 17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení   
17093 - POS Vestník č. 250/2016 - 27.12.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
GEOTECH Bratislava, s.r.o.
Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet   
Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet - Podrobný opis zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie